Søg
Close this search box.

GLASINDUSTRIENS GARANTISIKRING

Glasindustriens Rudegaranti

Rudegarantien dækker krav mod Glasindustriens medlemmer i tilfælde af, at et medlem erklæres konkurs og som følge heraf ikke kan opfylde afgivne garantiforpligtigelser.

Garantien indebærer, at udgifterne til en erstatningsrude dækkes efter regning, og at udgifterne til montage af ruden dækkes i henhold til den til enhver tid gældende udskiftningstabel. Det koster et klagegebyr på 500 kroner at indbringe en sag for Glasindustriens Garantisikring. Beløbet refunderes, hvis det anmeldte forhold accepteres som omfattet af garantien.

Ruder, der er solgt til det danske marked inden d. 23. marts 2012, dækkes i henhold til garantibetingelserne af maj 2008. Ruder solgt efter den 23. marts 2012 er omfattet af betingelserne af marts 2012.

Ruder, solgt efter 1. januar 2024, omfattes af betingelserne i Glasindustriens Rudegaranti 2024.

Anmeldelse af en sag til Glasindustriens Rudegaranti sker ved at udfylde nedenstående blanket og indsende den til gs@glasindustrien.dk