Søg
Close this search box.

Dagslys-standard for bygninger på vej ind i BR

En meget velkommen tilføjelse til det danske Bygningsreglement kan være på trapperne i 2025. En vejledning fra ovenlysproducenten VELUX redegør for potentialet

Af Poul Sabroe

Illustrationer: VELUX (Guide til dagslys og EN17037).

Udgivet i slutningen af 2018 efter et årti med diskussion og udarbejdelse er den europæiske standard EN 17037 den første og eneste, der udelukkende omhandler design og tilvejebringelse af dagslys i bygninger. 

Det påpeger ovenlysproducenten VELUX i en aktuel vejledning om EN 17027.

Det er en ofte citeret statistik, at flertallet af mennesker tilbringer omkring 90 % af deres tid indendørs – omkring 22 timer af døgnets 24 timer.

At designe bygninger med sunde, komfortable opholds- og arbejdsrum er derfor mere kritisk end nogensinde. Tilvejebringelse af dagslys er et område, hvor design kan forbedres. 

EN 17037 erstatter et kludetæppe af standarder på tværs af forskellige europæiske lande.

For at nå sine mange mål med hensyn til dagslys og komfort dækker EN 17037 fire forskellige områder, hvor nogle vil være nye for de fleste arkitekter og bygningsdesignere:

Dagslysforsyning

Dagslysforsyning – eller belysningsniveauer – giver brugerne mulighed for at udføre opgaver og spiller en rolle for, hvornår kunstig belysning tændes. Vurderingen heraf kan ske via enten klimabaseret modellering eller dagslysfaktorberegninger.

Vurdering af udsigten gennem vinduer

Bygningsbrugere bør have et stort, frit udsyn. EN 17037 tager højde for udsynets bredde og afstand, såvel som landskabelige ‘lag’ (himmel, landskab og jord). Udsigten skal være klar, uden forvrængning og neutralt farvet . Synsbredden kan etableres via en detaljeret eller forenklet tilgang. Udvendig afstand og antal lag er hver målt ved en enkelt tilgang.

Adgang til sollys

Beregning af adgang til eller eksponering for sollys er en komfort- og sundhedsfaktor for brugere af boliger, vuggestuer og hospitalsafdelinger. Daglig eksponering for sollys kan bestemmes gennem detaljerede beregninger eller tabelværdier.

Forebyggelse af blænding.

Som navnet antyder, handler forebyggelse af blænding om at fjerne sandsynligheden for blænding, ikke mindst for dem, der ikke selv vælger deres plads. Standarden anvender en detaljeret beregning af sandsynlighed for dagslysblænding (DGP) eller en standardtabel med værdier for solafskærmende materialer.

Som en standard, der dækker hele Europa, er de potentielle nationale og regionale forskelle betydelige. Dagslystimer og solens vinkel varierer for to steder inden for det samme land – og i endnu højere grad for ekstreme punkter på kontinentet; beregningsresultater for ethvert af de fire aspekter af dagslys vil derfor være unikke for hvert projekt efter dets geografiske placering.

Standarden giver almindelige beregningsmetoder til evaluering af dagslys, der tager højde for nationale og lokale forhold gennem klimabaseret modellering. 

Standarden er skrevet, så den kan anvendes på enhver bygning.  Det betyder, at standarden ikke er begrænset til nye bygninger. Forslag til renovering og ombygning af en eksisterende bygning kan drage fordel af intentionerne i EN 17037. Dens værktøjer giver et godt middel til at vurdere eksisterende åbninger i forhold til de fire aspekter af dagslys og til at informere om ændringer i bygningsstrukturen for at gøre den bedre egnet til den tiltænkte brug .

Ventilation er et kompromis, der balancerer energiforbrug, sundhed og omkostninger. Overdreven ventilation øger energiforbruget, når opvarmet varm luft går tabt og erstattes af kold luft, der skal opvarmes igen. Utilstrækkelig ventilation bevarer varmen, men kan være årsag til dårlig indendørs luftkvalitet og potentielle sundhedsproblemer. 

Som tilfældet ofte er, vil indholdet af EN 17037 kun udgøre anbefalinger. Men jo mere disse anbefalinger følges i praksis, jo større vægt og autoritet vil standarden få på tegnestuer og på byggepladser.  Og jo mere vil den komme til at indgå i bygherrekrav.

– EN 17037 er absolut velkommen og kan markere enden på den type byggeri, vi herhjemme har set i Hovedstadsområdets ekspansionsiver, hvor resultaterne udgør decideret dagslys-slum, konstaterer formanden for GLASteknisk Udvalg i GLAS – Videncenter for Bygningsglas, ingeniør Carl Axel Lorentzen.

Kilde: VELUX Commercial.

GUIDE TO DAYLIGHTING AND EN 17037