Søg
Close this search box.

ENERGIGLAS UDFORDRER MOBIL-SIGNALERNE

Af Carl Axel Lorentzen

Diplomingeniør M.IDA

cal@glasfakta.dk

Energiruder med belægninger af metal medvirker til en reduktion af mobilsignaler ud over det, man i øvrigt kender fra ruder uden energibelægninger. Udfordringerne forstærkes af tunge byggematerialer – som fx betonelementer –  der ofte benyttes i Danmark. Kombinationen danner derfor en skærm, som modarbejder den effektive modtagelse af mobilsignaler.

Det bør projekteringen tage højde for, når bygninger planlægges; og fra 1. juli i år blev det et krav, at nye bygninger og bygninger, der gennemgår større renovering, skal give bredbåndsudbydere adgang til bygningens interne fysiske infrastruktur.

Konstruktionsmæssigt er der nemlig intet, der varsler anderledes materialekombinationer, som vil kunne afhjælpe problemerne med at få mobiltelefonens signaler gennem klimaskærmen.

En nærliggende løsning er at projektere et Distribueret Antenne System – DAS. Det består af antenner og kabler rundt omkring i bygningen, som kobles til en veldækket signalkilde i for af en basestation. Et distribueret antennesystem bør etablere både den nødvendige dækning og dimensioneres med tilstrækkelig kapacitet til at servicere bygningens brugere.

DAS-løsninger er i dag kendt fra kontorbygninger, indkøbscentre, stadions, tunneler og metro. Aktuelt er DAS i mindre omfang kendt i etageboliger, fordi omkostningen kan være høj, særligt hvis den skal eftermonteres i bestående boligbyggeri.

Kravet om, at nyopførte bygninger og bygninger, der gennemgår større renovering, skal give bredbåndsudbydere adgang til bygningsinterne infrastruktur (dvs. føringsveje i form af fx kabelkanaler) er indført for at sikre almen adgang til højhastighedsnet.

Kravet vil omfatte nyopførelse og større renoveringsarbejder og følger af EU’s infrastrukturdirektiv, som i Danmark er implementeret ved en ændring af graveloven.

Ikke-selektive glas

Blandt eksisterende løsninger til en forbedret indendørs modtagelse kan man opleve anvendelsen af ikke-selektive glas uden energirudens metalbelægning. Undersøgelser peger imidlertid på, at den metode kun vil give forbedringer i det rum, hvor det ikke-selektive glas befinder sig. For at løse problemet for hele bygningen ville det så være nødvendigt med et vindue pr. rum eller lejlighed uden energibelægning.

Det vil give store tab i energiregnskabet og prisen for de ikke-selektive glas fra alternative produktionslinjer ville blive uforholdsmæssig høj. Desuden kan der opstå andre problemer med boligkomfort og indeklima. En fremtidig større brug af metal persienner, jalousier og afskærmninger kan under alle omstændigheder forhindre radiosignaler, og derfor vil fjernelsen af ​​den selektive metalbelægning ikke nødvendigvis være tilstrækkelig til at løse problemet.

Del udeladt
Brugen af ​​ikke-selektive vinduer er dog en mulighed, der er til rådighed i dag. En mulighed er en rude, hvorfra en del af den selektive metalbelægning er udeladt. Den deraf følgende reduktion i energieffektivitet er direkte proportional med det u-belagte overfladeareal. Det vil kræve intensiv forskning og udvikling at finde den rette tekniske løsning og udvikle omkostningseffektive fremstillingsmetoder. En undersøgelse af denne form for selektiv struktur fandt, at en 10 pct. reduktion af selektiv belægning betød 20 dB bedre signalstyrke, svarende til en faktor 100, mens energitabet kun blev 10 pct. større. På bygningsniveau vil dette typisk udmønte sig i en stigning i energitab på ikke mere end 1-2%. Udskiftningen af ​​selektive metalfilm til en anden type membran er et andet område, som vil kræve yderligere forskning og udvikling.

Se mere på Energistyrelsens hjemmeside om indendørs mobildækning og læs Energistyrelsens Vejledning og højhastighedsforberedelse her.