Søg
Close this search box.

2022 ÅRSMØDET ER INSPIRATIONEN FOR 2023

Samarbejde og dialog har været et dna i Glasindustriens arbejde gennem 2021, og pilen peger samme vej i det kommende år, fremgik det på Glasindustriens årsmøde

Af Poul Sabroe

Foto: Gisela von Scheven 

Glasindustriens årsmøde 2022 var endnu i fuld gang, da foreningens bestyrelse så frem imod den næste udgave: I 2023 vil der for første gang i foreningens historie blive inviteret til årsmøde på en ordinær søgnedag, fx torsdag, og årsmødet vi i lighed med i år tilbyde et program med faglige indslag af høj lødighed, suppleret med engagerende ledsagertilbud.

– Vi må tage konsekvensen af, at mange ofte har weekenderne fyldt op med private gøremål og, at en weekend i dagens Danmark omfatter fredag eftermiddag, erklærede Glasindustriens formand, markedschef Michael Stappert, Saint-Gobain Nordic & Baltic.

På trods af det glædede formanden sig over, at 11 af foreningens medlemsvirksomheder med en snes veloplagte deltagere fredag den 20. maj havde fundet vej til årsmødet i Odense. Dagen indledtes med en rundvisning i Odenses nys tilkomne stolthed, H.C. Andersens Hus af den japanske mesterarkitekt Kengo Kuma. En rundvisning med Odense Bys Museers arkitekt MAA Jan Bo Jensen afslørede en fint afstemt arkitektur og parkanlæg med en fusion af ude og inde, fornemt realiseret ikke mindst med de valgte glastyper. Med mange spørgsmål fra gæsterne udvikledes hurtigt en frugtbar dialog, der gjorde alle klogere.

Senere på eftermiddagen fortsatte årsmødet på Odenses historiske Grand Hotel fra 1897. Her var det den inspirerende chef for DI Dansk Byggeindustri,  cand.scient.pol. Søren Cajus, der tog ordet og i dialog med forsamlingen gav et øjebliksbillede af det danske byggeris aktuelle situation i skyggen af krig og corona. Overraskende var oplysningen om, at mens byggebranchens optimisme er helt i top, er forbrugertilliden sunket til bunden som en sten. Søen Cajus havde et alt overskyggende råd:

– Lad være med at tale krisen op. Lige er nu er der ingen krise i byggeriet – tværtimod – men talen om krisen kan være selvforstærkende; så lad os få et retvisende billede af situationen, opfordrede Søren Cajus med et vink med en vognstang til den danske presse, en vejledning, som Glasindustriens deltagere erklærede sig ganske enige i i den engagerede samtale med chefen for Dansk Byggeindustri.

Chef for DI Dansk Byggeindustri, cand.scient.pol. Søren Cajus

– Og det har været en overskrift for hele året i Glasindustriens virke, sammenfattede Michael Stappert i sin beretning på årsmødets generalforsamling: Samtale, dialog og samarbejde. Formanden fremhævede frugtbare resultater fra fællesskaber med Glarmesterlauget i Danmark, Alufacadesektionen under DI Byggeri og med glasbrancheforeningerne i de nordiske lande Finland, Norge og Sverige.

Det nordiske samarbejde er i kraftig vækst og har udviklet sig en kontinuerlig kommunikation mellem de fire lande om fælles interesseområder, ligesom samarbejdet under navnet Associated Glass Nordic er et emne for optagelse i medlemskredsen omkring EU-organisationen Glass for Europe.

Glasindustrien har i en årrække udgivet magasinet GLAS sammen md Glarmesterlauget. Det samarbejde udvikler sig nu til også at realisere konferencer som fx Glaskongressen 2022, der afvikles på Hindsgavl Slot i november, oplyste Michael Stappert.

 Formanden glædede sig over en voksende interesse for Glasindustriens faglige kommunikationsvirksomhed, som den kommer til syne i Glasbiblioteket. Aftaler om foreningsbaserede abonnementer er således på vej med både Glarmesterlauget og Alufacadesektionen under DI Byggeri.

I den forbindelse fremhævede formanden for Glasindustrien det store arbejde, som udføres af foreningens Teknikudvalg. Senest er udvalget gået i en tæt dialog med Bolig  – og Planstyrelsen om en gennemgribende revision af Bygningsreglementets særlige Vejledning om Glaspartier, Glasflader og Værn af Glas i Bygninger’.

Siden blev det netop Teknikudvalgets tur, personificeret i udvalgsformand Carl Axel Lorentzen. Traditionen i hævd – afleverede TU-formanden udvalgets ‘State of the Association’ tale med en knivskarp portrættering af det høje aktivitetsniveau og engagement i Glasindustriens Teknikudvalg. 

ET LILLE GLAS? Carl Axel Lorentzen med Lise Klemmed Lorentzen, Lars G. Jørgensen og Gitte Sass Husum til bords med Jesper Ræstrup Hald , Alufacadesektionen, og Michael Bjørnskov, Dansk Trappeforening (begge forrest i billedet).

Tilrettelæggerne bag Glasindustriens Årsmøde – foreningens bestyrelse og sekretariat – modtog i dagene efter årsmødet en række flotte anmeldelser fra deltagere for et godt organiseret arrangement med substans og høj underholdningsværdi.

– Derfor har vi nu opskriften på årsmødet i 2023, som bare flytter fra fredag til en anden søgnedag, fx torsdag 11. maj 2023, vurderer Glasindustriens sekretariat.  

Save the date!        

———————————————–

Fotoreportage af Gisela von Scheven, Bluhm & Plate Glasvertrieb GmbH.

FYNSK HYGGE: F.v. Kent og Mette Breinholt, Fynboglas sammen med Pia Ries og Jens Madsen &  Poul Erik og Irene Winther, alle fire fra Glascom.
SE MIN NYE GADGET: F.v. Poul Erik Winther, Glascom, Kent Breinholt, Fynboglas, og Ib Madsen, Glaspartner.
ALVORSORD VED HERREBORD: F.v. Mathias von Scheven, Blum & Plate Glasvertrieb, Michael Holme Knudsen, Nordisk Glas, Søren Lønstrup Pedersen, DSG Industri, Ib Madsen, Glaspartner, Michael Stappert, Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic samt Danny Olsen, Glashærderiet.
EN VITS BLANDT VENNER: F.v. Ib Madsen, Glaspartner, Michael Stappert, Vetrotech Nordic & Baltic samt Danny Olsen, Glashærderiet.
VELBEKOMME: F.v. Michael Holme Knudsen, Nordisk Glas, Søren Lønstrup Pedersen, DSG Industri, Ib Madsen, Glaspartner og Michael Stappert, Vetrotech Saint-Gobain Nordic & Baltic.
Hvor dagen begyndte: H.C. Andersens Hus i Odense, der åbnede i 2021. Glasløsningerne er lokalt shoppet hos Redtz Glas & Facade A/S!