Søg
Close this search box.

UDBREDT STØJPLAGE KAN AFHJÆLPES MED GLAS

Når trafikstøjen plager, er glas måske ikke den første afværge foranstaltning, der tænkes på. Men det burde det måske være, for glasproducenterne har gode bud på vejen til et tystere liv

Af diplomingeniør

Carl Axel Lorentzen

cal@glasfakta.dk

Støj er et voksende miljøproblem, fremfor alt langs stærkt trafikerede gader og veje med tung

trafik. Den generende lyd trænger hovedsageligt ind i bygninger gennem glaspartier og utætheder i konstruktionen.

Glasindustrien har en høj kompetence og gode produkter til at løse de støjmæssige problemer, uanset om det er til facader eller indvendige skillevægge i bygningen.

Støjdæmpende specialglas er den ideelle løsning til byggeri, hvor der af kunden eller loven kræves en stor støjdæmpende ydelse af glas eller ruder.

Grafik, der viser de forskellige løsninger til støjdæmpning med glas. Kilde: Glasfakta.

Glas- og rudeløsninger

Glas og ruder kan spille en afgørende rolle i den støjdæmpende isolering af både facadens vinduer og de indre glasvægge.

Støjdæmpende specialglas kan være lamineret sikkerhedsglas med et specielt lydabsorberende mellemlag, der gør det muligt at opnå ekstraordinære niveauer af støjreduktion. Uden at påvirke størrelsen er glasset i overensstemmelse med eventuelle begrænsninger i forbindelse med vinduernes maksimale glastykkelse.

Lydisolerende laminerede glas giver personsikkerhedsklassifikationer i henhold til EN 12600 (safety) og kan også være certificeret til EN 356 (security) for modstand mod manuel angreb.

Glasindustrien anviser endvidere en righoldig serie af glas med stor variation fra 4,5 mm op til ca. 20 mm tykkelse for maksimal støjdæmpende isolationsevne. Dette produktsortiment giver ikke kun støjdæmpning, men også sikkerheds- og sikringsegenskaber.

Ved at variere typen af mellemlag og ved at påføre belægningen mellemlaget strækker de mulige kombinationer sig yderligere. Der kan vælges at bruge ekstra klart jernfattigt glas, at kombinere med energiglas for at forbedre rudens energieffektivitet eller at vælge glas med kombinerede solafskærmende-energi belægninger, der giver mulighed for at opfylde kravene til både varmeisolering og solafskærmning.

Forudsætninger i

BR og SBi anvisninger

BR18-krav

Bygningsreglementet (BR18 §368): Bygninger skal have sundheds- og komfortmæssigt tilfredsstillende lydforhold i forhold til anvendelsen.

Ved projektering og udførelse skal der tages hensyn til:

1) Lydtransmission mellem rum, boliger eller erhvervsenheder inden for bebyggelsen.

2) Støj fra bygningens tekniske installationer.

3) Støj fra veje og jernbaner.

4) Efterklangstid.

Dokumentation af lydforhold kan ske ved beregning eller måling i den færdige bygning.

BR18-vejledninger

Bygningsreglementet har vejledninger om lydforhold til flere forskellige typer af byggerier:

– Vejledning til boliger og andre bygninger til overnatning

– Vejledning til undervisningsbygninger

– Vejledning til daginstitutionsbygninger

– Vejledning til kontorbyggeri

– Vejledning til hospitaler, lægehuse og klinikker 

Trafikstøj 

Det akustiske indeklima beskrives gennem en række lydtekniske begreber og tilhørende målestørrelser. I BR18’s vejledninger findes der definition af dem.

Vejledningen indeholder også grænseværdier for trafikstøj i boliger svarende til overholdelse af BR18’s lydbestemmelser samt supplerende vejledende grænseværdier for trafikstøj indendørs med åbne vinduer.

Lydbestemmelserne er gengivet fra DS 490 og den supplerende vejledning fra Miljøstyrelsens vejledning 4/2007 og 1/1997. 

SBi-anvisninger

Yderligere gode råd og eksempler ses i SBi-anvisningerne:

Lydisolering mellem boliger – eksisterende byggeri SBi-anvisning 243: 2014

Lydisolering af klimaskærmen SBi-anvisning 244: 2014

Lydisolering i bygninger – teori og vurdering SBi-anvisning 245: 2014

Udførelse af bygningsakustiske målinger SBi-anvisning 217, 2. udgave: 2016 

I SBi-anvisning 244 ses gode eksempler på lydisoleringsmuligheder for såvel vindues som rudeopbygninger.