Søg
Close this search box.

glas|GALC

KALKULATIONSVÆRKTØJ TIL DIMENSIONERING AF GLAS: glasCALC

glasCALC er et regneprogram til dimensionering af termo- og energiruder med 3 lag glas.

glasCALC anvendes til hurtige og sikre beregninger af ruder og glaspartier i såvel facade som tag.

glasCALC, der er udviklet af Glasindustrien i samarbejde med facaderådgiveren CW|A, tager afsæt i anvisning 215 fra Statens Byggeforskningsinstitut, SBi:

Dimensionering af glas i klimaskærmen, 2. udgave 15.6.2018.  

glasCALC opdateres og vedligeholdes af Glasindustrien i takt med gældende byggelovgivning.

Brugere vil få adgang til glasCALC i en abonnementsordning, der fornys årligt. Indtægterne anvendes til at dække omkostningerne ved udvikling og vedligeholdelse.

PRISER – ABONNEMENT

glas|CALC 

1. års abonnement for ikke-medlemmer, inklusive opstartskursus 3 timer, pr. licens:

DKK 7.950 p.a. + moms.

glasCALC 

1. års abonnement for medlemmer af Glasindustrien, inklusive opstartskursus 3 timer, pr. licens:

DKK 3.950 p.a. + moms.  

glasCALC– kurser finder sted på to adresser i Danmark (øst/vest). Tilmelding på glasindustrien.dk/tilmelding. Skriv ’Glascalc’ samt, om du deltager i øst – eller vest-Danmark.   

Et abonnement på glasCALC giver samtidig fri adgang til alle aktuelle vejledninger, anvisninger og datablade fra Glasindustrien.

Disclaimer: For alle anvisninger, vejledninger og andre dokumenter, udarbejdet af Glasindustrien gælder følgende ansvarsfraskrivelse:

 1.0. Det understreges, at enhver oplysning i Glasindustriens publikationer og værktøjer er udtryk for erfaringsformidling.

1.2. Enhver anvendelse af oplysninger, løsninger, teknikker el.lign. omtalt i de pågældende blade i konkrete projekter sker for egen regning og risiko.

1.3. Det tilrådes generelt at søge konkret teknisk rådgivning med henblik på udformning af konkrete løsninger vedrørende erfaringer, der måtte være omtalt i publikationerne eller beregninger fra Glasindustriens værktøjer og tabeller.

1.4. Indholdet på glasindustrien.dk, herunder GlassCalc, kan indeholde links til tredjeparts websider. Disse links er alene indsat af hensyn til brugervenlighed og indebærer ikke anbefaling af indholdet på de pågældende websider.

1.5. Derfor sker brugen af disse websider også på eget ansvar.

 

FACADER: BEREGNING AF 3-LAGS RUDER I HENHOLD TIL SBI-215, 2. UDGAVE