Søg
Close this search box.

Midt i en EPD-tid: Hjælpen er på vej siger Bolig – og Planstyrelsen

Rådgiver – og ingeniørvirksomheden Rambøll er i færd med at udarbejde analyser og hjælpeværktøjer til byggeriets forsyningskæde for at facilitere arbejdet med EPD’er

Af Poul Sabroe

Barriereanalyser og guidelines til udarbejdelse af miljøvaredeklarationer (EPD’er) er på vej. Det oplyser Bolig – og Planstyrelsen, BPST. Samtidig appellerer Styrelsen til byggeriets brancher om hjælp til en praktiske implementering. 

Arbejdet, der er aktualiseret af Bygningsreglementets krav om CO2 regnskaber for nybyggerier over 1000 kvm., er sat i gang under ledelse af rådgiver – og ingeniørvirksomheden Rambøll.

Byggeriets aktører vil i stigende omfang efterlyse EPD dokumentation (miljøvaredeklaration), da det er i EPD dokumenterne,  at information om CO2 aftrykket for byggeriets materialer, løsninger og processer skal hentes, vurderer Bolig – og Planstyrelsen, som er resort for udarbejdelsen af Bygningsreglementet. 

Projektet i samarbejde med Rambøll skal på den lange bane bidrage til at understøtte udviklingen af flere danske EPD’er og styrke kendskabet til og anvendelsen af EPD’er i byggepro­cesserne. Det skal således bidrage til at sikre retvisende beregninger af bygningers klimapåvirkning (livscyklusvurdering/LCA).

Informationsindsatsen er målrettet hele fødekæden for byggematerialer; fra producent til færdigt byggeri: 

Store og små producenter af byggematerialer – herunder Glasindustriens medlemmer.  

LCA konsulenter, der rådgiver om bygningers samlede miljøpåvirkning

Byggerådgivere fx ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører. 

Entreprenører, håndværkere og andre udførende.

Rambøll er netop nu i færd med at indsamle oplysninger til brug for analyser og senere guidelines; det sker i samarbejde med byggeriets professionelle aktører og organisationer, bl.a. Glasindustrien.

Arbejdet afslører og belyser barrierer for udarbejdelse og brug af EPD’er, ligesom det skal danne grundlaget for den efterfølgende udarbejdelse af informationsmaterialer som brochurer, håndbøger og hjemmeside. 

Rambøll har nedsat en referencegruppe med professionel repræsentation, som skal kvalificere formidlings- og distributionsstrategien og senere også de håndgribelige formidlingsprodukter som webinarer, film og skrevne informationsmaterialer.

Glasindustrien sidder med i Rambølls referencegruppe, hvor arbejdet begynder i slutningen af januar.

Solpaneler er et af de bidrag, som kan være med til at skabe et grønnere byggeri med mindre CO2 aftryk. Foto: Shutterstock