Søg
Close this search box.

FÆRRE INDBRUD MED GLASSIKRE BOLIGER

Korrekt valg af glas, øvrige materialer og rigtige konstruktionsprincipper er sammen med korrekt montering forudsætningerne for en tilfredsstillende funktion af sikringsglas

Af diplomingeniør

Carl Axel Lorentzen

glasfakta.dk

Sikringsglas i privatboligens døre og vinduer gør arbejdet vanskeligt for indbrudstyven.

’Glas – Videnscenter for bygningsglas’ har netop udgivet en ajourført vejledning: SIKRINGSGLAS I PRIVATBOLIGER. Vejledningen, der er udarbejdet  i samarbejdet mellem Glasindustrien og Glarmesterlauget i Danmark, handler om brugen af glas til at sikre sig mod indbrud.

Den bedste løsning til sikring mod indbrud i et almindeligt vindue eller dør i privatbolig vil være en

termorude med floatglas eller sikkerhedsglas yderst, og lamineret sikringsglas inderst.

Den bedste løsning er også at vælge et vindue, som er prøvet og klassificeret iht. den europæiske standard: ’DS/EN 1627 Dørsæt, vinduer, curtain walling, gitre og skodder – Indbrudssikring – Krav og klassifikation’. Heldigvis er der flere vindues- og dørproducenter, der får testet deres produkter og dermed kan tilbyde en god løsning til danske privatboliger. 

Fakta om indbrud
Antallet af indbrud i Danmark er faldet fra 29.015 i 2018 til 14.844 i 2023. Selvom indbrudsniveauet er faldende, er der stadig relativt mange indbrud herhjemme sammenlignet med vores nabolande, f.eks. Tyskland og Sverige. Bo Trygt arbejder for både at øge trygheden og mindske antallet af indbrud. Målet er, at indbrudstallet skal ned på under 7.000, så vi er på niveau med nabolandene.Se også: Utryghed i forhold til indbrud er både godt og skidt (realdania.dk)

Rude og glasanbefaling

Et af de vigtigste tiltag er at sikre rudens montage, så den er svær og tidskrævende at fjerne.

Videnscenter for bygningsglas anbefaler derfor, at man i modstandsklasse RC 2 N anvender lamineret sikringsglas som P2A iht. standarden ’DS/EN 356 Bygningsglas – Sikringsglas – Prøvning og klassifikation mod manuelt angreb’.

Bemærk: Ved krav om personsikkerhedsglas i henhold til Bygningsreglementet, kan der udvendigt vælges enten et lamineret eller hærdet glas.

Figurer fra vejledningen: Sikringsglas i privatboliger

Vejledningen bringer eksempel på en rudemontage i et vindue, der ikke er godkendt iht. DS/EN 1627: Falsforsegling min.150 mm vertikalt og horisontalt i alle glashjørner (indvendigt på ruden, ikke under ruden).

Fugebånd: Cellegummibånd eller butylbånd begge med topforsegling.

Topforsegling indv. og udv. Ikke topforsegling hvis rudemontagen sker vha ’gummibånd’ med læber.

Den viste tegning (figur 1) er alene en principskitse, hvor karm og indbygningsdetaljer alene er vejledende, og den må derfor ikke danne grundlag for aktuel projektering og udførelse.

Montering af glas

Hvor sikringsglasset er en del af en termorude, skal minimumskravene i Glasindustriens

monteringsvejledning overholdes, se www.glasindustrien.dk .

Termoruder monteres i en fals med dræn og ventilation til ydersiden, uanset, om de monteres indefra eller udefra.

Den viste tegning er alene en principskitse, hvor karm og indbygningsdetaljer alene er vejledende, og de må ikke danne grundlag for aktuel projektering og udførelse.

Vedrørende indbygning henvises til de enkelte vinduesproducenters detaljer og tilladelser .

Lamineret glas

Parcelhuse og villaer: For at gøre det sværere for tyven anbefales minimum lamineret sikringsglas som P2A, iht. DS/EN 356,  som indvendigt glas (se tegning). Det sker for at undgå glasskår ind i bygningen.

Standarder

Indbrudssikring = Security kræver omtanke og præcisering.

Der findes europæiske standarder, som definerer sikring for både vinduer, døre og glas (ruder).

CE-mærkning af døre og vinduer sker efter ’DS/EN 14351-1 Vinduer og døre – Produktstandard, ydeevneegenskaber’. Standarden præciserer, at indbrudssikring prøves og klassificeres efter standarden DS/EN 1627, som foreskriver klasser for glas og ruder iht. DS/EN 356. Standarderne hænger således sammen – heldigvis!

Secured by Design

I private boliger – herunder parcelhuse –  anbefales samme sikring som i Secured By Design (SBD). SBD er udviklet i Storbritannien som ‘Official Police Security Initiatives’ som en del af ACPO: Association of Chief Police Officers i Storbritannien. Det skete oprindeligt i 1989.

SBD kræver, at døre og vinduer klassificeres efter EN 1627 og iht PAS 24.

PAS 24 er en national engelsk standard, som kræver, at vinduer som RC2N skal have lamineret glas (iht EN 356). Vinduer: Sikringsniveau RC2N iht. DS/EN 1627 dvs., at det skal tage mindst 3 minutter at gennembryde klimaskærmen.

Glas: Sikringsniveau P2A iht DS/EN 356.