Søg
Close this search box.

TEKNOLOGISPRING FORUDSÆTTER UDDANNELSE

Facadernes forsyningskæde skal en tur på skolebænken, før den teknologiske ‘next generation’ kan komme til verden i fuld skala, mener facaderådgiver

 Af Poul Sabroe

Fremtidens dynamiske facader, der intelligent tilpasser sig efter varierende klima – og brugerdata, står overfor en noget større udfordring i drift og design end i montagen, påpeger en af vore få danske facaderådgivere, ingeniør med speciale i facader Martin Lading fra glasagenturet Iam Glass i Århus.  

– I montagen er der ikke den store forskel på persienneruder og de dynamiske løsninger. Det er derfor en rimelig vurdering, at i hvert fald de største af facadeentreprenørerne er ved at have samlet den fornødne viden til at installere produkterne i flere versioner, mener Martin Lading.

– – Men når facaden bliver væsentligt mere dynamisk, bliver opgaven med at udføre de korrekte varmetabs – og varmevindingsberegninger også betydeligt mere kompleks.  Det vil fx kræve mere detaljerede vejrdata end de randbetingelser, der er opstillet i normerne i dag, observerer Martin Lading.

Ifølge facaderådgiveren er der forudsætninger, som bare skal være til stede, men som vi fortsat mangler: De dynamiske effekter i facadetyperne skal standardiseres, så en reel sammenligning mellem produkterne kan udføres og verificere de faktiske egenskaber i den dynamiske facade.

– Det er ikke tilrådeligt bare at lytte til producenternes data, som altid vil fokusere på fordelene og understrege energibesparelserne, men i mindre grad oplyse om eventuelle ulemper, vurderer Martin Lading. 

Han hilser det velkommen, at de største rådgivervirksomheder nu specialiserer rådgivere i facadeløsninger, men: – Nu er det afgørende, at rådgiverne uddanner sig i dialog med en række varierende producenter og leverandører af dynamiske løsninger og får et indblik i baggrund og tilgang til facadernes teknologi.

Erfaringerne taler

Og så er det endda ikke engang nok, advarer Martin Lading: – Grundlæggende teori, viden og beregningsanalyser af de forskellige produkter kan udveksles relativt hurtigt, men erfaringen kommer først over tid med de fejl, vi kommer til et begå og de succeshistorier, som projekterne vil generere. 

– Der er ingen tvivl om, at de dynamiske løsninger er fremtiden, men det er lige så sikkert, at der skal udvikles uddannelse og læring, understreger Martin Lading. Han kalder på producenterne: – Når et dynamisk produkt er valgt, er det en opgave for producenten at levere et uddannelsesmodul med til de projekterende rådgivere, til facadeentreprenørens projekterende led og til dem, der ‘hands-on’ installerer facaden, mener Martin Lading.   

Facaderådgiveren suppleres af Saint Gobain, der har samlet sine aktiviteter omkring dynamiske facader i selskabet Vetrotech: – Mens byggeriets rådgiveransvar tidligere hovedsageligt blev varetaget af arkitekter, mens ingeniørdisciplinerne stod for en mindre del, så er den rollefordeling nu omvendt med teknikere og ingeniører som hovedansvarlige i maskinrummet.

– Det er stadig arkitekter, der i vidt omfang bestemmer bygningens æstetik, men det vil være i alles bedste interesse at have facadeproducenten med ved bordet med ansvar for at de teknologiske løsninger udføres korrekt, konkluderer Martin Lading.