Søg
Close this search box.

Konjunkturrapporter: Glem ikke produktions-Danmark!

Prognose fra Dansk Industri støttes af tal fra Glass for Europe og producenter i Glasindustrien: Aktiviteten på byggepladserne er faldende med konsekvenser for hele forsyningskæden 

Glass for Europe og analyseinstituttet B+L: Produktion og salg af termoruder i Europa udviser faldende tal.

Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen ventes at falde i resten af 2023 og ind 2024. Faldet sker imidlertid efter en periode med et ekstraordinært højt niveau. Det kan aflæses af de seneste tal fra Dansk Industri. 

Rapporten understøttes af produktionstal fra Europa, som peger samme vej: Nedgang i produktion og afsætning af glas og ruder i en størrelsesorden, som foreløbig sættes til et sted mellem 6 og 10 pct.  

Alligevel er der forsigtig optimisme hos en af de største aktører i Glasindustrien, Scanglas A/S: – Vi ser foreløbig ind i en fortsat vækst i volumen, også i forhold til 2022, om end med et fald i priserne, rapporterer salgschef hos Scanglas A/S, Morten Lau. 

At aktiviteten fortsat er tilfredsstillende, tilskriver den Semco-ejede producent sin bredde og kapacitet indenfor såvel termoruder og glasvægge som hærdede glasprodukter.

– Strategien er ikke at tilpasse sig et faldende marked, men at holde momentum ved at vækste indenfor andre segmenter i det marked, der nu er,  forklarer salgschef Morten Lau, Scanglas A/S.   

Materialepris

Priserne på en række materialer, der  er relevante for branchen, er begyndt at falde igen, om end de stadig er på et højt niveau, siger Dansk Industri i sin statusrapport. 

–  Det kan vi genkende i, at vi leverer til lavere priser end sidste år, men til gengæld med en stigende ordretilgang på mængder, som kan påvirke årsregnskabet positivt, observerer CEO i DSG Industri A/S, Søren Pedersen. DSG-direktøren udpeger også en indenlandsk overkapacitet i produktionen af hærdet glas som en medvirkende årsag. Det har den afsmitning, at importen af hærdet glas fra Østeuropa er faldende, da efterspørgslen dækkes af de danske producenter. Overskydende produktion kan muligvis eksporteres, vurderer Søren Pedersen.

– Vi sigter her på de geografisk nærmeste markeder, oplyser Søren Pedersen.   

Renovering påvirket

Boliginvesteringerne steg kraftigt under coronakrisen. Men de stigende renter lægger en dæmper på købsmulighederne, og det sænker den i forvejen faldende efterspørgsel yderligere, konstaterer Dansk Industri. Renoveringsmarkedet er tilsvarende påvirket af stigende renter og usikkerhed, og alle unødvendige opgaver ventes udsat. 

– Det er en udvikling, som vi klart kan registrere, siger direktør for Glashærderiet A/S i Brøndby, Danny Olsen, hvis speciale er hærdet glas til bl.a. renoveringsformål.

– Dog ser det ud til, at pilen allerede nu er lidt på vej op ad igen, eftersom vi så en øget ordretilgang efter sommerferien. Vi er usikre på, om det er en tendens eller et forbigående udsving. I hvert fald kan vi bekræfte, at priserne er faldende og, at vi kigger ind i nogle udfordrende måneder, medgiver Danny Olsen, Glashærderiet.   

Forsyningsforskelle

Salgsdirektør Kim Klejnstrup Olsen, Glaspartner Brønderslev, tager tillige glasafsætningens forsyningskæde i betragtning: – Der er forskel på kundegruppernes placering i forsyningskæden og dermed også på den takt, hvormed de individuelle producenter oplever en afmatning; men den generelle tendens er, at alle kigger ind i en nedgang i ordrebøgerne, vurderer Kim Klejnstrup. 

Glaspartner har netop afsluttet fusionen med Bo-Glas i Brønderslev og med den øvelse slået to producenter med hver sin styrke sammen til en enkelt. Forventningen er, at sammenlægningen vil skabe nye muligheder i et udfordret marked.

Det nærliggende spørgsmål er, om Glaspartner-fusionen er begyndelsen på en trend, styret af teknologisk udvikling, nye markedsstrukturer og stigende omkostninger til grøn omstilling?

Glass for Europe og B+L: Produktion og salg af lamineret glas i Europa udviser faldende tal.

Klarsyn

Det afviser Glasindustriens formand, direktør Michael Holme Knudsen, Nordisk Glas i Herning, og maner til ro: 

– Jeg er dog helt enig i, at mange virksomheder er på vej ind i en svær tid og, at vi har behov for at vurdere situationen korrekt. At det gennem længere tid er gået godt i toppen af dansk erhvervsliv, anført af et par historiske giganter, bør ikke forlede os til at tro, at det er den generelle situation. 

– Danmark er meget fokuseret på, hvor fantastisk godt, det går, når vi isoleret ser på fx medicinal og logistik branchen. Men der mangler italesættelse af situationen i industrien, hvor en del produktionsvirksomheder har det vanskeligt og afskediger markant, siger Glasindustriens formand og advarer:

– Glem ikke produktions-Danmark!

– Det er kan være den perfekte storm, vi er på vej ind i: Faldende priser, faldende efterspørgsel og stigende konkurrence, da alle lige nu prøver at få en del af den samme kage, påpeger Michael Holme Knudsen; på kontravægten glæder formanden sig over, at råglasprisen har stabiliseret sig på et normalt niveau og, at energiprisernes voldsomme udsving nu synes at flade ud.

– Set herfra lyder min vurdering, at vi skal et godt stykke ind i 2024, før vi vil se kurven vende; det er så også min opfattelse, at medlemsvirksomhederne i Glasindustrien for størsteparten heldigvis er konsoliderede, så de vil klare sig godt igennem de kommende vanskelige måneder, konkluderer Michael Holme Knudsen.

Stilhed i produktions-Danmark. Mørke skyer trækker sammen, advarer Glasindustriens formand.