Søg
Close this search box.

TEMADAG OM GLAS OG FACADER TIL EFTERÅRET

En stribe pionerer og specialister møder op når glas-, vindues – og facadebrancherne indbyder til en faglig dag sammen med Teknologisk Institut og Dansk Byggeri

Et unikt samarbejde mellem organisationerne Dansk Byggeri (Danske Byggematerialer), Glarmesterlauget i Danmark, Teknologisk Institut og Vinduesindustrien er grundlaget for en temadag og glas, vinduer og facader til efteråret.

Temadagen kommer den 5. oktober 2017 som et resultat af et fælles ønske om en aktiv og informativ debat om de nye facadetyper, der lige er i spil og om facadernes produktionsmetoder, komponenter og udviklingsprocesser. Især vil indlæggene på dagen koncentrere sig om særlige problemstiller med praktiske synsvinkler fra hverdagen i byggeindustrien: Konkret og hands-on!

På temadagen dækkes et program af emner med afsæt i indeklimaet bag facaderne, og det gælder både dagslys og lydisolering. Et indlæg vil formidle erfaringer med montager fra den praktiske hverdag, inklusive dem med deres særlige udfordringer, og temadagen vil bringe ny viden om internationale tendenser indenfor nye facadetyper, suppleret med den samme globale synsvinkel på ruders overflader og coatings.

Plads til et præsentere et par aktuelle facadeprojekter bliver der også, fx er Nordeas nye hovedsæde i Ørestad af Henning Larsen Architects og Panum Instituttets Mærsk-Tårnet blandt de mulige tilbud.

Dagens indlæg

Der er nok at tale om, for netop nu er mange – og nye – facadetyper i spil fra de dynamiske versioner med deres fleksible og adaptive teknologier, energiaktive facader med fx solceller til den stadigt hyppigere anvendelse af facader med 3-lags ruder, som også byder på anderledes udfordringer.

Indenfor facader og lyd er få kapaciteter bedre herhjemme end netop seniorforsker Birgit Rasmussen, SBi. Hun efterfølges på podiet af akustikeren Karen Forsting, Københavns kommune, som vi stille skarpt på konkrete projekters lydregulerende løsninger.

Dagslys i bygninger dækkes af indlæg fra både Kuben Management og Realdania, mens arkitekt MAA Steen Elsted Andersen, Henning Larsen Architects er indkaldt til at dække nyhederne indenfor coatings og overflader. Endelig vi en anden af rådgiverbranchens fyrtårne, Rasmus Ingomar Pedersen, bl.a. tale om den nye anvisning for projektering, A114 fra det tidligere BIPS, nu Molio, Byggeriets Videncenter.

Dagen vil blive indrammet af civilingeniør, PhD og professor ved Syddansk Universitet Mikkel Kragh i rollen som ordstyrer. Samtidig vil Mikkel Kragh tale om det, der er hans absolutte kernekompetence, nemlig den internationale udvikling i  de nyeste facadetendenser. Det sker i dagens begyndelse.

Temadagen om Glas, Vinduer og Facader vil blive holdt på Teknologisk Institut i Århus torsdag den 5. oktober 2017.