Søg
Close this search box.

Europa gør genanvendelse af bygningsglas til topprioritet

Genanvendelse vil være den alt overvejende og mest fordelagtige metode til behandling af bygningsglas fra renoverings – og nedrivningsprojekter

Ud over de øvrige bæredygtige egenskaber, som bygningsglas besidder, er genanvendelse af bygningsglas en af ​​de mest fremtrædende metoder til at reducere energiforbruget og CO₂-emissionerne fra glasfremstilling. Brugen af ​​genanvendt glas i smelteovnene betyder et mindre energiforbrug til at opvarmningen og en reduktion i brugen af ​​jomfruelige råmaterialer.

Det er konklusionen i et såkaldt ‘positionspapir’ fra interesseorganisationen Glass for Europe, hvoraf Glasindustrien også er en del.

Det er i sig selv ikke nyt; det nye er, at registreringen, indsamlingen og sorteringen af bygningsglas fra renoverings – og nedrivningsprojekter nu skal gøres til en absolut topprioritet. 

– Den europæiske glasindustri er fast i sin tro på, at bygningsglas i livscyklens slutfase skal behandles som en ny råvare, pointerer Glass for Europe. Det betyder, at bygningsglas skal indgå som en sporbar vare i et lukket kredsløb, hvor brugt glas anvendes som en resurse i fremstillingen af nyt glas.

Tallene forklarer det:

Hver 10 pct. gananvendte glas i form af ‘cullets’ udløser en energibesparelse på 2-3 pct. fra mindre ovnvarme

Hver ton genanvendt glas i ovnen reducerer CO2 aftrykket med 310 kg     

Dertil kommer CO2 reduktioner, indlejret i det genanvendte bygningsglas – op til 600 kg.

Glass for Europe konstaterer, at potentialet for indsamling og sortering af bygningsglas til genanvendelse er enormt, fordi størsteparten af udtjente ruder og andre glaspartier aktuelt køres til knusning sammen med andre byggematerialer og anbringes på pladser for byggeaffald.

Flere instrumenter til at imødegå den udvikling er på vej, herunder at forbyde at behandle udtjent bygningsglas som byggeaffald – under bødestraf.

Herhjemme deltager Glasindustrien nu i et netværksarbejde med hele forsyningskæden for at udvikle danske modeller til indsamling, registrering og genanvendelse af bygningsglas.

Arbejdet foregår med inspiration fra løsninger i Skandinavien, fx Norge med det vel fungerende ’Rute-Retur’ system.  Herhjemme er de nærmest beslægtede processer at finde i Dansk Retur Systems cirkulære glasanvendelse.  

Ordbog

Genbrug: At bruge glas en gang til i sin oprindelige form, alene efter rensning og istandsættelse.

Genanvendelse: At knuse eller smelte og omdanne brugt glas til ny anvendelse som glas. 

Genvinding: At genvinde glassets energi (fx med varme) eller genvinde glasset som materiale til andre formål

Seniorforsker Lise Schmidt Aagensen, Dansk Standard, på Glasindustriens Årsmøde 2024

Glasindustriens årsmøde 2024

Glasindustriens årsmøde blev i sin 2024 udgave det bedste vidnesbyrd om en dansk branche i fuld fart frem med høje ambitioner. 

– Tiden kalder på løsninger af udfordringer, som rækker ud over de nationale grænser, påpegede Glasindustriens formand, direktør Michael Holme Knudsen, Nordisk Glas, og henviste til den løbende dialog med kolleger i Danmark, Norden og Europa. Her har 2023 budt på dagsordener om fælles nordiske regler for lamineret sikkerhedsglas, europæisk afstemning af krav til ruders g – og U-værdier og ikke mindst afsøgning af muligheder for en fælles indsats for at udvikle en returordning for termoruder.

Formanden så frem mod det nordiske plenummøde i august, hvor Glasindustrien sammen med Glarmesterlauget i Danmark er vært for en konference over to dage med fokus på bæredygtige processer og teknologier. Allerede i dette forår er den norske glasbranche, samlet i Glass – og Fasadeforeningen fødselshjælper i et dansk projekt om at indsamle, sortere, distribuere og genvinde materialer fra bygningsglasprodukter.

Se ovenfor.

Seniorforsker Lise Schmidt Aagensen, Dansk Standard, fortalte på årsmødet om dagslysstandarden EN 17037, som også nu er et afsæt for det danske bygningsreglement, BR18. Lise Aagensen understregede, at standarden endnu ikke er lovfæstet, men bør anvendes som en guideline. Se Lise Schmidt Aagensens indlæg her på siden. EN 17037 kan købes hos Dansk Standard.

Glasteknisk Udvalgs formand, diplomingeniør CarlAxel Lorentzen , præsenterede årets arbejde i udvalget med vægt på de nye udgivelser fra Videnscenter for Bygninsglas. Carl Axel Lorentzen påpegede udfordringen med at færdiggøre og opdatere vejledninger om sikkerhedsglas, når Bygningsreglementets særlige vejledning om samme fortsat er fraværende. BR-vejledningen har været undervejs i tre år.

Se beretning og regnskab fra Glasindustriens Årsmøde her.

Se indlæg på Glasindustriens Årsmøde her.