Søg
Close this search box.

SIKKERHEDSGLAS NU! OVER 1400 PÅ SYGEHUS MED GLASSKADER!

Siden 2017 er det svimlende tal over 7000, som kommer til skade i omgangen med glas i hjemmet og i fritiden, viser statistik. Glasindustrien ønsker derfor regler for brugen af sikkerhedsglas! 

Af Poul Sabroe

Anvendelsen af glas i private boliger er stadig overladt til skøn og antagelser på grund af  Bygningsreglementets manglende regler for sikkerhedsglas, som kan indramme en tryggere hverdag. 

Et nyt udslag af den praksis kan ses i den seneste statistik over glas-skæreskader i bolig og fritid, således som den er udarbejdet af Odense Universitets Hospital, OUH: Hvert år kommer over 1400 danskere til skade fra omgangen med glas – vel at mærke glaskvæstelser, som kunne have været undgået, mener Glasindustrien.  Det er Ulykkes Analyse Gruppen på Ortopædkirurgisk Afdeling på OUH, som udarbejder overblikket over skæreskader med data fra OUH’s optageområde med 270.000 borgere, svarende til 5 pct. af den danske befolkning. 

Med et totalt antal tilskadekomne med glas på 354, indbragt til OUH i perioden 2017-2021, kan landstallet derfor sandsynliggøres til at være 20 gange så højt, nemlig ca. 7080 tilskadekomne i samme periode.

health care, reanimation and medicine concept – group of medics or doctors carrying unconscious woman patient on hospital gurney to emergency (motion blur effect)

Det svarer til 1416 dansk tilfælde af skader fra glas hvert år – og det er vel at mærke kun de skader, som er så behandlingskrævende, at sygehuset involveres! 

– Det er desværre ikke en nyhed, konstaterer Glasindustrien, som med belæg i tallene fra Odense gentagne gange har advaret om udviklingen. På 15 år – siden 2008 – er mere end 21.000 danskere kommet så meget til skade med glas, at resultatet har været behandlingskrævende. Det viser de statistiske rapporter fra perioderne 2008-2014 samt 2017-2022.

Baggrunden for den bekymrende statistik skal bl.a. findes i Bygningsreglementet, som er det regelsæt, alle bygninger opføres efter. Her findes den særlige vejledning om glas og glaspartier, som – i sin egenskab af vejledning og ikke reglement – kan åbne muligheder for fortolkning. Til belysning af sikkerhedsglas i boliger siger vejledningen: I boliger kan der anvendes almindeligt glas i vinduer og døre ……med mindre de er placeret sådan eller bygningen benyttes på en sådan måde, at der kan opstå risiko for personskader ved kollision med glasset.

Hvornår det er tilfældet, er mange i tvivl om. Fraværet af klare krav gør vejledningen svært forståelig og for lidt anvendt!

Om skillevægge helt af glas hedder det, at de også kan udføres af ‘almindeligt glas’ og, at sikkerhedsglas ‘kan’ tilvælges. Den information bør læses på baggrund af, at OUH’s skræmmende opgørelse, der aktuelt viser et tal på 200 skader på landsplan efter uhensigtsmæssige møder med glasvægge.

Et område, som aktuelt udløser rynkede bryn blandt glaskyndige, er den voksende anvendelse af driv – og væksthuse til private formål, som på nutidigt dansk nu kaldes ‘orangerier’. 

Young man tending to herbs and vegetable plants in a beautiful greenhouse

Her har ulykkestallet ligget stabilt, men ses nu stigende. Baggrunden er en tiltagende anvendelse af væksthuse som opholdsrum, hvor familie og gæster samles til samvær og måltider. En opførelse af væksthuse til det formål uden sikkerhedsglas – herunder også lamineret glas i tagkonstruktioner – er en farlig vej at gå, som hurtigt kan bidrage til skadesstatistikken. 

Desværre er det alligevel tilfældet, hvorfor antallet af skæreskader i den forbindelse også er i stigning.

Tendensen kan sammenholdes med norske data, som har udvist en så dramatisk udvikling, at glasanvendelsen i private væksthuse nu er på vej til at blive lovreguleret og er under skærpet tilsyn af myndighederne. 

I fraværet af klare regler fra byggemyndighederne har Glasindustrien i lyset af den risikable udvikling udarbejdet sine egne, skærpede anbefalinger om anvendelsen af sikkerhedsglas dels i offentlige miljøer og i boliger. Brug dem!

Find vejledningerne på glasindustrien.dk.

Sikkerhedsglas. Boliger

Sikkerhedsglas. Offentlige miljøer