Søg
Close this search box.

GLAS: ARKITEKTUR, GLARMESTERI OG BÆREDYGTIGHED

Årets første udgave af fagbladet GLAS viser muskler: Glas 360°. Turen begynder ved en himmelstormende skyskraber i New York og slutter af i en skyggefuld kirke i Birkerød               

Af Poul Sabroe

Foto: GLAS

Fagbladet GLAS, der netop er udkommet, er både vokset i sidetal og i taljemål: Der er mere substans og større båndbredde, som vil blive budt velkommen af et flertal af bladets faglæsere.

Teknologi, arkitektur og glarmesteri tilgodeses med emner der spænder fra det højeste hus i New York City til rudernes energiregulering i bæredygtighedens tjeneste.

Forårsudgaven af GLAS er præget af nyheder, som tjener til at afskærme og energiregulere moderne glasfacader. Det gælder både dekorative måder til at værne om privatlivet inde bag ruderne og ikke mindst metoder til at sikre det optimale indeklima. GLAS har tidligere behandlet de elektrokrome, dynamiske ruder, som især Saint-Gobains Sage Glass er eksponent for; nu er turen kommet til en anden dynamisk rudeteknologi, præsenteret af glasproducenten Guardian og teknologi – og innovationsvirksomheden Merck i forening: Liquid Crystal. De første projekter – bl.a. i Oslo  – er udført med lovende resultater. Det fremhæves især, at Liquid Crystal produktet Eyrise® har en reaktionstid på ca. 1 sekund, hvilket gør netop den teknologi velegnet til facaderuders ofte udfordrede rolle i klimaer med hastigt omskifteligt sollys – som det nordiske.

At dynamiske ruder ikke er så langt væk far at blive en ny normal, ses tydeligt af de resurser, som de største spillere sætter af til forskning og produktudvikling på området: Saint-Gobain med Vetrotech Sage Glass, israelske Gauzy, AGC Glass og Corning er alle ved at bringe sig i stilling til at indtage det kommende verdensmarked for dynamisk glas.

MicroShade®

Men der er operatører, som allerede er i fuldt sving i et byggeri, der kalder på løsninger til  solafskærmning og energiregulering. Til dem hører MicroShade®, som fortsætter sin udvikling af tyndfilm til montage direkte på ruderne med dynamiske effekter: Folien fungerer sådan, at solens energi slippes ind i om vinteren, mens filtreres på varme sommerdage.

Det er også MicroShade®, der står bag den arkitektoniske solafskærmning til Bistrup kirke, der omtales i GLAS. En styrke ved denne type regulering er, at den påklæbede film kun dæmper lys og varme  ved kraftigt solindfald – uden at farve lyset. Effekten er en temperatursænkning inde i kirken på op til 5 °C om sommeren.   

Også udredningen af problemstillingerne omkring lamineret glas fortsætter i fagbladet. I 2020 trådte den europæiske standard EN 16613 i kraft om lamineret sikkerhedsglas og afslørede, at dens regneeksempler skal gælde fra det sydligste Europa til polarcirklen.

Nationale annekser

Derfor overvejer Glasindustrien i Danmark nu at sætte et arbejde i gang for at tilføje nationale annekser til EN-standarderne 16612 og 16613 for at sikre en tilpasset brug af såvel glas – som folietyper i de laminerede konstruktioner. Bestræbelserne på at skabe optimale løsninger på udfordringer med lamineret glas handler både om korrekt brug af resurser og om personsikkerhed.

Værd at fremhæve er også en grundig og uddybende behandling i fagbladet GLAS af et aktuelt sommer-emne for glasfolk: Sikkerhedsglas for fugle! Reportagen, der er skrevet af Glasindustriens teknikudvalgsformand Carl Axel Lorentzen, advarer mod at fæste lid til sorte silhuetter af fugle, klæbet på ruderne: De virker ikke. I stedet anbefales andre visuelle elementer, lameller og gitre, bemalet glas, folier og UV-reflekterende belægninger.

GLAS bringer også en reportage fra arkitekturprojektet i norske Rørvik, hvor byens kirketårn på 23 m oplyser hele området som en lanterne.

Men altså; det hele begynder i New York med 427 m højhus! Læs selv mere fra den arkitektoniske pragtpræstation af glas, beton, stål og tegl!

Fagbladet GLAS udkom 1. marts.