Søg
Close this search box.

Generalforsamling 2021

Her findes alle dokumenter, der vedrører GLASINDUSTRIENS generalforsamling 2020 

Beretningen kan også læses her:

GENERALFORSAMLING I GLASINDUSTRIEN 2021

28. maj 2021 kl. 14 

BERETNING FOR BESTYRELSESÅRET 2020-21 

Af Michael Stappert 

Formand for Glasindustrien 

Velkommen til generalforsamlingen i Glasindustrien 2021. Igen i år online – og for forhåbentlig sidste gang på denne måde. 

Inden jeg sætter nogle ord på det store arbejde, som er udført i årets løb vil jeg lige præsentere dem, der har gjort det. Bestyrelsen blev fornyet og suppleret i sidste halvdel af 2020 på grund af den konkurs, som indtraf i Rømer Glas A/S i sensommeren 2020. Jens Otto Damborg afgik som kasserer og en ekstraordinær generalforsamling valgte i stedet ikke et, men to nye medlemmer til bestyrelsen: Danny Olsen, Glashærderiet A/S, der blev konstitueret som ny kasserer og Kent Breinholt, Fynbo Glas A/S, som nyt bestyrelsesmedlem. Danny og Kent har siden 6. november 2020 arbejdet i bestyrelsen sammen med Ib Madsen, Glaspartner og Bo-Glas, Poul Erik Winther, Glascom, Michael Holme Knudsen, Nordisk Glas som næstformand og mig som formand. 

Det har været et usædvanligt bestyrelsesår med to arbejdsopgaver, som har taget mere tid end alle de andre tilsammen: At gøre det længe ventede værktøj til dimensionering af ruder glasCALC klar til brug; og at sikre foreningen Glasindustriens overlevelse med en ny kontingentstruktur. 

Det sidste først: 

På generalforsamlingen sidste år varslede bestyrelsen, at tiden var inde til at revidere foreningens indtægtsgrundlag, fordi indtjeningen ikke stod mål med udgifterne. Sådan var det, bl.a. fordi kontingentsystemet var sandet til i en sådan grad, at der end ikke var sikkerhed for, at de korrekte kontingentbeløb blev afregnet. Ændring var påkrævet. Den nye kontingentstruktur er nu klar og er Hindsgavl Allé 2 – 5500 Middelfart – gs@glasindustrien.dk 

præsenteret i dette forår, hvor de nye beløbsstørrelser er opkrævet for første gang. Vi har oplevet at ændringerne er blevet vel modtaget og, at I har forstået nødvendigheden af at gøre det her. Beregningsgrundlaget er nu den enkelte virksomheds bruttofortjeneste (BFT) fra det senest afsluttede regnskabsår, tillagt et ekstra beløb for de rudeproducerende ud fra den logik, at det er de rudeproducerende medlemmer, der nyder godt af Glasindustriens Garantiordning. 

glasCALC var også på tapetet ti sidste års generalforsamling. Som med så mange af denne type komplekse opgaver, så har den taget noget længere tid, end vi havde regnet med. Heldigvis har vi haft en energisk og superkompetent rådgiver og vejleder i Martin Lading fra Teknikudvalget, som har ført en intensiv dialog om de mange funktioner i glasCALC i henhold til SBi 215 med vores finske programmør. I efteråret organiserede vi et testpanel af professionelle brugere, som hjalp med input til, hvad de kunne ønske sig af programmet. Hele processen er nu afsluttet med et heldigt resultat, og vi skal nu i gang med markedsføring og kurser i at anvende programmet. De bliver afviklet af Martin Lading, som også er med til at drive tjenesten med glasCALC. Gennem salg af licenser er det vores plan at få de penge tilbage i kassen, som det har kostet at udvikle glasCALC. Og så gerne lidt til. Hindsgavl Allé 2 – 5500 Middelfart – gs@glasindustrien.dk 

Et tredje projekt, som bestyrelsen har arbejdet med, er den samling af publikationer, som nu har fået navnet ’Glasbiblioteket’. Her har Teknikudvalget igen i år været dynamoen, som har drevet processen i samarbejde med bestyrelse og sekretariat. Det har ført til den nye udgave af Glasværn, som udkom i efteråret, men allerede er undervejs med en revision: Termoruders visuelle kvalitet er også blevet opdateret, og der er kommet en ny udgave af de glassikre miljøer i boligen. Den har fået en søster, som oplyser guidelines for brugen af sikkerhedsglas i offentlige omgivelser. Også vejledningen vedr. elevatorglas er udkommet i en opdateret udgave i samarbejde med Elevatorbranchen under Dansk Industri. 

Som I ved blev Glasbiblioteket allerede i 2019 anbragt bag en betalingsgate ud fra den betragtning, at brugerne af publikationerne rimeligvis må være med til at finansiere dem. Siden er vi begyndt at oprette abonnenter; om end det går langsomt, så går det også sikkert fremad. Samtidig er vi blevet gjort opmærksom på, at visse grundlæggende orienteringsanvisninger bør være gratis af hensyn til Glasindustriens informationsansvar vedr. korrekt behandling af glas og ruder, hjælp til brugerne og information til private. Disse vejledninger undtages nu fra betaling: 

Kort og Godt om Glas og Termoruder 

Rengøring – _Ridser i Glas 

Sikkerhedsglas. Boligen. 

Monteringsanvisningen (under opdatering) 

Mærkning af Glas 

Glasbeskrivelser 

Sikringsglas. Privat. Indbrudssikring. 

Anmeldelse af reklamationer 

Vi har en ambition om at søsætte flere temadage og faglige konferencer, så snart viruskrisen er overstået. Det gælder ikke bare Glaskongressen 2021, men også emner som termoruder og indeklima (Volf og Steffen Petersen), glasværn, den interaktive facade og andre emner kan blive til overskrifter på temamøder. Hindsgavl Allé 2 – 5500 Middelfart – gs@glasindustrien.dk 

Forude er forhåbentlig også Glasindustriens Årsfest 2021, som skulle have været holdt i dag, men nu er datomærket til 24. september på Skodsborg Kurhotel. Sekretariatet udsender snarest invitationer og orientering om festen, der bl.a. har fodboldstjernen Preben Elkjær på programmet. Reservér allerede dagen nu! 

I årets løb har Glasindustrien været engageret i en række samarbejdsprojekter og dialoger med eksterne partnere: 

Med Alufacadesektionen har vi drøftet dialogsamarbejde om temadage, lobbyarbejde og udveksling af faglig forskning og erfaringsindsamling. Et møde i marts afslørede en række fælles interesser. AFS er allerede repræsenteret i Glassindustriens Teknikudvalg 

Med DTU Byg og lektor Jens Henrik Nielsen har vi et samarbejde om at afprøve laminerede glas – inklusive vurdering af et udvalg af folier. Det er et samarbejde, der også vil involvere seniorstuderende på DTU 

Lamineret glas er også emnet for en dialog med Trappeforeningen, som gerne vil arbejde sammen med os i forbindelse deres medlemmers udbud af glasværn. Her er det Teknikudvalgets Lars Gert Jørgensen, som er ankerperson. 

Lamineret glas og hærdet glas har løbende været genstand for dialog og diskussioner, bl.a. om valget af folier, men også om mærkningen af glasset i henhold til de europæiske standarder. Dialoger med TU Dresden, Teknikudvalget og vore nordiske søsterforeninger har bragt os til fælles forståelse og enighed både om folievalg til lamineret glas og mærkningen af hærdet glas. 

Det nordisk samarbejde er så vitalt som nogen sinde. Samarbejdet omfatter mange fælles emner og er blevet sat i system med jævnlige Teams-møder. I oktober er der igen Nordisk Topmøde, denne gang i Stockholm. Sekretariatet og Teknikudvalget deltager. 

Vi har haft flere dialoger med Klima – Energi – og Forsyningsministeriet, ligesom vi har drøftet den aktuelle støtteordning Bygningspuljen med Energistyrelsen med henblik på at få de bedst mulige glasløsninger ind i de opgaver, der udløses af puljen. Hindsgavl Allé 2 – 5500 Middelfart – gs@glasindustrien.dk 

Vi har haft en dialog med ministeren om bl.a. de nye ’energiklasser’ i bekendtgørelsen og med Energistyrelsen om nyt energimærke til større bygninger – det er en fortsættelse af det arbejde vi har deltaget i siden 2019. 

Samarbejdet i Glasteknisk Forening om udgivelsen af fagbladet GLAS fortsætter, foreløbig uændret. I foreningen har vi drøftet med glarmestrene, om dialogen kunne omfatte andre emner og formål end bladudgivelse. Den dialog fortsætter. 

Jeg vil også igen minde jer om, at I gerne må henvende jer til GLAS – gennem Poul – når I har gode emner til behandling i bladet. Det kan være projekter, men også alle anden faglige information, som er værd at dele. 

Glasindustriens Teknikudvalg har igen i år leveret et rigtigt godt stykke arbejde, som udvalget enten udvikler på eget initiativ som svar på fx ændret lovgivning eller i form af opgaver, der bestilles af bestyrelsen. 

Teknikudvalgets arbejde er en af årsagerne til den respekt, der står om Glasindustrien og, som vi alle nyder godt af. Det takker bestyrelsen for! Der har været en enkelt udskiftning i udvalget, hvor teknisk konsulent Morten Jul Lægaard fra Teknologisk tog pladsen efter Kaj Isaksen, som forlod udvalget grundet jobskifte. I april forlod konsulent hos Glaseksperten, Bjarne Mortensen, udvalget pga. jobskifte. Hans plads er p.t. åben. 

GF 2021 referat

GF 2021 indkaldelse

Beretning 2020 lo-res

Budget 2021-22

2845, Årsrapport 2020