Søg
Close this search box.

Videnscenter for Bygningsglas

Videnscenter for Bygningsglas

GLASBIBLIOTEKET

GLAS – VIDENSCENTER FOR BYGNINGSGLAS er et samarbejde mellem Glarmesterlauget i Danmark og Glasindustrien.

VIDENSCENTER FOR BYGNINGSGLAS udgiver hvert år nye vejledninger, datablade og anvisninger vedr. anvendelsen af bygningsglas.

VIDENSCENTRET opdaterer og vedligeholder tillige allerede eksisterende publikationer i takt med byggelovgivning og aftaler mellem byggeriets parter.

Resultatet stilles til rådighed i Glasbiblioteket, som rummer udgivelserne fra VIDENSCENTER FOR BYGNINGSGLAS.  

Glasbiblioteket vedligeholdes og udvides med afsæt i  den  tekniske og historiske viden samt kompetencer, som er samlet i de to foreningers Glastekniske Udvalg, GTU.  

Det er et omfattende og resursekrævende arbejde og forudsætter, at VIDENCENTRET FOR BYGNINGSGLAS  kan finansiere opgaven på forsvarlig vis.

Det sker gennem såvel abonnementer som løssalg af udgivelser.

Visse publikationer af almen interesse kan tilgås og hentes uden abonnement og særlig adgang til Glasbiblioteket. Publikationerne kan ses og hentes her på siden!

Den fuldstændige adgang til VIDENSCENTER FOR BYGNINGSGLAS med biblioteket af nye og opdaterede informationer, vejledninger og datablade sker bedst gennem et abonnement, som giver ubegrænset adgang, også til Glasbibliotekets søgemaskine.

Årsabonnement, pris: Kr. 1995,- (€ 268) + moms.

Tryk her for oprettelse af årsabonnement.

Enkeltstående publikationer kan købes til priser fra kr. 150,- til kr. 450,- pr. stk.
Prisen for de individuelle publikationer oplyses ved bestilling på gs@glasindustrien.dk

eller på

info@glarmesterlauget.dk

Historiske publikationer finder du her:

Abonnenter logger ind her:

Titel Pris (ex. moms) Nummer
Brandbeskyttende glas. December 2019 375,- 1
Delaminering - tiltag mod delaminering i bygningsglas 375,- 2
Fuldglasvægge. 2022 375,- 3
Glas til elevatorer. 2022 375,- 4
Glasbeskrivelser 2018 375,- 5
Glasindustriens Monteringsvejledning. 2023. (G) 0,- 6
Glastag, August 2021 375,- 7
Glasværn. 2023 m/trappesektion 475,- 8
Gulvglas - glas til at gå på 375,- 9
Håndtering af Glas og Termoruder på Byggepladsen. 2021 (G) 0,- 10
Indeklima og glas. BR-krav. 2018 375,- 11
Kondens på glas 375,- 12
Kort og Godt om Glas og Termoruder. 2021 (G) 0,- 13
Lamineret glas. Datablad. 2018 375,- 14
Lamineret glas. Mange varianter. 2018 375,- 15
Mærker på glas efter sugekopper. 2017 175,- 16
Mærkning af bygningsglas (G) 0,- 17
Rengøring. Ridser i glas. (G) 0,- 18
Sikkerhedsglas. Offentlige miljøer. 2021 (G) 0,- 19
Sikkerhedsglas. Boligen. 2021. (G) 0,- 20
Sikringsglas i privatboliger. Indbrudssikring 375,- 21
Sikringsglas. Indbrud og skud. 2023 375,- 22
Spejle 375,- 23
Termisk hærdet glas. Datablad. 2022 375,- 24
Termoruders Visuelle Kvalitet (TVK). 2020 375,- 25
Tabeller
Dimensioneringstabel 2-lags ruder (G) 25
Erfaringstabel for 3-lags ruder (G) 26
Glasindustriens udskiftningstabel (G) 27
Vedr. Dimensionering af 3-lags ruder i facader henvises i øvrigt til GlasCALC på glasindustrien.dk

Dimensioneringstabel til 2-lags ruder

Dimensioneringstabellen fra 2011 oplyser de vejledende tykkelser og typer af glas til termoruder med to lag i forhold til rudens dimensioner. 

Tilsvarende dimensioneringstabel for 3-lags ruder kan bestilles på glasindustrien.dk eller snarest tilgås med abonnement.

GLASINDUSTRIENS UDSKIFTNINGSTABEL 2022

GLASINDUSTRIENS udskiftningstabel er udarbejdet for at anvise kompensationen for udskiftningsopgaven i forbindelse med nye ruder, der er tilkendt efter GLASINDUSTRIENS GARANTISIKRING.

Tabellens takster gælder for 2020.

 

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Glasindustriens garantiordning stiller som betingelse, at termoruderne er monte- ret i overensstemmelse med denne monteringsanvisning, eller efter monterings- metoder godkendt af Glasindustrien og at bygningselementer og monteringsma- terialer er vedligeholdt iht. producenternes forskrifter, samt at bygningselementer er installeret således, at vand frit kan drænes væk fra bygningselementet.

Formålet med monteringsanvisningen er at fastlægge de krav, som sikrer termo- rudernes funktion og holdbarhed på bedst mulig måde.

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

Denne beskrivelsesvejledning dækker almindeligt anvendte termoruder og enkeltglas til vinduer/facader og glastage i byggeriet. Anvisningen omfatter ikke glas i løst inventar samt specialglas. 

Vejledningen om glasbeskrivelser er på ni A4-sider. 

Alle eksempler er generelle og skal tilrettes, kan udvides/skærpes afhængig af dimensioneringen og projektets funktionskrav. 

Alle data er for glas og ikke for den færdige konstruktion. 

Her findes det dokumenter om Glasindustriens Garantisikring, der danner grundlag for forsikringsordningen for de af Glasindustriens medlemsvirksomheder, som har rudeproduktion.  

Se de rudeproducerende virksomheder her. 

 

Vær opmærksom på, at forsikringen er specielt møntet på termoruders eventuelle utætheder og, at den alene træder i kraft, når det forsikrede medlem af Glasindustrien er ophørt gennem frivillig lukning eller konkurs. 

 

Anmeldelse af erstatningsberettigede ruder i henhold til ovenstående sker ved at indsende anmeldelsen på en blanket i udfyldt stand. Find den her.  

 

Erstattede ruders montage sker i henhold til Glasindustriens udskiftningstabel, der findes her. 

 

Se hele Glasindustriens Garantisikring her. 

 

Se Glasindustriens Termorude Certificering her  

HÅNDTERING AF GLAS OG TERMORUDER PÅ BYGGEPLADSEN

Som mange andre produkter skal termoruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til funktion og levetid.

Det er derfor vigtigt, at rådene i denne publikation efterleves. Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under byggeprocessen.

Find her anvisninger på håndtering og opbevaring af glas og termoruder i forbindelse med byggeprocessen.

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

KORT OG GODT OM GLAS OG TERMORUDER

Denne vejledning giver en oversigt over termoruders mange egenskaber og funktioner.

Den form for termorude, der bruges i dag, blev først udviklet i 1960-erne. Den består af to glas med et afstandsprofil med tørstof. Den minder meget om termoruden, der blev opfundet 100 år tidligere i USA.

Vejledningen besvarer en række af de spørgsmål om glas og termoruder i klimaskærmen, der stilles i det daglige.

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

MÆRKNING AF BYGNINGSGLAS

Anvendelsen af glas til mange formål er i dag så udbredt i byggeri og teknologisk produktion, at dokumentation med klassifikation, type, art og værdier i det individuelle glas er blevet påtrængende nødvendig.

I en række tilfælde er en mærkning af glasset også et lovkrav; det gælder eksempelvis visse typer glas til sikkerhedsglas.

Med denne vejledning oplyses om, hvad teksten i glasmærkningen bør være, og hvor den skal anbringes.

RENGØRING - RIDSER I GLAS

Denne information giver rådgivning om generelle metoder til håndtering og rengøring af glas og om beskyttelse af glas samt forebyggelse af ridseskader. Ridserne hidrører enten fra produktionen, fra efterfølgende håndtering under montage eller fra slutbrugerens egen brug af glasset.

Om rengøring af specifikke og særlige glastyper henvises til producenter af termoruder, vindues – og facadeproducenter eller til erfarne glarmestre og professionelle vinduespolerere.

 

Tryk her, hvis du ønsker at købe denne publikation uden abonnement.

SIKKERHEDSGLAS - OFFENTLIGE MILJØER

Her findes den relevante vejledning med hensyn til anvendelsen af sikerhedsglas i offentlige miljøer. Vejledningen viser såvel anvendelsen forhold til BR18 og i forhold til Glasindustriens anbefalinger.

SIKKERHEDSGLAS - BOLIGEN

Har findes den opdaterede anvisning ved. brugen af sikkerhedsglas i boliger. Det gælder i henhold til BR18 og til Glasindustriens anbefalinger. 

SIKRINGSGLAS I PRIVATBOLIGER

Denne vejledning giver en oversigt over vigtige emner, som indgår i beskrivelsen af sik- ringsglas til almindelige vinduer i private hjem ved udskiftning i eksisterende vinduer. Formålet er at: 

 

  • give vejledning som er baseret på krav i standarder. – beskrive metoder og principløsninger. 
  • give vejledning til bygherrer og rådgivere. 

 

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas 

TABELLER TIL DIMENSIONERING AF RUDER

Glasindustrien har udarbejdet tabelbaserede værktøjer, der kan anvendes til at dimensionere termouder i såvel 2 som 3 lag ved hjælp af erfaringsdata. Tabellerne med erfaringsdata findes her.