Søg
Close this search box.

SYSTEMLEVERANCER ER DEN NYE NORMAL!

Fagbladet GLAS spejler en række banebrydende glasløsninger, der peger på, at fremtidens glasvirksomhed også skal være en styringsentreprenør

Hvad enten det er en historisk boligejendom i Valby, der skal renoveres med nye glasfacader og ‘bolighaver’, om det er vinduerne på en anden ældre karré, der skal støjdæmpes eller, det er dynamiske, intelligente facader, der skal kickstartes, så handler det om systemer, snarere end om produkter.

– Forventningen er, at vi kan totallevere en komplet facadeløsning; allerede i dag er den opgave ofte så udfordrende, at vi må tage en ingeniør med som en ekstra livline. Når kompleksiteten stiger yderligere, er der brug for mere viden, mere træning og mere tryg forankret kompetence, siger direktør Bo Lassen, Zederkop A/S, til fagbladet GLAS, der snart udkommer med sin december udgave.

Her bringes reportagen om ‘Living in Light’, der er et forsknings- og arkitekturprojekt, hvis formål det er at anvise et holistisk alternativ til fokus alene på energibesparelser i traditionel praksis. Living in Light bringer ny forståelse for vigtigheden af dagslyset og af at applikere og implementere glas på en sådan måde, at den enkelte bruger i boligen selv kan regulere både dagslys og solvarme.  

Et eksempel er en boligejendom, der har fået tilføjet en ny klimaskærm, der øger bygningens dybde med to meter.

GLAS adresserer også den voksende udfordring med støj fra trafik og beskriver en simpel løsning med forsatsvinduer, som ikke alene kan reducere trafikstøjen med op til 44 dB, men også forbedrer vinduernes isoleringsevne.

En reportage om intelligente og dynamiske facader kommer i slipstrømmen af den internationale messe for glas i Düsseldorf, Glasstec 2016, som peger på en række nye muligheder for at designe facader med optimal ydeevne og hensigtsmæssig regulering af solvarme og – lys, afstemt efter årstiden.

Projekter?

Endnu mangler vi bare at se det første projekt herhjemme, som udnytter de muligheder, der tilbydes fra de førende producenter, konstaterer GLAS.

En facadeingeniør fra Iam Glass, Martin Lading, siger til bladet:

– Jeg tror ikke, vi har den nødvendige viden til at vurdere alt det nye, heller ikke i sammenligning med mere konservative løsninger. Vi mangler stadig detaljerede analyser med afsæt i ingeniørmæssige beregninger. Indkøbspris, totaløkonomi, temperaturer, klimalast, produktionsmåde, delaminering, drift og vedligeholdelse kunne være nogle af de spændende parametre at sammenligne produkter på, så både arkitekter og ingeniører er bedre klædt på til at vælge, mener Martin Lading.

Saint-Gobain Building Glass Europe har også et syn på den sag: – Når øget komfort, fleksibilitet og sundhed er svaret på, hvorfor vi udvikler teknologier til klimaskærme, så forekommer det indlysende at vælge den intelligente facade, fordi den som den eneste aldeles underordner sig brugernes behov og yder topservice, siger produktchef Michael Stappert, Saint-Gobain Building Glass Europe.

omhu i rette – hvis ikke på høje – tid.

– Juraen og ansvarsfordelingen ikke være den mindste udfordring. Man skal kunne sin AB92, siger således glarmester Bo Lassen, Zederkop A/S. Som udførende entreprenør erklærer han sig rede til at prøve kræfter med aktive, dynamiske og intelligente facader, men: – I de nye facadeteknologiers systemleverancer kan jeg godt se et emne for efteruddannelse, siger Bo Lassen til GLAS.

Fagbladet GLAS udkommer 3. december.

 Fra Glasstec 2016: En sliske af krummet glas, projekteret og produceret af spanske Cricursa