Søg
Close this search box.

Glasindustriens fagblad:Sikkerhed strandet i bureaukrati

Sikkerhed er en afgørende betragtning for korrekt anvendelse af glas. Det er derfor bekymrende, at en central vejledning i Bygningsreglementet om sikkerhedsglas er forsinket på fjerde år

Af Poul Sabroe

GLAS 3 – 2023 er på vej ud i postkasserne i disse dage og kan allerede nu læses her på siden. Fagbladet efterlyser samarbejde og lydhørhed i det politiske system, som forsyner byggeriet med regler og best practice – ikke mindst i spørgsmål om sikkerhed: På fjerde år er en opdatering af vejledningen om anvendelse af sikkerhedsglas forsinket og synes nu strandet i den ansvarlige styrelse.

Det skriver GLAS, som peger på så vigtige anvendelsesområder som hospitaler og plejehjem, der ikke alene sidestilles med almindelige boliger, men i visse tilfælde oplever et ringere kravniveau end det, der stilles til fx skoler og institutioner.     

– En så lang sagsbehandlingstid er ikke acceptabel, klager de to fagorganisationer Glarmesterlauget i Danmark og Glasindustrien. Det drejer sig trods alt om sikkerheden i omgangen med glas for alle landets borgere!

Et udslag af lemfældig omgang med sikkerhedshensyn er eksempler på glasværn, udført uden lamineret glas. Det er bl.a. set i de såkaldte ‘glashegn’, solgt gennem byggemarkeder, som alene anvender 6 mm hærdet glas. 

– Hegnglasset skal være lamineret, hvis det skal fungere som værn, understreger GLAS.

GLAS retter i sin 3. udgave i år opmærksomheden mod  den generelle sikkerhed, når glas anvendes i byggeriet. Et særligt og aktuelt er udviklingen i de klimatiske forhold, hvor årets jordskælvskatastrofer i både Tyrkiet og Syrien har skrevet store overskrifter. Om end netop jordskælv er sjældne på danske breddegrader, så konstaterer klimaforskere, at storme og orkaner vil blive voldsommere sammen med den nedbør, som oftest følger med. Hvad betyder den udvikling for projekteringen med glas, spørger fagbladet og gennemgår de foreliggende Eurocodes med en konstatering af, at den europæiske standardisering fortsat arbejder på  Eurocode 10 om ‘design af glaskonstruktioner’.

Sikkerhed er derfor også et af aspekterne i GLAS-udgavens samlende projektreportage, som behandler arkitektur og glasløsninger i det nye hovedkontor til rederiet DFDS i Københavns Nordhavns-kvarter. 

Rette glas til rette opgave er et emne, som også inddrager sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med glas til gulv, værn og brand. Det behandler GLAS, som også bringer argumenter for, at en solid risikovurdering af driftsvilkårene for et byggeprojekt bør være en del af budgettet for bygningens tilblivelse.

Hvordan man egentlig afprøver glaskonstruktioners sikkerhed, behandler GLAS også i sin gennemgang og beskriver de afprøvningsmetoder, som må anvendes.

Personsikkerhedsglas testes efter DS/EN 12600.

GLAS 3 2023 udkommer i denne uge.