Søg
Close this search box.

GLASINDUSTRIEN ANVISER SIKKERHEDSGLAS I BOLIGER

Sikkerhedsglas er en selvfølge i institutioner og erhvervsbygninger. GLASINDUSTRIEN mener, at tilsvarende regler bør gælde for private hjem, hvor skæreskader er hyppige                

Af Poul Sabroe

De fleste ulykker sker i hjemmet!

Den gamle sandhed spejler GLASINDUSTRIEN nu i sit omfattende bibliotek af vejledninger og datablade om den korrekte anvendelse af bygningsglas.

Det sker med publikationen ’Glassikre miljøer – Boligen’.

På seks let overskuelige sider forklarer vejledningen om valget af glas til de områder i boligen, hvor personer kan komme i kontakt med glas, der ikke er afskærmet.  

Det sker med tekst og ikke mindst grafik, som med signalfarverne rød og grøn tydeligt demonstrerer GLASINDUSTRIENS anbefalinger om sikkerhedsglas.

Vejledningen kommer efter lange og dybtgående drøftelser med Trafik – Bygge – og Boligstyrelsen, TBST, der står bag Bygningsreglementet, BR18. Som et tillæg til BR18 har TBST udsendt en særskilt vejledning om glaspartier, glasflader og værn af glas i bygninger (§§238-241). Den hidtidige sikkerhedsvejledning DS/INF 119 er udgået og afløses af den nye, som GLASINDUSTRIEN tydeliggør og detaljerer med sin publikation.

Samtidig løfter GLASINDUSTRIEN en advarende finger ved §241 i BR18, der fritager boliger for de foranstaltninger med sikkerhedsglas, der er gældende i andre bygninger, med mindre særlige forhold gør sig gældende.

– Vi ser ikke, hvorfor risikoen for skæreskader skulle være mindre i boliger end i andre typer af bygninger. Det dokumenteres også af de ulykkesopgørelser, der findes over skæreskader, påpeger formanden for GLASINDUSTRIEN, Michael Stappert.

Det er en væsentlig årsag til, at GLASINDUSTRIEN nu har valgt at udsende sin nye vejledning med det formål at reducere antallet af tilskadekomster i forbindelse med bygningsglas i hjemmet.

– Det er ikke bare rettidig omhu, men omhu på høje tid, lyder det fra Michael Stappert.

For 1500 danskere kommer hvert år til skade fra omgangen med bygningsglas i hjemmet, viser ulykkesopgørelser.

– Det er overvejende sandsynligt, at disse ulykker kan forebygges med valg af den rigtige type glas, konstaterer overlæge ved Odense Universitetshospital, Jens Lauritsen, der også er leder af UlykkesAnalyseGruppen, UAG. Som den eneste i landet registrerer UAG de skader og pludselige hændelser, som patienterne præsenterer ved ankomsten til akutmodtagelsen på Odense Universitetshospital.

– På det grundlag kan vi også konstatere, at skæreskader i offentlige miljøer med strengere krav til glasanvendelsen kun er i en størrelsesorden på 10-15 pct. af det niveau, vi ser i hjemmene, oplyser Jens Lauritsen.   

GLASINDUSTRIEN anbefaler at følge de anvisninger, der nu kan læses i ’Glassikre miljøer – Boligen’ og gør opmærksom på, at der er tale om anbefalinger til personsikkerhedsglas i boliger. Iflg. BR18 er kun en del af disse anbefalinger et egentligt krav.

 – Men anbefalingerne er baseret på erfaringer fra praksis over en årrække med skæreskader i byggeri på grund af glas, tidligere vejledning til BR DS/INF 119:2007 om Bygningsglas – Retningslinjer for valg og anvendelse af sikkerhedsglas – Personsikkerhed, skæreskadestatistik fra Odense Universitets Hospital (OUH) og almene standarder for personsikkerhed, argumenterer GLASINDUSTRIEN.

Glassikre miljøer – Boligen’ bringer GLASINDUSTRIEN på niveau med tilsvarende anvisninger i Norden.

Se fx https://www.glascentrum-mtk.se/glassakra-miljoer-bostader/ 

Se den nye publikation her