Søg
Close this search box.

Nordisk dialog sigter på et samarbejde i vækst

I Norden deles klima, arkitekturtradition og samfundsforhold; det giver god mening at dele erfaringer, viden og forskning og efterstræbe harmonisering 

Af Poul Sabroe

Foto: Tasolasiyhdistys Oy

Nordisk konference i Helsinki: Fra venstre Carl Axel Lorentzen, Glasindustrien, Mikkel Thomsen, Glarmesterlauget, Jonas Nilsson, Glasbranschföreningen, Torben Nielsen, oldermand Glarmesterlauget (forrest), Henri Kiuru og Jenni Heikillä, næstformand og direktør i Finnish Flat Glass Association, Erik Haara, direktør i Glasbranschföreningen, Poul Sabroe, Glasindustrien, Bjørn Glenn Hansen, direktør i Glass – og Fasadeforeningen, Poul Henrik Madelung, Glarmesterlauget.

De fire nordiske landes faglige organisationer med relation til bygningsglas har for sjette gang siden 2017 holdt ‘topmøde’, hvor de fire landes i alt syv glasfaglige foreninger mødes for at udveksle viden og afstemme forventninger.

 Drøftelserne udfoldede sig i rammerne af den nordiske netværkssammenslutning Association of Glass Nordic og fandt sted i Helsinki med den finske glasforening, Tasolasiyhdistys Oy, som vært.

Engageret innovation er en passende beskrivelse af den stemning, som præger de nordiske sammenkomster med en konstant ambition om  at udforske potentialet i det samarbejde, som for hvert år synes at fremstå mere løfterigt.

Ved hjælp af kombinationen fysiske konferencer – som går på tur mellem landene – og løbende online møder skabes en imponerende fremdrift med klare målsætninger:

* At dele kompetencer indenfor byggeriets grønne omstilling, fx EPD-generering

* At harmonisere regler og standarder, fx vedr. glasværn

* At bedrive lobbyisme i de omfattede nordiske lande gennem kontakt til regeringer og styrelser

* At føre fælles dialog (‘fire lande, én stemme’) i det europæiske videncenter for glas og glasløsninger. Glass for Europe      

Markedsrapporter afslørede forskelle på de aktuelle konjunkturer på byggemarkederne: Finland synes hårdest ramt af nedgang og konkurser med Norge på en 2. plads før Sverige og Danmark som det land, hvor krisen og Ukraine-krigen i den sammenligning har forrettet mindst skade. 

Glasindustriens medlemsvirksomheder herhjemme har været ramt af først stigende råvare – og energipriser og derefter faldende efterspørgsel. I skrivende stund synes en svag bedring på vej.

Den finske glasindustri har travlt med at skabe opklaring og sikkerhed omkring sikkerhedsglas og glasværn. Det skyldes en ulykke i maj 2023, hvor et nyt værn på en boligaltan brød sammen bag en kvinde, som sad lænet mod værnet i 7. sals højde. Kvinden faldt til jorden og omkom. 

Efterfølgende undersøgelser har bekræftet, at værnet savnede den nødvendige og foreskrevne befæstigelse. Undersøgelserne har også bekræftet, at de eksisterende regler og anvisninger er tilstrækkelige og retvisende, når de følges. 

Det skete ikke i dette tilfælde.

Glasindustrien opfordrede til udvidet samarbejde i det nordiske netværk med fælles opbakning til standardiseringsarbejdet i CEN vedr. Eurocode 10 og TS/CEN 19100. Mødet gav sin støtte til et udviklingsprojekt med afsæt i CEN 19100, som vil bygge en regnemaskine med kapacitet til at regne på glas i alle geometrier, typologier og arkitekturer, inklusive kalkulation af dimensioner, tykkelser, fysisk opbygning og klimafaktor (CO2 aftryk). 3. generation skal tillige kunne regne på rammer af fx aluminium og træ.  Maskinen er døbt GlassCalc 2.0 (GC2).

Under norske Glass – og Fasadeforeningens auspicier er en EPD-generator under udvikling. Generatoren kan tænkes linket til en kommende GlassCaLC 2.0.  

Norden har endvidere opgaverne vedr. klimabalance og grøn omstilling tilfælles. Erfaringerne på dette område vil derfor løbende blive udvekslet. Glasindustrien i Danmark har eksempelvis indledt et samarbejde med Ressource City Næstved og Reiling Glas Recycling om en mulig fremtidig take-back ordning for termoruder

Nedenfor ses tre indlæg, som blev holdt på den nordiske konferences dag 2. 

Arkitekt Hanna Vikberg fra Tengbom Arkitekter

Indlæggene illustrerer bedre end noget andet emnerne i toppen af den nordiske dagsorden: CO2-reduktion, klimapolitik, cirkulær økonomi og bæredygtighed.

Eero Jalkanen talte om ‘IG2Pieces – transforming IGU waste into reusable resources‘. Eero Jalkanen er administrerende direktør i Treglas Oy, specialist i maskiner og udstyr til glasindustrien. 

Se også: https://www.glassmagazine.com/news/hegla-and-agc-partner-looking-reuse-glass

Riitta Haapanen, Helsinki Kieriva, talte om ‘potentialet i cirkulær økonomi’ ud fra en kommunal administrations synsvinkel. Riitta Haapanen er medstifter af virksomheden Kierivä med speciale i cirkulær økonomi. 

Se også http://kieriva.fi

Arkitekten Hanna Vikberg, Tengbom Arkitekter, talte om ‘daylighting‘ med betydningen af dagslys og potentialet for arkitektur.  Hanna Vikberg har skrevet en ph.D. om emnet.

Se også: https://www.mdpi.com/1996-1073/15/5/1815

Næste årsmøde holdes i Danmark i august 2024.