Søg
Close this search box.

OPDATERINGER: GLAS TIL ÆLDRE ELEVATORER OG HÅNDTERING AF GLAS OG RUDER I BYGGERIET

Glasindustrien overvåger nøje den aktuelle udvikling i glasanvendelsen i byggeriet. Det har nu ført til to vigtige opdateringer af bibliotekets vejledninger

Glasindustriens Teknikudvalg har gennemført en dialog med tilsynsmyndigheden for elevatorer, Arbejdstilsynet, med det formål at præcisere elevatorbekendtgørelse 459 om indretningskrav til eksisterende ikke-CE mærkede elevatorer under reparation eller renovering.

Dialogen opstod som en konsekvens af, at Arbejdstilsynets bekendtgørelse 459 tidligere havde givet anledning til varierende tolkninger i forbindelse med renovering og reparation af ældre og eksisterende elevatorer.

Det er den situation, Glasindustrien nu sammen med Arbejdstilsynet har afhjulpet med en tydeliggørelse af bekendtgørelse 459.

Dialogen har medført præciseringer og uddybninger af vigtige sikkerhedsmæssige emner, der  findes belyst i Glasindustriens vejledning om Glas til Elevatorer i det nye bilag 2.

Den reviderede vejledning tydeliggør også, at glas i elevatorstolens tag skal dimensioneres for de aktuelle laster. Det skal alt glas i byggeriet, men i EN-standarden for elevatorer er der specifikke minimumslaster, som skal overholdes.

Processen har samtidig ført til en grundig revision af Glasindustriens vejledning om Glas til Elevatorer, hvis seneste udgave var fra 2019.

Formålet med vejledningen er at give vejledning i glasvalg til elevatorstolens vægge samt elevatorens dør og skaktvægge indbygget omkring elevatoren. Vejledningen er baseret påkrav i bygningsreglementet, standarder og arbejdstilsynets bekendtgørelser. Vejledningen beskriver metoder og principper og giver vejledning til bygherrer og rådgivere om det korrekte valg af glas til elevatorer.

Hele vejledningen Glas til Elevatorer er afstemt med Elevatorbranchen, som har bidraget til dialogen. Den reviderede vejledning ses på www.glasindustrien.dk under ’Vejledninger & datablade’.

Håndtering af glas og termoruder

I samme tidsrum har Glasindustriens Teknikudvalg opdateret foreningens vejledning om ’Håndtering og Opbevaring af Glas og Termoruder på Byggepladsen’.

Vejledningen gennemgår håndteringen i forbindelse med ankomsten til byggepladsen, skader fra temperaturpåvirkning og almindelige skader , fx ridser, skader fra typiske materialer på en byggeplads som slibespåner og beton og endelig også de følgevirkninger der kan være fra sugekopper eller klæbning af film og folier. Vejledningen om håndtering og opbevaring gennemgår også kort betingelserne i Glasindustriens Garantisikring, som især adresserer udfordringer fra dugdannelser mellem glassene i en termorude.  

– ’Håndtering og Opbevaring af Glas og Termoruder på Byggepladsen’ er en populær vejledning, der bør findes i enhver skurvogn, hos distributører og alle, der bruger glas og termoruder på en byggeplads, vurderer Glasindustriens Teknikudvalg, som har udarbejdet vejledningen.

Mange fejl kan spores tilbage til forkert opbevaring, håndtering eller mangelfuld beskyttelse af termoruderne under og efter byggeprocessen.

Følges vejledningen kan mange ærgrelser og omkostninger undgås.