Søg
Close this search box.

GLASINDUSTRIENS PERSONDATA

Som du allerede har hørt, så indfører EU nye regler om persondatabeskyttelse pr 25. maj 2018. Derfor opdaterer vi, ligesom mange andre virksomheder, vores persondatapolitik.


For dig, der er medlem af GLASINDUSTRIEN og/eller modtager af vores nyhedsbrev, betyder det, at du får bedre indblik i de persondata, vi har, og hvordan vi bruger dem. Du behøver ikke at gøre noget. Ændringen træder helt automatisk i kraft i dag, den 25. maj 2018.

Vi regner med, du fortsat ønsker at være modtager af vores nyhedsbrev. Skulle det mod forventning ikke være tilfældet, beder vi dig sende os en mail på gs@glasindustrien.dk og meddele din afmelding af nyhedsbrevet.

GLASINDUSTRIENS PERSONDATAPOLITIK

GLASINDUSTRIEN er forpligtet til at beskytte fortroligheden, integriteten og tilgængeligheden af vore kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og vore medarbejderes oplysninger, herunder personoplysninger. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder persondataforordningen.

Lovgrundlag

Behandling af ovennævnte personoplysninger sker i henhold til art. 6, stk. 1 litra a) i Europa-Parlamentet og Rådets forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) og den danske Databeskyttelseslov (efter 25. maj 2018). 

Behandling hos tredjepart

GLASINDUSTRIEN anvender databehandlere, herunder udbydere af software, website hosting, sociale og professionelle medier, backup, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger vil derfor blive overladt til tredjeparter, instrueret af GLASINDUSTRIEN til at behandle dine personoplysninger på GLASINDUSTRIEN’s vegne. Databehandlere behandler kun dine personoplysninger til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

GLASINDUSTRIEN forpligter disse databehandlere til at behandle dine personoplysninger fortroligt, og til at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Hvad er formålet med indsamling af personoplysninger?

 • At kunne kvalitetsstyre og – kontrollere
 • At styre vores forhold til kunder
 • Udvikle forretningen og tjenester (identificere kundebehov og til forbedring af servicen til kunder)
 • Varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer og applikationer
 • Til statistisk behandling og forretningsudvikling 

Hvilke oplysninger indsamles

Almindelige personoplysninger, herunder oplysninger om navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse

Databehandlingen er nødvendig for at GLASINDUSTRIEN kan forfølge en legitim interesse i at kunne administrere, styre og udvikle vores forretning og ydelser, herunder:

 • styre vores forhold til kunder,
 • udvikle vores forretning og tjenester (fx identificere kundebehov og forbedringer i serviceleverancen),
 • varetage drift og vedligeholdelse af it-systemer, som er stillet til rådighed for eller benyttes som led i serviceringen af kunden, samt hosting,
 • administration og styring af vores hjemmeside, systemer og applikationer og
 • foretage statistisk behandling og forretningsudvikling.

Opbevaring og sletning af personoplysninger

GLASINDUSTRIEN sletter personoplysninger, når GLASINDUSTRIEN ikke længere har et arbejdsbetinget behov for at behandle dem. Opbevaringsperioden er fastsat i forhold til de forpligtelser, GLASINDUSTRIEN er underlagt i henhold til gældende lovgivning, GLASINDUSTRIENs netværk, revisortilsynet, andre offentlige myndigheder, samt til sikring af dokumentation.

GLASINDUSTRIEN bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personoplysninger. GLASINDUSTRIEN har implementeret sikkerhedsforanstaltninger med henblik herpå.

Hvilke rettigheder giver Persondataforordningen? 

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i og/eller berigtige de personoplysninger om dig selv, der behandles af den dataansvarlige. Retten til indsigt medfører bl.a. at den dataansvarlige skal give dig adgang til alle personoplysninger om dig selv, der behandles.

Du er til enhver tid berettiget til at begrænse den dataansvarliges adgang til at behandle dine personoplysninger. Endvidere er du til enhver tid berettiget til at kræve personoplysninger om dig selv slettet, såfremt oplysningerne ikke længere er nødvendige, samtykke trækkes tilbage, der indgives klage til tilsynsmyndigheden m.v. 

Besøgende på www.GLASINDUSTRIEN.dk

GLASINDUSTRIEN anvender de personoplysninger, du efterlader dig, når du besøger GLASINDUSTRIENS hjemmeside og anvender hjemmesidens forskellige tjenester.

Generelt skal du være opmærksom på, at du som internetbruger efterlader dig elektroniske spor, og at det giver andre mulighed for at følge din færden på nettet. 

Indsamling ved besøg på GLASINDUSTRIENs hjemmeside

De personoplysninger, som GLASINDUSTRIEN indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din firmaadresse, og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger, hvis du tildeles sådanne i forbindelse med udnyttelse af GLASINDUSTRIEN s tjenester. Herudover oplysninger om din færden på www.GLASINDUSTRIEN.dk.

GLASINDUSTRIEN har løbende adgang til statistiske oplysninger om besøgende på hjemmesiden. Det er ikke muligt at genkende enkelte personer ud fra disse oplysninger. Når du har besøgt GLASINDUSTRIENs hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

 1. Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
 2. hvilken browser du bruger,
 3. hvilken ip-adresse du har, samt
 4. eventuelt dit brugernavn

Når du browser på nettet, efterlader du dig et “elektronisk spor”, som afslører, hvor du har været. Det spor opstår i kraft af, at din browser sender informationer til en server, f.eks. “Jeg vil gerne se siden, der hører til adressen www.GLASINDUSTRIEN.dk“. 

De fleste browsere fortæller om deres fabrikat og versionsnummer, f.eks. Microsoft Internet Explorer version 7.0. Serveren kan så returnere den side du har bedt om, således at den vises korrekt med netop din browser.

Samtidig med at din browser beder om www.GLASINDUSTRIEN.dk sender den nogle andre informationer til den pågældende server, herunder bl.a. din ip-adresse (din “adresse” på internettet). Serveren ved så, hvor den side, som du har bedt om, skal sendes hen.

Afhængigt af det operativsystem og den browser du bruger, sender browseren ofte også dit brugernavn til serveren – det brugernavn du anvender, når du logger på din maskine.

Formålet med indsamlingen

De oplysninger, som er nævnt ovenfor, kan GLASINDUSTRIEN bl.a. bruge til at se, hvilken vej du bruger for at finde information på www.GLASINDUSTRIEN.dk.

GLASINDUSTRIEN kan bl.a. se, om du starter fra forsiden og bevæger dig ned på undersiderne, eller om du hopper ind midt på hjemmesiden fra f.eks. en søgemaskine.

Oplysningerne anvendes kun i forbindelse med afvikling af driften samt til udarbejdelse af statistik, som bl.a. kan bruges til at forbedre opbygningen af GLASINDUSTRIENs hjemmeside.

Herudover indsamler GLASINDUSTRIEN dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding eller levere en given tjeneste til dig, og for at kunne fremsende nyhedsbreve og andre oplysninger vedrørende vores virksomhed og vores tjenester, såfremt du anmoder herom. Kun de personer, som anmoder om det, vil modtage e-mails eller andre meddelelser fra os med nyhedsbreve mv. Du har altid mulighed for efterfølgende at oplyse, at du fremover ikke ønsker at modtage henvendelser fra os.

Indsamling ved nyhedsbrev

Ved tilmelding til GLASINDUSTRIENS nyhedsbrev registreres den e-mailadresse, som du selv afgiver.

Oplysningerne anvendes til automatisk at sende dig GLASINDUSTRIENS nyhedsbrev.

Oplysningerne registreres hos GLASINDUSTRIENS databehandler (webhotel).

Enkelte medarbejdere hos GLASINDUSTRIEN har adgang til en liste over tilmeldinger. Ved hjælp af disse oplysninger holder GLASINDUSTRIEN sig løbende orienteret om omfanget af tilmeldinger.

Oplysningerne om de enkelte tilmeldinger videregives ikke, og oplysningerne slettes med det samme, hvis du opsiger dit medlemskab.

Cookies

GLASINDUSTRIENs hjemmeside bruger som hovedregel ikke cookies. GLASINDUSTRIENs hjemmeside anvender dog enkelte sessionscookies.

Du kan slå cookies fra i din browser og stadig anvende GLASINDUSTRIENs hjemmeside.

Links

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedure for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra GLASINDUSTRIENS.

Klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, bedes du sende en e-mail med detaljerne i din klage til gs@glasindustrien.dk. Vi vil behandle klagen og vende tilbage.

Du har også ret til at klage til Datatilsynet i forhold til dine rettigheder og over GLASINDUSTRIENS behandling af dine personoplysninger. For yderligere oplysninger om, hvordan du klager til Datatilsynet henvises til Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk.