Søg
Close this search box.

TEMADAG 5. OKTOBER 2017 I ÅRHUS: FACADEN ER KILDEN TIL KOMFORT OG TRIVSEL

Folkesundheden afhænger i høj grad af vore bygninger og deres facader. Derfor bør den store temadag om facader, vinduer og glas stå i enhver byggerådgivers kalender: Det er 5. oktober!

Af Poul Sabroe  

Lys og lyd er vitaminer til øjne og øren. Lys, lyd og frisk luft er kilder til sundhed og trivsel. Og til komfort og velvære.

Men lys og lyd kan også være en ubehagelig forurening, ikke bare en gene, men en plage, en pest.

Det bliver de, når vi får for meget, for lidt eller forkert lys og lyd.

Så bliver de livgivende kræfter til blænding, til forvrængning eller til støj.

I byggeriet er disse overvejelser vitale, fordi vore huse med al deres beskyttelse mod klima og vejr også er enten en negativ blokering for luft, lys og lyd eller et positivt filter og en forstærker af luft, lys og lyd.

I begge udgaver er luft, lys og lyd centrale aktører, når vi teknologisk og politisk baner vejen for sundhed og trivsel i velfærdsstaten. Med de værdier gøres mennesker raske – eller syge!

Alt det vil komme i fokus, når den store facadetemadag finder sted i oktober i et samarbejde mellem fem af byggeriets vigtigste faglige organisationer: Glasindustrien, Teknologisk Institut, Glarmesterlauget i Danmark, Vinduesindustrien og Danske Byggematerialer under Dansk Byggeri.

– Husets facade – klimaskærmen – er omdrejningsaksen for transmissionen af lyd, luft og lys, og er samtidig essentiel i rollen som bygningens ‘termostat’ – facaden er også med til at regulere temperaturen; de værdier er fundamentet for velvære og komfort inden døre. Med andre ord skal facadedagen i oktober være med til at skabe større forståelse for indeklimaets betydning for trivsel og komfort i vore huse, understreger formand i Glasindustrien, Michael Stappert.

– Den opmærksomhed er der brug for, for lovgivere og teknikere har i lang tid mest haft øje for at styre og begrænse bygningernes energiforbrug. Det har der også været behov for, men det duer ikke, at energibestræbelserne mister fokus på bygningernes kvalitet, når det gælder indeklima og komfort, advarer Michael Stappert.

Luft, lys og lyd

Temadagen om facader, vinduer og glas har derfor netop lagt kursen efter at få belyst byggeriets vilkår, når det gælder luft, lys og lyd samt tilpasningsevnen efter klima og årstider. De bedste kapaciteter fra forskning og offentlig administration vil bidrage: Professor Mikkel Kragh, SDU, kigger ud over grænserne og ser på de nyeste internationale tendenser, chefrådgiver Jakob Klint, Kuben Management, perspektiverer renovering i forhold til dagslys under overskriften Living in Light og arkitekt MAA og PhD. Carlo Volf orienterer om lyset i relation til BR18:

– Det handler om dagslys, luft, lyd – og ikke mindst støj gennem facader – fordi betydningen for folkesundheden af disse arkitektoniske elementer for længst er bevist. At sætte andre interesser over dem, bør man ikke tilllade, lyder det fra Carlo Volf, der er en af vore førende forskere i dagslys og arkitektur:

– Arkitekter kan, hvis de vil, være med til at designe sundere rammer for mennesker. Men lyset gavner ikke kun arkitekturen eller os, der bor i den; dagslys og et godt indeklima er også med til at reducere udgifterne til sundhedsområdet, betoner Carlo Volf. 

Derfor vil seniorforsker ved SBi, Birgit Rasmussen, da også tale om vilkårene for boligbyggeri på adresser, der er plaget af trafikstøj, men som samtidig har ambitionen om en god dagslysbalance. Fra Københavns kommune rapporterer akustiker Karen Forsting om konkrete vinduesløsninger, ligesom seniorspecialist Lars Thomsen Nielsen fra Teknologisk Institut også vil dykke ned i konkrete facadeløsninger og orientere om dem, der har udvist fejl og mangler. 

Den dynamiske og adaptive facade, som forventeligt bliver den fremherskende i fremtidens byggeri, vil facaderådgiveren Martin Asly Lading, CW|A, tage sig af efter civilingeniør Rasmus Ingomar Pedersens præsentation af et konkret projekt med en dynamisk facade, nemlig Mærsk Tårnet ti Panum Instituttet i København. Endelig fortæller professor Per Heiselberg fra AAU (Aalborg Universitet) om de dynamiske effekter i beregningsprogrammet Be15 i anvisningen SBi 213.

Facadedagen finder sted på Teknologisk Institut i Århus 5. oktober 2017.

Program og tilmelding her.

Mærsk Tårnets dynamiske facade. Arkitektur af bl.a. C.F. Møller Arkitekter.