Søg
Close this search box.

BIBLIOTEKET FOR ALLE GLASFOLK

Glasindustriens samling af publikationer er et uundværligt opslagsværk for glasbyggere. Nu har foreningen tilføjet et dimensioneringsværktøj, der forenkler hverdagen, når der regnes 

Af Poul Sabroe

Glasindustriens bibliotek er det uundværlige redskab for alle, der projekterer og bygger med glas. Så kort kan det siges, mener Glasindustriens bestyrelse.

Næstformand Michael Holme Knudsen, der selv er direktør for Nordisk Glas er ikke i tvivl. Selvfølgelig kan man støtte sig til Bygningsreglementet og andre publicister, som skriver om bygningsglas og indretning med glas: – Men den korrekte og destillerede information, fortættet og pålidelig i den mest koncentrerede form, den får man i biblioteket på glasindustrien.dk, siger Michael Holme.

I 2019 blev Glasindustriens betydelige samling af publikationer indekseret med en søgemaskine, så det nu er nemt at finde den helt rigtige udgivelse til løsning af en given opgave. Samtidig blev udgivelserne anbragt bag en betalingsportal. Den betyder, at et årsabonnement til kr. 1995,- nu er forudsætningen for, at man frit kan anvende de op mod 30 publikationer, som findes i biblioteket. Har man ikke behov for løbende adgang til samlingen, kan enkelte publikationer også indkøbes særskilt.

 Opdateringer

– Med til den historie hører, at Glasindustriens teknikudvalg fx bare i de seneste måneder har færdiggjort en længe ønsket opdatering af den hyppigt anvendte vejledning om valg og dimensionering af glasværn; udvalget har samtidig udarbejdet en tilsvarende opdatering af databladet om Termoruders Visuelle Kvalitet; og endelig har vi fået en helt ny vejledning om beskyttelse mod brand ved hjælp af glas!

– Det siger lidt om omfanget af arbejdsindsatsen, understreger Michael Holme Knudsen, som tilføjer, at det bragt til ende sammen med opdatering og vedligeholdelse af flere andre  udgivelser.

– Jeg siger det for at forklare omfanget af det arbejde, som foreningen lægger i den opgave at hjælpe til en korrekt anvendelse af glas i byggeriet. Det er en tiltagende kompleks og globaliseret forankret lovgivning, som medfører et markant intensiveret resurseforbrug til udarbejdelsen af udgivelserne i biblioteket, argumenterer Michael Holme Knudsen.

– Og det er årsagen til, at udgivervirksomheden ikke havde mulighed for at fortsætte uden supplerende finansiering fra abonnenter, konkluderer næstformanden.

Afsæt i SBi 215

Glasindustriens sekretariat tilføjer, at endnu en udgivelse er på vej til at kunne tages i brug fra glasindustrien.dk: Glas|CALC.

– Glas|CALC er den regnemaskine, alle glasprofessionelle har ventet på, lyder det fra opfinderen af Glas|CALC, civilingeniør, facaderådgiver og medlem af Glasindustriens teknikudvalg, Martin Lading. Med afsæt i SBi 215 om Dimensionering af glas i klimaskærmen beregner dimensioneringsprogrammet nemt, enkelt og hurtigt den korrekte komposition af en 3-lags rude i en given facade, forklarer Martin Lading.

Regnemaskinen er netop nu ude i en betaversion, der testes af førende facadeentreprenører 

Glas|CALC kan dog allerede nu tilgås online fra glasindustrien.dk. Det sker på abonnementsbasis i lighed med publikationerne. Abonnementet inkluderer et opstartskursus af 3 timers varighed.

Kontakt Glasindustriens sekretariat for at få flere informationer eller besøg glasindustrien.dk/glas-calc/.