Søg
Close this search box.

MELD DIG TIL GLASKONGRESSEN 2021 NU!

GLASKONGRESSEN 2021 PÅ HINDSGAVL SLOT

TIRSDAG 24. NOVEMBER 2020 KL. 09:30-17:00

——————————————————————————————————————————————-

MELD DIG TIL INDEN 5.OKTOBER:   GLASKONGRESSEN 2021 på Hindsgavl Slot leverer en prognose for den grønne omstilling, som dansk byggeri står foran. Se dagens program nedenfor!

Af Poul Sabroe

Tilmelding til efterårets store konference om byggeriets fremtid, set gennem glas, på Hindsgavl Slot 24. november bør ske NU! Med alle forsigtighedsregler mod COVID-19 i spil åbner ’GLASKONGRESSEN 2021 – grøn omstilling med glas. Og hvad ellers?’  Men kongressen åbner kun, hvis alle med interesse for byggeriets grønne omstilling og for glas husker at melde sig til konferencen SENEST MANDAG 5. OKTOBER.

Dagens kongres er tilrettelagt af Glasindustrien i et samarbejde med ArkitektforeningenIngeniørforeningen i Danmark IDA og Dansk Byggeri. Tilmelding sker gennem MOLIO, Byggeriets Videncenter.

Baggrunden er, at en taktfast efterspørgsel på nye arealer til boliger og erhvervsprojekter i de større byer har produceret historisk mange byggeprojekter under samtidig opførelse. Samtidig stiller byggeriets myndigheder stigende dokumentationskrav, og byggeriets parter ser ind i en umiddelbar fremtid med uomgængelige krav til grønne og bæredygtige processer.  

Hvis den stabile vækst på byggemarkedet skal fortsætte, er det derfor afgørende med redskaber og platforme, som kan sikre ikke bare kvaliteten i sig selv, men også dokumentation for kvaliteten i byggeriets løsninger.

Sådan et redskab kan fx basere sig på branchemæssig enighed om, hvordan særlige og vigtige forhold i bygningen beregnes. I forbindelse med bygningers facader nåede byggeriets parter i 2018 til enighed om en national anvisning fra SBi om dimensionering af glas i klimaskærmen: SBi Anvisning 215. SBi 215 er således nu det fælles aftalegrundlag for dokumentation af glassets dimensionering i facaderne.

Det har Glasindustrien reageret på ved at udvikle online-værktøjet Glas|CALC! Med afsæt i netop SBi 215 sikrer Glas|CALC enighed om, hvordan især 3-lags ruder dimensioneres.

– Dermed har vi fået den første nationalt dækkende branchestandard, som kan afløse ganske mange individuelle regneprogrammer ude hos virksomhedernes projekteringsansvarlige, lyder det fra Glasindustriens formand, nordisk markedsdirektør i Saint-Gobain Glassolutions A/S, Michael Stappert.

Glas|CALC, der har være i test siden juli 2020, vil blive præsenteret på GLASKONGRESSEN 2021. – Kommende brugere tilbydes et opstartskursus på 2-3 timer, oplyser udviklingsansvarlige civilingeniør Martin Lading fra rådgivervirksomheden CW|A, CurtainWall Adviser.

Og til at befæste dokumentationen af de retningslinjer, som byggeprojekterne opføres efter, henviser Glasindustrien også til sit omfattende bibliotek af udgivelser, som hjælper med såvel beregninger som dokumentation.

To aktuelle og meget omtalte udgivelser er ’Brandbeskyttende glas’ og ’Glasværn’, som begge er afsæt for et indlæg på GLASKONGRESSEN 2021. Diplomingeniør Carl Axel Lorentzen, Glasfakta, vil gennemgå publikationerne og indgå i dialog med GLASKONGRESSEN om anvendelsen af udgivelserne til dokumentation.

Hele det eksklusive program for GLASKONGRESSEN 2021 ses her:

TILMELDING HER SENEST MANDAG 5. OKTOBER 2020. HUSK AT OPGIVE EVT. MEDLEMSKAB AF

DANSK ARKITEKTFORENING, IDA INGENIØRFORENINGEN I DANMARK,

DANSK BYGGERI ELLER GLASINDUSTRIEN. 

GLASKONGRESSEN 2021 program

Hindsgavl sikkerhed