Søg
Close this search box.

ONSDAG 24. MARTS 2021: GLASKONGRESSEN ’21

Onsdag, den 24. marts 2021 Hindsgavl: Dimensioneringsværktøjet Glas|CALC præsenteres sammen andre nyheder fra Glasindustrien og prominente gæster fra Barcelona, Tampere og SDU i Odense

Af Poul Sabroe

Glasindustriens store GLASKONGRESSEN ’21 åbner 24.marts 2021 kl. 10 på Hindsgavl Slot ved Middelfart. Kongressen var oprindeligt planlagt til at finde sted i november i år, men de aktuelle forholdsregler imod COVID-19 har ført til, at en flytning af datoen var den rigtige beslutning.

GLASKONGRESSEN ’21 holdes på baggrund af en taktfast efterspørgsel på nye arealer til boliger og erhvervsprojekter i de større byer med historisk mange byggeprojekter under opførelse. Byggeriets myndigheder stiller samtidig stigende dokumentationskrav, og byggeriets parter ser ind i en umiddelbar fremtid med uomgængelige krav til grønne og bæredygtige processer.  

Hvis den stabile vækst på byggemarkedet skal fortsætte, er det derfor afgørende med redskaber og platforme, som kan sikre ikke bare kvaliteten i sig selv, men også dokumentation for kvaliteten i byggeriets løsninger.

Derfor præsenterer Glasindustrien dimensionerings – og dokumentationsværktøjet GlasCALC, baseret på SBi Anvisning 215 som det fælles aftalegrundlag for dokumentation af glassets dimensionering i facaderne. Glas|CALC sikrer nu enighed om, hvordan især 3-lags ruder dimensioneres. GlasCALC præsenteres på GLASKONGRESSEN ’21.

Til at befæste dokumentationen af de retningslinjer, som byggeprojekterne opføres efter, henviser Glasindustrien også til sit omfattende bibliotek af udgivelser, bl.a. ’Brandbeskyttende glas’ og ’Glasværn’, som begge er afsæt for et indlæg på GLASKONGRESSEN 2021.

For de to indslag står henholdsvis facaderådgiver, civilingeniør Martin Lading, CW|A og diplomingeniør, formand for Glasindustriens Teknikudvalg og rådgiver i Glasfakta, Carl Axel Lorentzen.

Kongressen planlægges sammen med partnerne Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, Arkitektforeningen og Dansk Byggeri, som alle deltager i dagens paneldiskussion om byggeriets grønne omstilling under overskriften: En grøn status – og hvad skal vi så nu?

Professor Mikkel Kragh fra Syddansk Universitet står for det tekniske indslag med adresse til facadeindustriens rådgivere og udførende: Facade Engineering 4.0, der svarer på, hvad den fjerde industrielle revolution betyder for især konstruktionen af bygningers dynamiske og ’intelligente’ facader?

Senere på dagen vil associeret professor ved Danmarks Tekniske Universitet, Jens Henrik Nielsen orientere om byggeforskningens status i den grønne omstilling med et særligt fokus på bygningsglassets fremtid i den kontekst. Og fra Finland kommer direktør emeritus for Glass Performance Days, Jorma Vitkala for at berette om de nyeste trends til facaden, således som de kan ventes vist på den internationale glaskonference i Tampere.

Tilrettelæggelse af GLASKONGRESSEN ’21: Glasindustrien, Arkitektforeningen,  Ingeniørforeningen i Danmark IDA og Dansk Byggeri.