Søg
Close this search box.

Glas er vejen til det sunde indeklima

Fagbladet GLAS er udkommet med sin årsskifteudgave samtidig med, at ‘GLAS – Videncenter for Bygningsglas’ nu er en realitet som det fagligt stærkeste center herhjemme

Aarhus Ø – et godt eksempel på energirigtig brug af glas, som også giver komfort og et godt indeklima.

Af Poul Sabroe

Mens glaspartier historisk har været bygningens energiudfordrede akilleshæl, forholder det sig i dag stik modsat: Vejen til økonomisk drift og et sundt indeklima går gennem glas!

Det konstaterer fagbladet GLAS i sin udgave ved årsskiftet.

Korrekte glasløsninger er ikke kun afgørende i forhold til at øge komforten i bygningen med optimalt niveau af dagslys; moderne glas­løsninger med klimastyring er med til at sikre et godt indekli­ma og økonomisk drift uden at gå på kompromis med bygningens æstetik.

GLAS bringer i årsskifteudgaven en redegørelse for, hvordan energiruder leverer rentabel isolering af parcelhuset. Reportagen belyser det enorme potentiale, som indebærer, at 42 pct. af det nuværende årlige energiforbrug i Danmark kan spares, hvis alle nationens bygninger blev udstyret med energiruder med en U-værdi på 1,1 W/m²K eller bedre. 

I den nyeste del af bygningsbestanden finder GLAS redaktionen projektet Aarhus Ø, som har rejst sig i den østjyske by siden 2012. På ti år er området udviklet, så det i dag er bopæl for 5500 borgere, en stor del af dem i projektet Lighthouse på 66.500 kvm.

GLAS understreger, at facaderne i Lighthouse hovedsageligt er af glas, udført som 3-lags energiruder. Den option er til rådighed med rude – og profilsystemer, som bevarer en u-værdi nede på 1,0 w/m²K, med en lystranmittans på gennemsnitligt 60 pct. og en g-værdi på 0,29. 3-lags ruderne er fremstillet af Guardian Glass, som har leveret en løsning med lavenergibelægning på side 2 i produktet SunGuard SNX60.

– Når de korrekte hensyn tages, er glas­facader til boliger den bæredygtige vej til den moderne klimaskærm, konstaterer GLAS.

Fagbladet skriver også, at en lavere varmeregning og højere livskvalitet for beboerne er blandt fordelene, når boligselskaberne kigger på energiopti­mering af deres boliger. Genanvendelse af glas og vinduer kan gøre energioptimering til en endnu bedre forretning for boligselskaberne, men der er et stykke vej endnu. Blandt andet stiller genanvendelse store krav til byggepladsens aktører, påpeger bæredygtighedschef i Boligselskabet Sjælland, Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt.

GLAS tager også et kig ind i fremtiden og ser et snarligt gennembrud for energiruder med integreret klimastyring, ligesom innovative glas- og vinduesteknikker er en vigtig del af restaureringen af historiske bygninger.

Om de nye rudeteknologier som krystalruder og foto – eller elektrokrom klimastyring hedder det:

– Det er lidt i slowmotion, at frem­tidens glasløsninger til optimal energi -og komfortstyring kommer til verden. Men processen er i gang! 

Close-up of a glass tablet controls all the functions of the house such as wi-fi, heating, lighting, television through holography. Concept of, home automation, automations, future, technology.

Videncenter for Bygningsglas

Fagbladet GLAS anmelder også fire temaudgaver i 2024. 

Det sker i forlængelse af, at et nyt GlasTeknisk Udvalg, GTU, er kommet til verden. Udvalget hviler på et historisk samarbejde mellem Glarmesterlauget i Danmark og Glasindustrien, som har ført til etableringen af GLAS – Videncenter for Bygningsglas. Det er fundamentet under det nye GTU med 12 pladser til glas – og arkitekturkyndige. 

Udvalget mønstrer otte medlemmer fra de to stiftende foreninger, mens der er fire pladser til eksterne medlemmer fra fx Aluminium Danmark, Teknologisk Institut og Glasfakta. 

Udvalgets opgave er at registrere og styrke udviklingen af glasprodukter i Danmark og internationalt, udarbejde og udgive vejledninger om glas og glaskonstruktioner samt at rådgive de to foreningers bestyrelser i tekniske spørgsmål.  

– Det er et kraftfelt af viden om glas og konstruktioner med glas, som alle har berettigede forventninger til og, som er en nyskabelse indenfor byggeriets fundament af glastekniske kundskaber, lyder det fra GLAS Videncenter for Bygningsglas.

De fire temaer i fagbladet GLAS er (kronologisk rækkefølge): 

* Interiør og indretning (marts) 

* Vinduer (maj)

* Bæredygtighed og genanvendelse (september). 

* Fremtidens glasmaterialer (november).