Søg
Close this search box.

NYHEDER FRA GLASINDUSTRIEN OM BRAND OG ELEVATORER

Glasindustriens teknikudvalg har færdiggjort to nye publikationer: En vigtig opdatering af den eksisterende om, hvordan glas bruges i elevatorer og en helt ny vejledning om brandbeskyttende glas

Af Carl Axel Lorentzen

Formand for Glasindustriens Teknikudvalg

Brandsikring er vitalt for vores byggeri, ligesom vores ønske om indsyn, udsyn og dagslys. Brandbeskyttende glas forener disse vigtige funktioner.

Brandbeskyttende glas ser ved første øjekast ud som almindeligt glas, hvilket faktisk er det mest fantastiske: de fleste vil slet ikke se og opleve at dette glas kan noget helt ekstraordinært.

Kun når der er brand vil den brandbeskyttende funktion træde i kraft.

Derfor er det også vigtigt at informere byggebranchen om, at dette særlige glas skal projekteres, kontrolleres og monteres korrekt, for at få de ønskede egenskaber til at fungere.

De brandbeskyttende glas er udviklet til at kunne opfylde de krav, som er fastlagt i bygningsreglementet. De kan indgå i termoruder og som enkeltglas; og ud over de brandmæssige funktioner kan brandglas tillige tilpasses og indfri andre krav med hensyn til fx dagslystransmission, personsikkerhed, sikring eller støjisolering. Denne vejledning om ’Brandbeskyttende glas’ giver en samlet oversigt over typer og funktioner.

Produktkontrol

I CE-mærkningen af byggevarer er der indbygget et ’System til vurdering og kontrol af ydeevnens konstans’ eller AVCP (System of Assessment and Verification of Constancy of Performance), fordi netop byggevarer med brandmæssige og sikringsfunktioner skal kontrolleres på højeste niveau. Vejledningen giver en udførlig beskrivelse af dette system.

I Bygningsreglementet beskrives krav til brandsektioner, hvori der kan indgå brandbeskyttende glas. Vejledningen gennemgår de krav og glassenes muligheder. Brandbeskyttende glas vil dog altid indgå i en bygningsdel, hvor den samlede montage skal prøves og klassificeres. Alene kan glas ikke brandklassificeres.

Brandsikring med ikke-klassificerede sikkerhedsglas, suppleret med et aktivt sprinklersystem, er aktuelt set anvendt på projekter.  

Glasindustrien advarer mod at benytte et alternativ, som ikke kan opfylde en standard klassifikationsprøvning for brandmodstandsevne.

Det aktive brandsikringstiltag skal endvidere udlægges til inspektion af en akkrediteret inspektionsvirksomhed.

Elevatorer

Glasindustrien har samtidig udsendt den seneste opdatering af vejledningen om Glas til Elevatorer. Glasset er ikke reguleret i Bygningsreglementet, men defineres gennem Arbejdstilsynets bekendtgørelser om elevatorer og rulletrapper.

Opdateringen omfatter de senest gældende bekendtgørelser om indretning mv. af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer, som også implementerer EU’s elevatordirektivet, samt bekendtgørelsen om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lign.

Arbejdstilsynets bekendtgørelser refererer til standarderne for Sikkerhedsregler for konstruktion og installation af elevatorer – Elevatorer til transport af personer og gods og standard for dimensioneringsregler, beregning, undersøgelse og prøvning af elevatorkomponenter

Vejledningen gennemgår brugen af glas i elevatorer som stole, skaktdøre og stoldøre, skaktvægge og som noget nyt også spejle.

Vejledningen påpeger således, at der til forskel fra de øvrige krav til bygningsglas er helt egne regler for mærkning af glas til elevatorer.

Trådglas udskiftes!

Den samlede konstruktion: Glas, beslag og befæstelser skal ligesom de øvrige bygningskonstruktioner dimensioneres for aktuelle understøtningsforhold og statiske påvirkninger i henhold til lastangivelserne i Eurocode og aktuelle standarder, jf. Bygningsreglementet.

Vejledningen viser eksempler på beskrivelse af glas til elevatorer. Alle eksempler er generelle og skal tilrettes. De kan udvides og skærpes, afhængig af dimensioneringen og projektets funktionskrav.

Den projektspecifikke beskrivelse udarbejdes af den projekterende på den konkrete byggesag.

Trådglas udskiftes!

Som bilag til vejledningen forklares og beskrives trådglas. I tidligere udgaver af Bygningsreglementet og i Arbejdstilsynets bekendtgørelse bruges betegnelsen ‘krydsarmeret trådglas’. Det er misvisende, da trådglas ikke har en armeringseffekt, men tvært imod gør glasset svagere end fx lamineret glas.

Tidligere anvendt trådglas i elevatorer uden CE-mærkning og, som er placeret tilgængeligt for personer, skal derfor afskærmes eller udskiftes med lamineret glas op til en højde på 2,5 m. Det skal ske senest 1. januar 2020.