Søg
Close this search box.

EU-RAPPORT: BEST PRACTICE INDENFOR ENERGIMÆRKNING

Rapporten Energy Performance Certificates – Assesing their Status and Potential kortlægger de 27 EU-landes tilgange til energimærkning

Hvordan ser fremtidens energimærkning af bygninger ud? EU-projektet X-tendo har til formål at samle best practice inden for energimærkning af bygninger og udvikle ideer til fremtidens energimærkning.

Som del i arbejdet udgiver X-tendo nu rapporten Energy Performance Certificates – Assesing their Status and Potential, der kortlægger landenes tilgange til energimærkning. Energistyrelsen deltager sammen med række projektpartnere fra andre EU-lande i projektet. Opgørelserne viser, at Danmark sammen med UK og Portugal har den bedste og mest pålidelige indsamling af energidata fra bygninger.

Rapporten kortlægger best practice fra medlemslandenefor at skabe rammerne for effektive energimærkningsordninger i alle medlemslande. Formålet er at få flere bygningsejere til at gennemføre energirenoveringer, så energiforbruget i den samlede europæiske bygningsmasse sænkes. Det danske energimærke fremhæves som et eksempel på, at energimærkningen kan mere end blot at give et status på bygningens energimæssige tilstand.

Opgørelserne viser også, at Danmark sammen med UK og Portugal har den bedste og mest pålidelige indsamling af energidata fra bygninger.

I rapporten afdækkes de forskellige tilgange til energimærkning i medlemslandene. Regler og tilgange for energimærkning varierer betydeligt fra land til land, hvilket har medført en svingende kvalitet og tillid til mærket i nogle lande. Med rapporten er der nu et værktøj, hvor landene kan hente inspiration til effektive tiltag fra hinanden og derved løfte niveauet for energimærker i hele EU.

Energistyrelsen arbejder nu sammen med de øvrige projektpartnere på at udvikle 10 konkrete tiltag, som skal udvikle fremtidens energimærkeordning. Tiltagene skal være med til at skabe bedre energimærker i alle medlemslandene og medvirke til, at flere bygningsejere gennemfører energieffektiviseringer.                                  

Læs rapporten Energy Performance Certificates – Assesing their Status and Potential (engelsk)

Fakta

  • X-tendo består af 13 projektpartnere fra 9 lande. Projektpartnere er en blanding af myndigheder og institutioner med særlig viden om energimærkning fra Belgien, Danmark, Estland, Grækenland, Italien, Polen, Portugal, Rumænien og Storbritannien.
  • Projektet modtager støtte fra EU’s Horizon 2020 program for forskning og innovation og løber fra september 2019 og frem til 2022.
  • Projektet omhandler udviklingen af den næste generation af energimærker ved at udvikle 10 tiltag, som vil kunne indgå i fremtidens energimærkningsordning i Europa.
Illustrationen viser et overblik over de 10 parameter bag EPC-rapporten: De grønne handler om den innovative tilgang til EPC-data, mens de lyserøde undersøger nye EPC-indikatorer. Figuren indrammes af fire generelle kriterier: Økonomisk duelighed, overensstemmelse med internationale standarder, kvalitet og troværdighed samt brugervenlighed.