GLASINDUSTRIENS GARANTISIKRING

Glasindustriens garantisikring

Garantien dækker krav mod Glasindustriens medlemmer i tilfælde af, at et medlem erklæres konkurs og som følge heraf ikke kan opfylde afgivne garantiforpligtigelser.

Garantien indebærer, at udgifterne til en erstatningsrude dækkes efter regning, og at udgifterne til montage af ruden dækkes i henhold til nedenstående udskiftningstabel. Det koster et klagegebyr på 500 kroner at indbringe en sag for Glasindustriens Garantisikring. Beløbet refunderes, hvis det anmeldte forhold er omfattet af garantien.

 

Ruder, der er solgt til det danske marked inden d. 23. marts 2012, dækkes i henhold til garantibetingelserne af maj 2008. Ruder solgt efter den 23. marts 2012 er omfattet af betingelserne af marts 2012.

 

Anmeldelse af en sag til Glasindustriens Garantisikring sker ved at udfylde nedenstående blanket og indsende den til gs@glasindustrien.dk