Søg
Close this search box.

Glasindustrien i nordisk og europæisk dialog

Brancheforeningen nyder fremme gennem udveksling og videndeling, mens mulighederne for at påvirke de teknokratiske forsamlinger også øges

Samarbejde på tværs af nationale grænser er vejen til både slankere arbejdsprocesser og til styrke og substans, når politiske forsamlinger adresseres på alle niveauer.

Det er Glasindustriens erfaring efter syv år med nordisk dialog og et aktuelt europæisk funderet samarbejde med Glass for Europe i Bruxelles.

Det nordiske netværk, Association of Glass Nordic *), begyndte i 2016 og har siden ekspanderet til en nu etableret organisation med det flere formål: At samordne nordisk lovgivning og regulering af byggeri med glas og, at tale med en stemme, når de nordiske nationer gør sig gældende. Det gælder både nationalt, nordisk og på europæisk plan. Aktuelt arbejdes på at harmonisere reglerne for glasværn, som er et ekstremt vækstområde i hele regionen. Andre emner er brugen af sikkerhedsglas – fx i orangerier og udestuer og forenede kræfter, når det gælder sikringsglas mod skud, terror og angreb. Her udvides dialogen til at rette sig mod Nordisk Råd, som på sikkerhedsområdet har flere dagsordener, som glasbrancherne kan facilitere. 

Og i slipstrømmen af det nordiske arbejde har deltagerlandene fundet det naturligt at rette blikket endnu længere ud i erkendelse af de fælles problemstillinger, der møder byggeriet i hele Europa: Klima, bæredygtighed, sikkerhed og sikring er hensyn, som fører taktstokken i de fleste lande i Europa; gennem

den internationale fagmesse for bygningsglas, Glasstec i Düsseldorf, opstod derfor en naturlig kontakt til EU-organisationen Glass for Europe med en medlemsskare af andre europæiske brancheorganisationer, men også med de største glasproducenter som AGC, Guardian, Saint-Gobain og NSG som centrale aktører.

I det europæiske samarbejde undersøges nu potentialet i standarden CEN/TS 19100 som en forløber for en kommende Eurocode 10 om structural glazing. Vilkårene herfra vil være en selvfølgelig forudsætning for en nordisk harmonisering af reglerne for glasværn.Endelig står udviklingen af EPD-værktøjer højt på de fleste brancheorganisationers ønskeliste. Norges Glass – og Fasadeforeningen har arbejdet på en EPD-kalkulator i en længere periode. Resultaterne af det  vurderes nu i Association of Glass Nordic.


Association of Glass Nordic:

Glasindustrien

Glarmesterlauget i Danmark

Glass – og Fasadeforeningen, Norge

Glasbranschföreningen Sverige

Svensk Planglasförening

Glascentrum Växjö, Sverige

Tasolaiyhdistys OY, Finnish Association of Flat Glass