Søg
Close this search box.

Glaskongressen ’22: 22. November 2022 – save the date!

Den første glaskongres i historien åbner på Hindsgavl Slot i Middelfart 22. november med spørgsmålet: Byggeriets smarte facadeløsninger – er de en del af den grønne omstilling?

Tilmeldingen åbner snart!

Af Poul Sabroe

En ’kongres’ er en betegnelse for en faglig sammenkomst af en bred variation af fagfolk, politikere eller videnskabsmænd, oplyser Wikipedia. Og det er netop, hvad man kommer til at se på Hindsgavl Slot tirsdag den 22. november 2022. Glaskongressen ’22 bliver et indslag i FN’s ‘glasår’, The International Year of Glass ’22. 

Glaskongressen ’22 omfatter rådgiver, designere og udførende i glasbyggeriet; omfattet er også politikere og teknikere fra regeringens styrelser i selskab med dem, der har forstand på glassets grønne vej fra produktion og montage til nedtagning og genbrug.

For her er dagens emne og det store spørgsmål, som Glaskongressen ’22 vil forsøge sig med et svar på: Når vi bygger smart og intelligent, styret og klimabevidst – bygger vi så også grønt? Svaret burde jo være et indlysende og klart ja; men er det også tilfældet?

Det vil vi vide mere om efter Glaskongressen ’22 på Hindsgavl. Kongressen er arrangeret i et samarbejde mellem Glarmesterlauget i Danmark og Glasindustrien.

– Gerne som den første af mange i en ny tradition, hedder det i en udtalelse fra arrangørerne. 

En af dagens talere er civilingeniør Søren Pedersen, tidl. udviklingschef for bæredygtighed og grøn omstilling hos COWI. Søren Pedersen vil minde om, at en enhver teknologisk udvikling har behov for en gang imellem at standse op og tage sig selv op til kritisk revision. Det gælder også de ’smarte facader’.

– Den konventionelle udgave af den smarte facade indeholder masser af glas og aluminium, bevægelige dele, samlinger og materialemøder. Men hvordan er materialernes indbyrdes relationer, deres levetider og deres vedligeholdelseskrav; det er relevante spørgsmål at stille, mener Søren Pedersen, som er advokat for, at det smarteste ofte også er det simpleste.

– Altså: Hvordan kan det stillede behov for dagslys og frisk luft i bygningen indfries med færrest mulige resurser, spørger Søren Pedersen og lover et svar på Glaskongressen ’22  på Hindsgavl.  

Svar kommer der også fra en anden kant af byggeriet på Glaskongressen, nemlig fra branchens forskning, der høres sjældnere i de politiske diskussioner.

Lige nu er professor ved Aarhus Universitet, M.Sc., Ph.D., institutleder Mikkel Kragh superaktuel sammen med sin kollega fra Syddansk Universitet  i Odense, Nebojsa Jakica. De to forskere har skrevet bogen om ’Cirkulær økonomi i facader’, som ser nærmere på begreber som ’design for disassembly’ og tiltag på vej som ’materialebanker’ og særlige ID dokumenter og pas til byggematerialer. De emner kommer Mikkel Kragh til at sige meget mere om på Glaskongressen.

Dagen indledes af en anden arkitektduo fra Mikkelsen Group, Stig Mikkelsen og Mandeep Singh, hvis opgave er at bringe alle på glaskongressen med op i en ’helikopter’. Herfra åbnes overblikket over den byggebranche, som på den ene side gerne vil bygge med intelligente, smarte og dynamiske løsninger – elektroniske og digitale –  på den anden skal leve op til krav i en grøn omstilling med et ønske om enkelhed og back-to-basics. Mikkelsen og Singh har bæredygtighed og klimamål som særlige kvaliteter i deres arkitektvirksomhed og vil også bruge netop de kvaliteter i deres guidede tur på Glaskongressen ’22.

Elektrokromt glas fra SageGlass – smart og/eller grønt? 

Og de samme mål kender Kim Lykke,         afdelingsleder hos Reiling Glasrecycling Danmark A/S, hvor materialestrømmen af flaskeglas entydigt fortæller, at byggeriet har meget at lære, når det gælder at sortere i fraktioner og dermed få langt mere glas sendt til revitalisering.

På Glaskongressen ’22 kan en fyldt sal på Hindsgavl Slot også opleve Trond Edvardsen fra LCA Norge fortælle om EPD og LCA regnemaskiner;

facaderådgiveren Martin Lading, CW|A Curtain Wall Adviser,  bringer nyt om vegetative facader med levende planter, mens forskningschef på AAU og Build Ruut Hannele Peuhkuri kommer rundt om BR18.

Som en epilog til Ruut Peuhkuri tager Glarmesterlaugets Mikkel L. Thomsen og Glasindustriens formand for teknikudvalget, ingeniør Carl Axel Lorentzen temperaturen på samarbejdet mellem Bygningsreglementets styrelse, Bolig – og Planstyrelsen, og foreningernes teknikere.

Er den for høj, lav eller lige tilpas?

Det vil Glaskongressen ’22 den 22. november 2022 afsløre!  

Som et arrangement i The International Year of Glass ’22 åbnes Glaskongressen ’22 af formanden for FN’s verdensomspændende initiativ til fordel for glas, professor ved Instituto de Cerámica y Vidrio i Madrid, Alicia Duran

Tilmelding er mulig allerede nu her! Husk, som altid: Først til mølle…! Tilmelding med kongres-fee åbner snart! 

Foreløbigt program – der endnu kan være genstand for ændringer  – ses her.

SAVE THE DATE: 22. NOVEMBER 2022 KL. 09:30 – 17:00 PÅ HINDSGAVL SLOT I MIDDELFART!!

 Botaniske, grønne facader  – den levende facade: Et emne for facaderådgiver Martin Lading, CW|A Curtain Wall Advisers