Søg
Close this search box.

HER ER DE FIRE BASISKRAV TIL LAMINERET GLAS

Lamineret glas opfylder sikkerhedskravene til byggeri, hvis fire forudsætninger er opfyldt: CE-mærkning, DS/EN 12600 godkendelse, korrekt dimensionering og kvalitetskontrol

Af Poul Sabroe  

Efter den senere tids trykprøvning af erfaring, innovation og kompetencer står den danske glasindustri samlet og bestyrket i sin overbevisning: Dansk producerede, laminerede glasprodukter er optimerede på alle vigtige parametre.

De er holdbare, de er driftssikre, og de yder den maksimale personsikkerhed.

Ambitionen om at auditere og kvalitetsmærke dansk produceret lamineret glas står derfor så stærk som nogen sinde: Mærkningen skal betrygge brugerne i deres valg af lamineret glas.

– Brugerne ønsker sig et produkt med lang holdbarhedsdato, som de kan have tillid til, præciserer konsulent i rådgivervirksomheden FPC, Poul Erik Bak, der har mange års erfaring fra glasbranchen.

Et udvalg af polymerbaserede materialer – som PVB, EVA og ionoplast anvendes til laminering af glas med to formål: At skabe en helhed ud af flere lag glas og at styrke den samlede konstruktion med stivhed, rivefasthed og evnen til at stabilisere glas efter brud.  

– Men det er ikke valget af foliemateriale, der er det vigtige; men at man anvender den højeste kvalitet og den rigtige folie til den pågældende opgave, understreger Poul Erik Bak.

Glasindustriens teknikudvalg har fulgt udviklingen og hæfter sig især ved, at lamineret sikkerhedsglas iht. Byggevareforordningen skal opfylde DS/EN 14449: ’Bygningsglas – Lamineret glas og lamineret sikkerhedsglas – Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard’ og dermed skal CE-mærkes for at kunne anvendes på det danske byggemarked.

De fire forudsætninger

Udviklingen af folietyper til lamineret glas betyder ganske vist, at der i dag findes mange forskellige typer af mellemlag. PVB (PolyVinylButyral) er dog den mest udbredte. Andre folietyper er EVA-folier (EthylenVinylAcetat), ionomer plast, polycarbonat og acryl.

Glasindustriens teknikudvalg peger på fire simple anvisninger, som bør følges ved køb og anvendelse af lamineret sikkerhedsglas til værnkonstruktioner eller lign., hvor der er risici for nedstyrtning.

  1. Produktet skal have et CE-mærke: Ydeevnedeklaration.
  2. Produktet skal være godkendt iht. DS/EN 12600: ’Bygningsglas – Pendulprøvning – Slagprøvningsmetode for planglas’.
  3. En konstruktion skal iht. BR18 være dimensioneret korrekt. Herunder gældende standarder bl.a. for beregninger af lamineret glas DS/EN 16612:2019 ’Bygningsglas – Beregning af glasruders bæreevne for fladelast, samt sikkerhedsforhold som nævnt i Bygningsreglementets vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger.
  4. Producenten af lamineret glas skal udføre kvalitetskontrol iht. folieleverandørens anvisninger.

– Indfrier glasset disse fire betingelser, kvalificerer glasset sig til anvendelsen i sikkerhedskonstruktioner, som f.eks. værn, udtaler formanden for Glasindustriens teknikudvalg, diplomingeniør Carl Axel Lorentzen.

Tysk norm

Poul Erik Bak peger også på de forholdsvis nye standarder DS/EN 16612 og 16613 (klar til april 2020), som introducerer begrebet ’stivhedsklasser’ for materialer, herunder folier.

– De nye standarder kan være behjælpelige med at vurdere og klassificere produkternes data, forklarer Poul Erik Bak.

Det er også værd at mærke sig, at mens PVB-folietyper i flere varianter traditionelt har været standardiseringernes afsæt, åbner der sig nu nye veje for brugen af alternative folier. Det spejler sig bl.a. i den tyske DIN-norm 18008, som til sikkerhedsglas hidtil ikke har godkendt anvendelsen af andre folier end PVB.

Nu ændrer DIN 18008 sin praksis.

Professor i bygningsteknologi ved det Tekniske Universitet i Darmstadt, Jens Schneider: – For nye folietyper som EVA vil DIN 18008:2020 sætte minimumskrav for at dokumentere glassets evne til at forblive på plads efter brud. Opfylder EVA-lamineret glas de krav i test, godkendes det efter den tyske norm.