Søg
Close this search box.

Visuelle fænomener i termoruder

Et antal fysiske fænomener, der uundgåeligt kan ses i den klare glasoverflade, savner vurderingskriterier i henhold til Dansk Standard for termoruder. Læs her, hvilke der er tale om

Carl Axel Lorentzen

Diplomingeniør M.IDA

cal@glasfakta.dk

____________________________________________________________________________________

Standard for termoruder

DS/EN 1279-1:2018. ”Bygningsglas – Termoruder – Del 1: Generelle informationer, systembeskrivelse, regler for udskiftning, tolerancer og visuel kvalitet.”

____________________________________________________________________________________

Termorudestandarden dækker kravene til termoruder. De vigtigste anvendte anvendelser af termoruder er installationer i vinduer, døre, alu-facader, glastag og skillevægge.

Opfyldelsen af kravene i denne standard indikerer, at termoruderne opfylder behovene for tilsigtet anvendelse og sikrer ved hjælp af evalueringen af overensstemmelse med denne standard, at visuelle, energi, akustiske, sikkerheds -parametre ikke ændrer sig markant over tid.

Visuelle fænomener inkluderer:

– Interferensfænomener (brewster striber)

– Dobbeltrude effekt

– Anisotropier

– Kondens på ydersiden af ruden

– Mærkedannelse på glasoverfladen

Interferensfænomener

Når termoruder er lavet af floatglas kan der forekomme interferens i form af spektrale farver: Brewster-striber. Optisk interferens er overlejring af to eller flere lysbølger, når de mødes på et tidspunkt.

De vises sig ved mere eller mindre stærke farvede zoner, der ændrer sig, når der trykkes på ruden. Denne fysiske virkning skyldes den glatte overflades plane parallelitet. Denne plane parallelisme sikrer et forvrængningsfrit udsyn.

Interferensfænomener er tilfældige og kan ikke påvirkes og er ikke reklamationsberettiget.

Dobbeltrude effekt

Termoruder har et luft- / gasvolumen, der er indelukket af kantforseglingen.

Volumenets tilstand er i det væsentligste bestemt af det barometriske lufttryk, højden af produktionsanlægget over havet og lufttemperaturen på tidspunktet for fremstillingen. Når der er installeret termoruder i andre højder, med temperaturændringer og udsving i det barometriske lufttryk (højt og lavt tryk), resulterer det uundgåeligt i konkave eller konvekse krumninger på de enkelte glas dvs tykke og tynde termoruder og dermed optisk forvrængning.

Flere refleksioner kan forekomme i forskellige grader på glasoverflader. Disse spejlbilleder kan forstærkes, når f.eks. baggrunden er mørk.

Dette fænomen er en fysisk lov og er ikke reklamationsberettiget.

Anisotropier

Anisotropier er en fysisk effekt på varmebehandlede glas (dvs hærdet, varmeforstærket og heat-soak behandlede glas), som følge af den interne spændingsfordeling. En opfattelse af flerfarvede mørke ringe eller striber er mulig i polariseret lys og / eller ved betragtning gennem polariserende briller, som afhænger af betragtningsvinklen. Polariseret lys fås i normalt dagslys. Størrelsen på polarisationen afhænger af vejret og solens position. Farverne ses mere under en lav synsvinkel. Ifølge termorudestandarden og standarderne for termisk hærdet glas (DS/EN 12150) og varmeforstærket glas (DS/EN 1863) er det en effekt og ikke en defekt.

Anisotropier er ikke reklamationsberettiget.

Kondens på udvendige overflader af ruden

Kondens kan opstå på den ydre glasoverflade, når glasoverfladen er koldere end den tilstødende luft.

Omfanget af kondens på den ydre overflade af en termorude bestemmes af U-værdien, luftfugtigheden, luftbevægelsen og de indendørs og udendørs temperaturer.

Når den relative omgivende luftfugtighed er høj, og når rudens overfladetemperatur falder under den omgivende temperatur, forekommer kondensation ved glasoverfladen. Risikoen for udvendig kondens er betydelig større ved velisolerede 3-lags energiruder end med 2-lags energiruder.

Udvendig kondens er ikke reklamationsberettiget.

Mærkedannelse på glasoverfladen

Glasoverfladens udseende kan variere på grund af virkningen af ruller, fingeraftryk, etiketter, vakuumsugeholdere, forseglingsrester, silikoneforbindelser, glattemidler, smøremidler, miljøpåvirkninger

osv. Dette kan blive tydeligt, når glasoverfladerne er våde af kondens, regn eller rengøringsvand.

Dette er ikke reklamationsberettiget.

Øvrige visuelle fænomener

Newton-ringe er en speciel farveeffekt, der kan forekomme i termoruder, når de er leveret med så

stort et undertryk, at de indvendige glasflader rører eller næsten rører hinanden.

Forekomsten af Newton-ringe er et reklamationsberettiget fænomen.

Der kan foretages en justering, idet termoruden kan trykudlignes. Dette skal udføres af fabrikanten eller af et firma, udpeget af fabrikanten.

Haze

Haze er et fænomen, der skyldes spredning af noget af lyset, når det passerer gennem glasset. Ikke alt lys, der kommer ind i et stykke glas, er i stand til at passere direkte igennem. Noget af det absorberes, og noget spredes af komponenter i glasset eller i en evt. belægning. Hvis en tilstrækkelig mængde lys spredes,  vil resultatet fremstå som en tåge-agtig ’haze’ i glasset. Et glas, der er delvist i skygge, kan synes at udvise haze i området udenfor skyggen, men ikke i det skyggede.  Haze optræder som en konsekvens af den anvendte glastype og i alle kombinationer af glas, også i flerlagsruder.