Søg
Close this search box.

Sådan sikres fugle mod kollision med glas 

Påklæbede silhuetter vil ikke løse problemet. Afbrydelse af refleksioner er derimod et vigtigt bidrag til en designstrategi sammen med ny UV -teknologi

Af

Diplomingeniør Carl Axel Lorentzen

cal@glasfakta.dk

Silhuetterne af rovfugle, der er fastgjort med gode intentioner for at advare om kollision med glas, er desværre ineffektive. En rovfugl skal bevæge sig på sin egen typiske måde for at blive anerkendt som en fjende af sit bytte. Af denne grund udløser fugleklistermærker ikke en flugtreaktion, og fugle kan kollidere med ruden lige ved siden af ​​denne type klistermærker.

Glas, der er synligt for og dermed undgås af fugle, betragtes som fuglesikkert og derfor fuglevenligt. Mulige afbødningsstrategier inkluderer, at der etableres visuelle markeringer på glasset og afbrydelse af refleksioner af glasset.

Vinduer i alle størrelser er teoretisk set usynlige for stort set alle fugle på grund af, hvad der er defineret som gennemflyvningsforhold, dvs. når arkitektoniske elementer giver fugle en klar sigtelinje til himlen eller til vegetationen på den anden side. 

Forskning i forebyggelse af fugles kollision med glas guider os om, hvordan man omdanner klare og reflekterende arkitektoniske overflader til barrierer, som fugle vil se og undgå. 

Hvor det reflekterede billede i glas er uforstyrret og blandes med de omgivende naturforhold (himmel, vegetation), oplever fugle glasset som et sort hul, også kendt som en passage-effekt. Her kan glas opfattes som sort på grund af lysforholdene og kan skabe et tilsyneladende hulrum til passage, hvorigennem fugle formoder at kunne flyve. Dermed er kollisionsrisikoen en realitet.

Visuelle markeringer

Forskning har vist, at fugle begynder at opfatte bygninger som genstande, der skal undgås, når afstanden mellem funktioner eller mønstre på glasset er lille. Markeringer, anbragt 5 cm lodret eller 10 cm vandret på den yderste glasoverflade på termoruden, er den bedste løsning.

Afbrydelse af refleksioner er en vigtig strategi i glasfacadedesign, så fugle opfatter diskrete forhindringer i deres flyveveje. Muligheder for at forhindre kollisioner er:

* Glasoverfladefunktioner som fx malede mønstre

* Syreætsninger

* UV-elementer

* Parasoller, skærme, gitre eller net

* Skodder eller lameller

* Bygningens geometri

* Anlæg af landskabet om bygningen.

Det kan være livsfarligt for fugle at ramme en glasflade; ofte kvæstes fuglen og lider en langsom død.

Strategier 

Visuelle markeringer og afbrydelse af refleksioner i glasfacader skaber et mere fuglevenligt miljø, når man samtidig minimerer lysforureningen.

Glas og folier, der reducerer kollisioner, har eksisteret i omkring 15 år. Sådanne foranstaltninger bør gøres obligatoriske for relevante byggeprojekter. Det er ikke de små enfamiliehuse, der er særligt farlige for fugle, men store offentlige bygninger og erhvervsbygninger med store glasfacader.

Indtil nu har tiltag, der forhindrer fugle i at flyve ind i refleksioner, medført påføring af synlige dekorationer og mønstre på glasset. Men den metode gør også glasset mindre effektivt til udsyn.

Udfordringen har derfor været at skabe noget, fugle kan se, men mennesker ikke kan.

De nyeste glas – designet til at beskytte fugle – er udviklet ved at kombinere denne viden med en forståelse for, hvordan fugle ser verden: Mange fugle bruger ultraviolet lys (som er usynligt for mennesker) og bølgelængder, vi næppe kan se.

I tæt samarbejde med fugleeksperter er der udviklet en mønstret UV-forbedret belægning, der forstyrrer refleksionen og i stedet viser fuglen en barriere. Den belægning er næppe synlig for mennesker, hvorfor glasset fremstår næsten uforstyrret.

For optimal funktion skal belægninger, bemalinger og lign. være placeret på den yderste glasoverflade, og mønstret/striberne bør orienteres i lodret retning.

Fuglevenlige glastyper

Visuel markering
Et solidt fysisk designelement på overfladen af glasmateriale, der gør det synligt for fugle.
Syreætset visuel markering
En markering skabt ved ætsning med flussyre over glassets udvendige overflade, hvilket skaber en glat, translucent overflade
Filmpåklæbning
Et materiale påført på den udvendige overflade af glas. Perforeret eller ikke-perforeret film evt. med dekorativt mønster.Rovfugle silhuetter vil ikke løse problemet.
Lameller og gitre
Et fremstillet produkt til arkitektoniske, æstetiske eller mekaniske anvendelser, der kan bruges til at forhindre fugleadgang. Lameller eller finner er fordelt med jævne mellemrum i en dør, et vindue eller andre bygningsåbninger, så luft eller lys kan passere igennem.
Malet glas
Glas fremstillet med en keramikbaseret maling smeltet til overfladen.Tilsvarende kan der med ’inkjet’ påføres maling på såvel glas som laminater.
Ultraviolet (UV) markering
En mønstret UV-reflekterende belægning eller markering på overfladen af glas, der er synlig for fugle, der kan se lys i det ultraviolette spektrum, mens de forbliver gennemsigtige for mennesker.
Lamineret glas med tryk
Flere producenter af lamineret glas tilbyder laminat med tryk der gør glasset synligt for fugle
  
Oversigt over glastyper, som har effekt, når fugle skal undgå at kollidere med glas.

Lovgivning Europa

Nationalt findes ingen lovgivning.

Tyskland: I Tyskland har der siden 2017 været lovmæssige krav til byplanlægning i byer og kommuner vedrørende fuglebeskyttelse. Der er en forpligtelse til at kontrollere fugles sammenstød med bygninger inden for rammerne af naturbeskyttelsesbestemmelser og reducere risikoen for herfor. Derfor skal arkitekter og bygningsplanlæggere udvikle deres projekter fuglevenligt.

I delstaten Hessen i Tyskland er man dog gået et skridt videre og har juni 2023 indført en lov, der forbyder sammenhængende glasfacader større end 20 kvm.

Landesbund für Vogelschutz er meget aktive og har udgivet mange publikationer om fuglevenlige glas.

Schweiz og Østrig: I Schweiz har Schweizerische Vogelwarte udgivet publikationer om undersøgelser af fuglevenlige glas. En stor redegørelse ses i publikationen ”Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht”.

I Østrig har der Biologischen Station Hohen-Ringelsdorf, ved DI Martin Rössler bla. udført ”WIN-Versuch im Flugtunnel II” og udgivet adskillige publikationer bla. ”Vogelanprall an Glasflächen”

Internationalt

Internationale juridiske aftaler er fortsat en mulighed for at få regler, der kan begrænse fugles kollisioner med vinduer. Mens klare direktiver er fraværende, er den nuværende tendens, at der i visse dele af verden udarbejdes og vedtages regionale og kommunale regler og lovgivning for at løse problemet.

Canada og USA: Et landsdækkende amerikansk føderal lovforslag (U.S. Federal Bird-Safe Buildings Act) om at sikre bygninger mod fuglekollisioner fra 2019 (H.R. Bill 919) afventer lovgivning. Dette lovforslag vil kræve, at offentlige bygninger indeholder fuglesikre byggematerialer og designstrategier.

New York City vedtog et lovforslag, der trådte i kraft i december 2019, der kræver at nye bygninger over 23 m (75 fod) opføres med fuglevenligt glas, samme regel gælder for enhver struktur over et grønt tag. Kravene gælder også fremtidige renoveringer, hvor al udvendigt glas udskiftes. Lignende statslove afventer i andre stater.

Canadian Standards Association (CSA) udgav i juni 2019 den frivillige guide Bird Friendly Building Design (CSA A460:19). Denne standardguide blev udviklet i samarbejde med nordamerikanske repræsentanter fra glasindustrien, kommunalbestyrelser, arkitekter og planlæggere samt eksperter inden for ornitologi. CSAs mål er at få denne guide vedtaget som en fuglesikker bygningskonstruktionsmetode over hele verden.

LEED: US Green Building Council’s klassificeringssystem for grønne bygninger gør det nu muligt for arkitekter, designere, udviklere og bygningsejere at optjene points for inkorporerende designstrategier, der reducerer fuglekollisioner. 

Pointsystemet testes i øjeblikket i LEED Pilot Credit Library, et vurderingssystemudviklingsværktøj, der tilskynder til nye eller innovative grønne bygningsteknologier.