Søg
Close this search box.

Handelsbetingelser og GDPR

HANDELSBETINGELSER PÅ GLASINDUSTRIEN.DK 

 1. Priser, bestilling og betaling
  Alle priser er i danske kroner og inkl. moms. Momsen er 25 % af totalbeløbet. Ekspedition er gebyrfri. 

 1. Levering til udlandet
  2.0. Bestillinger til udlandet samt Færøerne og Grønland behandles efter samme regler som indland Danmark.

2.1. Aftaler om køb af udgivelser og værktøjer på glasindustrien.dk anses for endeligt indgået, når bestillingen er gennemført jf. nedenstående. Aftaler betales via faktura.

 1. Ordrebekræftelse, ikrafttrædelse og levering
  3.1. Når man bestiller publikationer eller værktøjer på glasindustrien.dk, modtager man en ordrebekræftelse via e-mail. Den indeholder en oversigt over det bestilte med angivelse af pris samt navn og leveringsadresse.

  3.2. Bestillingen anses for gennemført og aftalen for indgået, når du har modtaget din ordrebekræftelse..

 1. Abonnement
  For abonnementer gælder også vores abonnementsvilkår.

 1. Personoplysninger og cookies
  Se vores persondatapolitik nedenfor vedr. information om, hvordan Glasindustrien behandler personoplysninger og anvender cookies.

 1. Andre forhold
  6.1. Opdatering
  Vi opdaterer løbende glasindustrien.dk, herunder publikationer og værktøjer og sikrer, at priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om ydelserne er korrekte. Stavefejl, fejl i priser, tilbud, beskrivelser og andre oplysninger om varerne kan alligevel opstå. Vi tager forbehold for den type fejl.

         6.2. Force Majeure
         Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller manglende overholdelse af vores forpligtelser i               henhold til Handelsbetingelserne, hvis forsinkelsen eller den manglende opfyldelse skyldes begivenheder, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

6.3. Aftalens fuldstændighed
Handelsbetingelserne udgør sammen med de gældende abonnementsvilkår det fuldstændige afsæt for aftalen.

6.4. Ugyldighed
Såfremt en eller flere af bestemmelserne i Handelsbetingelserne måtte blive erklæret helt eller delvist ugyldige, finder de øvrige bestemmelser fortsat anvendelse.

6.5. Lovvalg og værneting
Enhver aftale indgået med Glasindustrien under anvendelse af Handelsbetingelser og Abonnementsvilkår er underlagt dansk ret. Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med vores aftale, herunder aftalens eksistens eller gyldighed, skal indbringes for en kompetent domstol i Danmark.

————————————————————————-

GLASINDUSTRIEN OG GDPR

1.0. I Glasindustrien ønsker vi, at vores medlemmer og partnere altid har tillid til os. Når du udleverer personlige oplysninger til os, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem.

1.1. Glasindustrien har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine personoplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

1.2. Glasindustrien indsamler kun personoplysninger, som er nødvendige for os, og vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

1.3. Hvilke oplysninger, der er nødvendige, afhænger af, hvad personoplysningerne skal bruges til.

1.4. Glasindustrien sælger ikke dine personoplysninger.