Søg
Close this search box.

Internationalt: High performance glass, EPD & LCA og vedvarende energi til produktionslinjerne

Glasindustrien og foreningens medlemmer er i centrum af de intense begivenheder i den nordiske og europæiske dialog om byggeriets grønne omstilling.

Af Poul Sabroe

– Vi er glade for at være med som pilot i udviklingen af Glass og Fasadeforeningens EPD-generator. Det nye værktøj vil give branchen konkurrencefordele, siger teknisk chef Rune Likværn hos producenten Modulvegger AS i Oslo.

Grænseværdier og dokumentation for bygningers klimapåvirkning er ikke længere et nationalt anliggende, men angår Norden  – og derefter Europa (EU). Derfor er det internationale nu mere magtpåliggende end nogensinde. Og Norges Glass og Fasadeforeningen har vakt opmærksomhed med den EPD-generator, som er udviklet i samarbejde med EPD Norge og R&D-virksomheden  LCA.no.

– Med EPD-generatoren kan producenterne levere produktspecifikke og tredjeparts verificerede dokumenter til deres kunder, konstaterer Glass og Fasadeforeningen i en udtalelse, som pilotvirksomheden Modulvegger støtter: – For at komme i betragtning som leverandør skal vi kunne levere EPD’er. Det bliver den med den bedste og mest pålidelige information, som vinder, påpeger Rune Likværn.

Teknisk chef Rune Likværn, Modulvegger AS

Et nordisk samarbejde om EPD og LCA dokumentation kan følges af et europæisk om bygningers ‘energy performance’, dvs. et regnskab med dokumentation for den energi, som kræves til bygningens daglig drift såvel som type energi, der leveres til både drift og tilblivelse.

Glasindustrien samarbejder i den forbindelse med de nordiske kolleger i Association of Glass Nordic og med de europæiske i EU-netværket Glass for Europe. Glass for Europe holder her i dette forår seminarer for medlemmerne om perspektiverne i at reducere bygningers energiforbrug og øge deres komfortkvaliteter med ‘high performance glazing’.

Der er en fælles forståelse af, at den type bygningsglas er opbygget af ruder med tre lag glas og, at  kombinationen af glas og energibelægninger samt tilbehør i form af fx afstandsprofiler leverer optimale U  – og g-værdier (fx. U-værdier helt ned til 0,1 og g-værdier omkring 0,5).

– Men en standard eller norm for high performance glazing og generelt accepterede krav til produktet findes ikke, konstaterer Glass for Europe og har sat emnet på sin dagsorden for det kommende år. 

Om energi til bygningers opførelse hedder det, at produktionen af energi fra vedvarende og fornybare kilder (renewable) kun kan ske i tilstrækkeligt tempo ved at understøtte introduktionen af oprindelsesgarantier i energiforsyningen. 

Glas er en vigtig europæisk industrisektor, og den seneste udvikling i elektrificeringen i nogle dele af industrien kan være en gamechanger for dens dekarbonisering. 

Aftaler om køb af vedvarende energi (PPA’er) mellem energileverandører og glasproducenter vil her være et afgørende værktøj for stabile energipriser. PPA’er gør det muligt for virksomheder at planlægge langsigtede omkostninger samtidig med, at de sikrer fossilfri elektricitet til at drive produktionslinjer.

Et tættere samarbejde mellem EU-netværket af interessenter indenfor vedvarende energi (RE-Source) og Glass for Europes medlemmer – bl.a. Glasindustrien – skal bidrage til at fremme gennemsigtigheden hos forsyningsvirksomhederne indenfor den vedvarende energi, påpeger Glass for Europe.

EU-parlamentet står bag energidirektivet for bygninger.

Herhjemme blev lovregulerede dokumentationskrav om regnskab for bygningers påvirkning af Jordens klima indført i Bygningsreglementets aktuelle opdatering, som trådte i kraft 1. januar 2023. De nye krav omfatter en grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus, inklusive en Life Cycle Assessment (LCA), som angiver en bygnings klimabelastning i hele dens levetid.