Søg
Close this search box.

Kvalitetssikring af glas fra nyt videnscenter

‘GLAS’ er det mundrette navn på Videnscenter for Bygningsglas, som drives i et intensivt samarbejde mellem Glarmesterlauget i Danmark og Glasindustrien

Af Poul Sabroe 

‘GLAS Videnscenter for bygningsglas’ er navnet på et nyt servicetilbud til  den danske byggebranche. Centrets formål er at sikre glasteknisk koordinering og udvikling og er et resultat af tæt samarbejde mellem Glasindustrien og Glarmesterlauget i Danmark.

Videnscentret kommer som en respons på byggeriets generelle acceleration og i særdeleshed byggeriets hastigt voksende anvendelse af glas til facader, tage, trapper og indretning.     

Kendskab til glas og konstruktioner med glas er pligtstof for alle med faglig tilknytning til byggeri. Det nye servicetilbud tager over, hvor den byggekyndiges paratviden måtte høre op:

GLAS Videncenter for bygningsglas registrerer, indsamler og formidler viden om ikke bare selv materialet, men også de mange varianter af det og de endnu flere måder, hvorpå det bruges. 

Den opgave er historisk blevet løst af Glasindustrien med brancheforeningens ‘Glasbibliotek’; det er Glasbiblioteket, der nu føres videre og udvikles til GLAS Videncenter for Bygningsglas. 

– Forventningen er, at samlingen af vejledninger, anvisninger og datablade nu vil blive tanket op med ny viden om ikke mindst installatørernes opgaver og udfordringer, mens vi hidtil har haft vægten på udvikling og produktion, lyder et fra Glasindustriens bestyrelse.

3d vector design showing main component of solar panel, solar panel construction concept

– Det gælder for hele byggeriet, at processerne bliver mere komplekse, mere dynamiske og ikke mindst mere dokumentationskrævende i takt med den grønne omstilling, observerer Glasindustriens sekretariat; den udvikling opfordrer til dialog og samarbejde ikke alene – som i dette tilfælde – med glarmestrene, men med alle led i byggeriets forsyningskæde.

Af samme grund har det nye GLAS Videnscenter for bygningsglas også rakt ud til byggeriet rådgivere med henblik på repræsentation i videncentrets tekniske udvalg, som er det arbejdende organ bag GLAS Videnscenter for bygningsglas.

Glasteknisk Udvalg består af op til 12 medlemmer fra de to foreninger og eksterne organisationer som fx Det Kongelige Akademis Arkitektskole. Udvalget mødes med regelmæssige intervaller med den hensigt at igangsætte, vedligeholde og udgive de tekniske udgivelser fra GLAS Videnscenter for bygningsglas.  

Glasteknisk Udvalg, GTU, modtager gerne forslag til emner, som kan behandles i udvalget med henblik på formidling af ny viden. Skriv til glasindustrien.dk eller glarmesterlauget.dk.

Sideløbende er GLAS Videncenter for bygningsglas udgiveren bag fagbladet GLAS, som udkommer fire gange p.a. Den del af virksomheden i GLAS fortsætter uændret.

– Vi høster gode erfaringer fra dialogsamarbejde, konstaterer Glasindustriens formand, direktør for Nordisk Glas A/S, Michael Holme Knudsen. Formanden står også i spidsen for initiativer med de nordiske glasbrancher i Sverige, Norge og Finland i Association of Glass Nordic og for europæisk samarbejde i EU-netværket Glass for Europe.

– Det er den rigtige og naturlige vej at følge, understreger Michael Holme Knudsen .