Søg
Close this search box.

GLASOVERFLADER MED MANGE EGENSKABER

Glas er ikke bare glas. Det vil fremgå af denne tekst, der i skematisk form viser de mange muligheder med specialglas

Af diplomingeniør

Carl Axel Lorentzen

Glasfakta.dk

Standard floatglas har nogle overfladeegenskaber, som glasset fødes med. Ved yderligere behandling kan overfladen forstærkes, varieres og defineres til særlige funktioner.

Der er mange muligheder for at påvirke glasoverfladen, så den ikke er modtagelig for nedbrydning, vand og laster.

Overfladen kan manipuleres, så fx lys reflekteres eller modsat slet ikke reflekteres. Glasoverfladen kan også bringes til at reflektere specifikke strålinger, så det kan reflektere IR-stråling dvs. bliver til lavemissionsoverflader (dvs. energiglas). Eller overfladen kan afskærme kortbølget solstråling så glasset opnår en solafskærmende effekt; atter andre muligheder kan gå ud på at tilpasse glasset, så det fx standser bestemte elektromagnetiske stråler og dermed hindrer dataaflytning og radarreflektioner. Nyere funktioner i og med glas er således

* at gøre overfladen særligt rengøringsvenlig

* at modvirke kondens

* at skabe sikkerhed for fugle

* at skabe anti-virus effekt 

* at etablere datastop.

Der findes flere belægningsteknologier til at modificere glas.

Eksempler er:

CVD: Chemical Vapor Deposition også benævnt pyrolytisk dvs. ’on-line’ på det varme glas direkte i floatbadet og dermed oftest ’hårde’ enkeltlags belægninger, som derfor kan være frie overflader

PVD: Physical Vapor Deposition også kendt som ’sputtered proces’ dvs. ’off-line’ og dermed oftest ’bløde’ belægninger, men findes også ’hårde’, opdelt i mange lag.

PICVD: Plasma Impulse Chemical Vapor Deposition, som er en nyere avanceret belægning med helt nye, fremtidige muligheder.

Væskebelægninger: Maling, silketryk, blæktryk og dyppe processer kan optræde fx i kombination med glas-keramik, særligt til små serier og til fx containerglas til medicinalindustriens små beholdere.

Belægningerne afhænger også af belægningsmaterialerne som kan være organiske, hybride eller uorganiske (ofte metaller); resultaterne er også afhængige af, om belægningerne er enkeltlags – eller multilagdelte belægninger (PVD).

Nedenfor præsenteres i skematisk form et overblik over de specialeffekter, der kan opnås med varierende overfladebehandlinger.

Overflade egenskaber

Styrke(fx vha. hærdning)Høj lysreflekterende(vha. PVD ell. CVD)Anti lys refleksion(vha. CVD)
Farve(fx vha. gennemfarvet, PVD ell CVD)Bemaling(fx vha. maling + hærdning)Ætsning(vha. syre)
Absorption(fx vha gennemfarvet ell. PVD ell CVD)Ridsefast(vha. CVD)Hårdhed(fx vha. kemisk hærdning)
Afskærmning/barriere(fx vha. PVD ell CVD)Lavemission(vha. PVD)IR-refleksion(vha. PVD)
Ledningsevne(vha. CVD)Opvarmelig(vha. CVD)Datastop(fx vha. PVD)
Rengøringsvenlig(vha. CVD)Fuglevenlig(vha. maling PVD ell CVD)Anti-virus(vha. CVD)
Anti-kondens(fx vha. CVD)Iriserende(dyppe ell sprøjte metal belægning)Skridhæmmende(fx vha. ætsning/maling)