Søg
Close this search box.

NORDISK GLASDIALOG LEVERER RESULTATER

En række succeshistorier strømmer nu fra det intensiverede nordiske samarbejde mellem de glasfaglige organisationer fra København til Helsinki. Det blev indledt på Glasstec i 2016.

Af Poul Sabroe

I efteråret 2016 underskrev de nordiske glasorganisationer en håndfæstning om at sikre åbne forbindelseslinjer mellem foreningerne. Nu begynder dialogen mellem de fire nationers glasfaglige foreninger at levere resultater.

Det betyder, at strategien var rigtig, da organisationerne konstaterede en række beslægtede opgaver med glas: Sikkerhedsglas i boliger, opdaterede regler for glasværn, regelsæt om den visuelle kvalitet af termoruder, beregningsprogrammer til 3-lags ruder og flere andre indsatsområder blev identificeret som fælles interesseområder.

I dag, godt to år senere, er det evident, at det fælles fodslag om internordiske opgaver er til betydelig gavn. Det er det både fordi, arbejdet med udarbejdelse af regelsæt og publikationer nu kan bredes ud mellem landene på en måde, så en ny publikation kun udarbejdes i et af landene, hvorefter de øvrige kan tilpasse efter egne nationale forhold. Og fordi de fire nordiske lande i en løbende dialog lærer af de nationalt betingede, men ofte beslægtede erfaringer

Et eksempel er det norske lederskab indenfor afstandsbedømmelse af termoruders visuelle kvalitet. Norges Glass -og Fasadeforeningen, der organiserer både producenter og udførende i en samlet forening, har i løbet af 2018 forestået fornyelsen og opdateringen af anvisningerne i ‘Veileder for Avviksbedømmelse – Bygningsglassprodukter’.  Publikationen bliver i 2019 en inspiration for GLASINDUSTRIEN, når foreningen reviderer sin publikation om ‘Termoruders visuelle kvalitet’, mens GLASINDUSTRIENS vejledning om ‘Rengøring og Ridser i Glas’ har dannet afsæt for en norsk orientering om samme emne.        

i Danmark arbejdes aktuelt på at finde nye beregningsværktøjer til at arbejde med 3-lags termoruder på basis af den SBi anvisning 215, som udkom i 2018. Arbejdet finder sted i det tekniske udvalg, som derfor har scannet markedet for IT-værtøjer med beregningsprogrammer, der kan tilpasses en dansk virkelighed. Forhandlinger er i gang med Sveriges glasfaglige sammenslutninger som Glasbranschföreningenog Glascentrum Växjö, der står bag den svenske pendant til GLASINDUSTRIENS vejledninger, nemlig MTK-autorisationerne.

Glascentrum Växjö har sammen med flere aktører udarbejdet værktøjet Clearsight 1.0., som nu vurderes gennem danske briller med henblik på at blive et emne for adoption til det danske marked.

Den finske ‘Flatglass Association‘ er ikke mindst meget aktiv i det europæiske standardiseringsarbejde, hvilket de øvrige nordiske partnere drager fordel af, når Finnish Flat Glass Association(Tasolasiyhdistys) er til møder i Bruxelles. Forhandlinger er også i gang med Glass for Europe om at optage det nordiske samarbejde under et enkeltmedlemskab af den europæiske forening. 

Senest er Nordisk Ministerråd blevet opmærksom på det potentiale, der ligger i den internordiske glasdialog. Der er overvejelser om fællesmøder vedr. bygningsglassets rolle for emnet tilgængelighed, som netop i 2019 står højt på Nordisk Ministerråds to-do liste.     

Det nordiske samarbejde havde premiere på den internationale glasmesse Glasstec 2016. I 2017 var Glass og Fasadeforeningen, Norge vært ved en konference på Holmenkollen, mens Finland i 2018 inviterede sine nordiske partnere til topmøde på aktivitetscentret i Eerikkilä, to timers kørsel nordvest for Helsinki.

I år er turen kommet til GLASINDUSTRIEN i Danmark, som samler partnerne til møde i BLOX i København. BLOX er hovedkvarter for Dansk Arkitektur Center og samtidig et toneangivende byggeri for facader af glas.

– Dagsorden er skruet sammen af lige dele sammenlignende lovgivning for at afdække de nationale holdninger til fx sikkerheds -, sikrings – og brandglas og informationer om de nationale markeder for at blive klogere på, hvad der forener os og, hvad der er forskelligt fra land til land, lyder det fra GLASINDUSTRIEN i Danmark. Også uddannelse kommer til at fylde en del, fordi netop dygtiggørelse af glasprofessionelle er et skelsættende område i hele Norden.

For at danne skole for flere frugtbare fællesnordiske initiativer bliver der også tid til at drøfte, hvordan det nordiske samarbejde kan markedsføres, lover GLASINDUSTRIENS sekretariat, der forestår planlægningen af det kommende nordiske get-together.

Det finder sted 12. og 13. september 2019.