Søg
Close this search box.

SÅDAN MARKERES GLAS, SÅ KOLLISION UNDGÅS

Hvor skal glas ”afmærkes” eller endnu bedre ”markeres”? Ikke kun synshandicappede oplever, det er svært at se en glasdør! Tilgængelighed er ikke kun adgang, men også sikker adgang og omgang!

 Af diplomingeniør M.IDA

Carl Axel Lorentzen

cal@glasfakta.dk

 I Bygningsreglementet BR15 siges det tydeligt i kapitel 4. Konstruktioner om Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner: Glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal udføres og dimensioneres, så der opnås sikkerhedsmæssigt tilfredsstillende forhold mod personskader. Og:  Ved glaspartier, glasflader og glaskonstruktioner skal det sikres, at der ikke opstår risiko for personskader på grund af kollision med glasset.

Det forklares i vejledningen med at, ‘Bestemmelsen omfatter udførelse og dimensionering af glas i tage, vægge, facader, døre, vinduer, lofter, værn mv’.

Men det bemærkes også, at ‘Disse glaspartier bør derfor afmærkes eller afskærmes. Afmærkningen bør placeres og udformes således, at den er iøjefaldende og tydelig for alle, herunder personer med synshandicap.’

I BR15s vejledning siges endvidere, at ‘Der henvises til DS/INF 119, Bygningsglas – Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed.’

 

Opfyldelsen af personsikkerhed i Bygningsreglementet omfatter iht. vejledningen:

DS-informationen giver retningslinjer for valg og anvendelse af bygningsglas med hensyn til personsikkerhed og angiver sikkerhedsglastyper og risikoområder. Ved niveauforskelle, tage, lofter og udhæng gælder efterfølgende krav til sikkerhed for alle bygningsværker.

Glas, som personer kan støde imod ved færden i eller omkring bygninger, skal:

– modstå belastning uden at gå i stykker og

– hvis det går i stykker, gøre det på en sådan måde, at det så vidt muligt ikke forårsager personskade eller

– være afskærmet eller beskyttet mod direkte kontakt med personer.

Der benyttes sikkerhedsglas på udsatte steder, hvor personer kan støde imod glasset, eksempelvis i døre, sidefelter ved døre, i lavtsiddende vinduer samt i glasvægge, glas i altaner, rækværker og trappegelændere.

Afmærkning

DS informationen siger om afmærkning: Sikkerhedsglas skal afmærkes for at minimere muligheden for, at personer ved uopmærksomhed kolliderer med glasset.

Afmærkningen skal placeres således, at den er iøjnefaldende og tydelig for alle.

Afmærkning skal være varig og synlig under alle normale belysningsforhold.

Markering af glas

SBi-anvisning 258, Anvisning om Bygningsreglement 2015 siger herom bl.a.: Glas i facader, vægge og døre skal afmærkes af hensyn til personer med synshandicap og for at minimere risikoen for, at personer ved uopmærksomhed kolliderer med glasset, jf. DS/INF 119 (Dansk Standard, 2007a) om retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas. Afmærkningen bør placeres, så den er iøjnefaldende og tydelig for alle. Afmærkningen bør være varig og synlig under alle normale belysningsforhold og kan bestå i ornamentglas, farvet glas, sikkerhedstrådglas, lamineret glas med afmærkning i folien eller sandblæst glas.

Disse markeringer er ikke altid tilstrækkelige. Som en mere effektiv løsning kan anvendes tre vandrette, 100 mm brede bånd i højderne 0-0,2 meter, 1,0 meter og 1,6 meter over gulv. Det tager hensyn til, at nogle svagsynede orienterer sig langs gulvet, mens andre ser lige frem. Højderne tager hensyn til, at siddende personer og kørestolsbrugere også har mulighed for udsyn. Hvid, gul eller anden lys markering kombineret med en mørk markering gør det muligt at se glaspartiet både i dagslys og i svagere kunstlys. Forskellen i lysrefleksionsværdi mellem de lyse og mørke farver bør være 60 eller mere. Information om forskellige farvers lysreflektionsværdi kan for eksempel findes i SBi-anvisning 203, Beregning af dagslys i bygninger (Christoffersen et. al., 2002).

En glasdør i en glasfacade bør af hensyn til svagsynede markeres, så den tydeligt adskiller sig fra glasfacaden i øvrigt. Ud over ovenstående kan døren for eksempel indrammes med et 100 mm bredt bånd, som har en forskel i lysrefleksionsværdi på mindst 30 i forhold til gulv.