Søg
Close this search box.

Første udgivelse fra nyt videnscenter: Spejle

GLAS Videnscenter for Bygningsglas har udsendt en vejledning om spejle. Her gives hjælp til korrekt valg, montering og rengøring af spejle af glas. Det er den første udgivelse fra det nye videncenter

Af

Carl Axel Lorentzen

GLAS Videnscenter for Bygningsglas

Det nyetablerede GLAS Videnscenter for Bygningsglas har udgivet sin første vejledning og supplerer dermed det omfangsrige bibliotek af vejledninger og datablade, som historisk har været udarbejdet af Glasindustrien. Det nye Videncenter er et samarbejde, der omfatter både Glarmesterlauget i Danmark og Glasindustrien som de to førende organer indenfor bygningsglas; GLAS indleder således sin virksomhed med en vejledning om spejle.  Baggrunden er en udbredt anvendelse af spejle af glas i byggeriet.     

Vejledningen giver råd og vejledning om korrekt valg, montering af spejle og efterfølgende rengøring.

Ved at følge denne vejledning sikres de bedst mulige forudsætninger for valg og sikker montage med minimal risiko for efterfølgende skader på spejlet.

Spejltyper

Der findes en lang række forskellige spejltyper med hver sine egenskaber.

Vejledningen gennemgår kort de mest anvendte spejltyper: Sølvspejle, krombaserede spejle, laminerede spejle, sikkerhedsspejle, spionspejle/gennemsigtige spejle

Kort gennemgås emner som: Anvendelsesområde, kanter og slibning, håndtering af spejle, tilskæring og tolerancer, tykkelsestolerancer, dimensionstolerancer for bredde, højde og diagonal.

Forudsætninger for montagen

De vigtigste forhold for en god spejlløsning er korrekt montage.

Underlaget for spejlmontagen skal være plant, rent og tørt. Monter aldrig spejle på uforseglet puds eller murværk. Malede vægge skal være helt tørre inden spejlet monteres. Underlaget skal være fugt- og temperaturbestandigt. Pladematerialer af træ som spån, MDF og OSB frarådes således til spejlmontage. Anvendes fugtabsorberende materialer vil spejlet bukke, når materialet bevæger sig, og spejlbilledet blive forvrænget.

Andre forhold er opmåling inden montagen. Sørg for tolerancer omkring spejlet, således at sætninger og bevægelser i bygningen ikke påvirker spejlet. Monteres flere spejle mod hinanden (for eksempel i fitnesscentre eller dansestudier) bør der holdes 1-2 mm afstand indbyrdes mellem spejlene.

Monter altid spejlene som det sidste i byggeriet. Det giver murværk og maling længst mulig tid til at tørre. Samtidig undgås støv og snavs på spejlet. Monter aldrig spejle før udsugningsanlæg er operationelle.

Montering

Det frarådes at montere spejle i direkte kontaktmed en vask, hvor kanterne af spejlet vil være udsat for vandsprøjt. Der bør være mindst 10 mm mellemrum mellem nederste kant af et spejl og andre overflader. Dette vil kunne begrænse fugtdannelse og tillade ventilation bag spejlet og bedre mulighed for rengøring og aftørring af fugt på spejlets kanter.

Forskellige typer af typiske montageformer gennemgås som:

-Opsætning ved klæbning

-Opsætning med tape

-Opsætning med beslag

Til sidst gives en kort vejledning om rengøring, demontering og bortskaffelse.

Spejle af glas kan genbruges som glas og indgå i genanvendelse så ressourcer spares ved produktion af nyt glas.