Søg
Close this search box.

GLASSTEC 2018, DÜSSELDORF: TEKNOLOGISKE FACADER UDFORDRER BRUGERNE

Mens regulerbare, dynamiske facader strømmer ud fra glas – og facadeproducenter, er det nu brugerne, der halter bagefter. Det forlyder forud for den internationale glasmesse i Düsseldorf

Af Poul Sabroe

– Flertallet af de nye facadetyper, der dynamisk og intelligent kan tilpasse sig fx klimaforhold og døgnrytme, fungerer efter hensigten. I problemsager er det næsten altid forkert drift, styring og vedligehold, der er årsagen, lyder det provokerende udsagn fra en ledende designer indenfor facadedesign i Europa, arkitekten Ulrich Knaack, der er professor ved universitetet i Darmstadt.

Ulrick Knaack er anføreren bag dette års Glass Technology Live (GTL) på Glasstec 2018, som på ny dokumenterer, at innovation og produktudvikling indenfor glas som materiale har det så godt som nogen sinde; det er implementeringen af alle nyhederne, der lader vente på sig.

– Midt i vores betagelse af alt det, som de nye teknologier tilbyder, er vi tilbøjelige til at glemme, at de kun gør det, hvis de betjenes korrekt. Det er lidt som med en formel 1 bil. Det duer ikke at køre den som en havetraktor, erklærer Ulrich Knaack. Professoren efterlyser en reguleret og udforsket dialog mellem de projekterende, de udførende, producenterne og ikke mindst de driftsansvarlige for bygningen.

– I Danmark tildeler byggeriets organisation oftest arkitekten en ledende rolle; det er derfor hans opgave at designe facaden, så den arbejder optimalt med kombinationen glasdesign og klimaregulering. Den valgte løsning skal derefter kommunikeres i en struktureret dialog med de producerede og efterfølgende led i byggeprocessen, forklarer Ulrich Knaack.

– Desværre ser vi for ofte konflikter, ikke mindst i relation til den endelige drift af bygningen, fordi design, produktion og udførelse ikke er kommunikeret i tilstrækkelig grad til dem, som har ansvaret for bygningens facility management, påpeger Ulrich Knaack.

I Danmark kan den problemstilling endnu foregribes, fordi de mere komplekse dynamiske facadeløsninger afventer et gennembrud. Det mener en førende dansk facaderådgiver, civilingeniør Martin Asly Lading, CW|A: – En optimeret teknologisk facade vil levere lys -, lyd – og klimaregulering, og den vil give udsigt og indkig i passende mængde. Det er en så kompleks løsning, at facaden – som noget helt selvfølgeligt – vil kræve kyndig rådgivning fra den tidligste designfase og tilsvarende professionel driftskompetence, når løsningen er realiseret.

Martin Asly Lading ser derfor et potentiale i at tilknytte en specialiseret facadeingeniør til projektet og muligvis også invitere facility-manageren med til bords i en tidlig fase.

Asly Lading mener, de vilkår, som den intelligente facade tilbyder, bør godtages: I erhvervsbygninger skal automatikken have lov til at gøre sit arbejde uden indblanding fra brugerne; i boliger vil bebeboerne kunne overstyre og individuelt til eller fravælge fx solafskærmning. Til gengæld skal automatikken styre bygningen, når brugerne er borte og om natten for at genetablere balancen.

– At styre en intelligent bygning er et skift i mindset og holdning; tidligere havde brugerne eneretten over driften af den passive bygning. Nu bliver bygningen interaktiv og administrerer sin egen intelligente styring med sine egne kompetencer: Der opstår en dialog med brugerne, forklarer Martin Lading.

Selv om de mest komplekse bygningsopgaver endnu kun er på vej, har Martin Asly Lading og CW|A været tilknyttet en række større facadeopgaver.

– Det er betegnende i en dansk kontekst, at prisen for anskaffelsen oftest dikterer valget; det er desværre ødelæggende for de optimale løsninger, som ofte vil være dyrest i anskaffelse, men billigst, målt på præstation, levetid og drift, advarer Martin Asly Lading.

For at sikre et højt viden-niveau og imødegå fejl i driften af komplekse facader foreslår han efteruddannelse af fx facility-managers.

– GLASINDUSTRIEN og Alufacade-Sektionen under Dansk Byggeri kunne godt være et bud på et forum, hvor den type uddannelse kunne foregå, foreslår Martin Asly Lading.

Formand i GLASINDUSTRIEN, Michael Stappert: – Det vil vi bestemt overveje som et modul i en kommende glasrådgiver-uddannelse, der er under udvikling i et samarbejde med flere uddannelsesinstitutioner.      

Dynamiske ruder med integreret fotokromisk solafskæming, der aktiveres af sollyset. Foto: Saint-Gobain AG. 

—-

Düsseldorf 2018: Glass Technology Live

– Glas er et gammelt, historisk materiale, som har kurs mod endnu en storhedsperiode med nye opgaver og indbyggede teknologiske services, sagde direktøren for Glasstec 2018, Messe Düsseldorf, Birgit Horn på et preview-arrangement for efterårets internationale glasmesse.

Udviklingen sker i takt med, at glasproducenter efterkommer ønsker fra byggeriets rådgivere om transparens, lethed, optimerede energidata, bæredygtighed og driftssikkerhed samt arkitektur med organisk formbarhed.

Store forventninger er der derfor til glasmessens innovations-afsnit med overskriften Glass Technology Live.

– Hvad vi vil se, er resultatet af en venskabelig kappestrid mellem studerende og deres undervisere fra de tekniske universiteter i byerne Darmstadt, Delft og Dresden, oplyser Birgit Horn.

Direktør Birgit Horn (th) introducerer Glasstec 2018 sammen med Senior PR Manager Tania Vellen, begge Messe Düsseldorf.

De studerende har været anført af ambitiøse glasforskere som lederen af Glass Technology Live, Ulrich Knaack, professor Robert Nijsse i Delft (byggesten af glas) samt folk som Samuel Schabel,  Jens Schneider og Markus Biesalski, alle TU Darmstadt, der bidrager med nye resultater indenfor tyndglas i kombination med lette konstruktioner af industrialiseret og forstærket papir!

Papir?

– Træ er et favoritmateriale i det bæredygtige byggeri. Og træ er fibre, holdt sammen af lignin. Fjern ligninet og udfør en krydsbinding af fibrene, så kan man opnå et endog særdeles stærkt, let og fleksibelt byggemateriale, forklarer professor Ulrich Knaack, der er forsker i både Delft og Darmstadt.

Forstærket og krydslamineret papir danner en tynd, let og fleksibel, men også stærk klimaskærm

– Tyndglas bliver et centralt emne på Glasstec, ligesom nye selvlåsende mursten af glas. De vil indgå i et forskningsprojekt om støbt glas, kaldet Re3: Recyclable (oparbejdning), Reducible (reduktionsevne) and Reusable (genbrug). 

Centrale udstillere som Saint-Gobain virksomheden Swisspacer, Vipotron, AGC Interpane, Dow og Lisec byder ind med mere innovation.

Swisspacer løser et påtrængende problem med trykudligning i lufttætte termoruder, når der bygges i højden. Produktet SWISSPACER Air er en lille ventil i afstandsprofilet, som kan neutralisere trykforskelle.

Vipotron påpeger, at en høj kvalitetskontrol i produktionsfasen er en styrke for både producent og marked. Derfor anbefaler Vipotron, at flere producenter af termoruder indleder en solid kontrolprocedure vha. strategisk placerede scannere i produktionen. Vipotron tilbyder flere typer scannere og påpeger, at de billigste versioner kun kræver en beskeden investering.

– Den er hurtigt tjent hjem, siger salgsdirektør Rainer Feuster, Vipotron, som er forbavset over, at størsteparten af den danske rudeindustri kører uden scannere til kvalitetssikring.

AGC Interpane venter sig meget af kundespecificeret coating: Bygningens designer kan uden begrænsninger bestemme sin egen coating; det sker på fabrikken i Plattingen, Tyskland, hvor kunden møder op og definerer sin ordre for derefter at gå til frokost. Senere på dagen beses og godkendes de første prøver, oplyser AGC Interpanes marketingchef Mac Everling. Toparkitekter som Jeanne Gang og RMJM i Edinburgh har afprøvet ’coating on demand’ med projekter som Vista Tower Chicago og Lakhta Tower i Skt. Petersborg.

Dow møder op på Glasstec 2018 med et byd på en ny silikone forsegling ekstraordinært gode energidata, mens Lisec fra Østrig har gjort krudtet klart med flere nyheder som:

  • SprintCut: Det hurtigst accelererende skærebord I sin kategori på markedet netop nu, hævder Lisec AG.
  • ConvectLam er et nyt energibesparende koncept til laminerede løsninger.
  • Zero Radius spacer bukker skulle ifølge Lisec løse rudeproducenternes udfordringer med at bukke afstandsprofilers hjørner uden materialedeformering.
  • Et nyt butyl-applikations system, som leverer stor præcision – også i hjørner.

RMJM Architects: Lakhta Tower

Glasstec 2018 forventer et besøgstal, der kan snige sig op over 40.000 til de i alt 1200 udstillere.

Birgit Horn: – Det er med stor glæde, at vi nu kan åbne den bedste og største Glasstec siden finanskrisen start i 2008!

Lisec AG Østrig: ConvectLam er et energibesparende koncept til laminerede løsninger.