Søg
Close this search box.

BAROMETER FOR DET SUSTYRKET ENERGIMÆRKE SKAL DRIVE BYGNINGERS RENOVERINGNDE HJEM

En omkostningseffektiv indsats er tiltrængt, hvis Danmark skal nå det erklærede energimål i 2030. Løsning er en kombination af energirenovering og vedvarende energi

Af Poul Sabroe

Inden 2050 kan den eksisterende danske bygningsbestand energirenoveres, så varmeforbruget falder med 40 pct. Og det er vel at mærke en bedre forretning for samfundet end at udbygge vedvarende energikilder på et tilsvarende niveau. Det konkluderer Dansk Byggeri i sin netop offentliggjorte Energianalyse 2017. Dermed mere end antydes det, at en historisk begejstring for fremtidens energiforsyning fra sol og vind er ved at optræde med større beherskelse og nuancering: I spørgsmålet om vedvarende energi (VE) og energieffektivisering (EE), så er løsningen er ikke et enten-eller, men et både-og.

– Bygninger tegner sig for 40 pct. af det totale energiforbrug og er derfor uomgængelige i en omkostningseffektiv indsats imod et fossilt uafhængigt Danmark, hedder det i Dansk Byggeris Energianalyse.

Den samlede bygningsmasse anslås til 740 mio. m2. Der er et stort potentiale for energieffektivisering (EE), fordi 65 pct. af arealet er opført før 1980 og dermed før, de første energikrav blev introduceret i BR79.

Den tiltrængte bygningsrenovering møder udfordringer på flere fronter. Selv om offentlige bygninger kunne være med til at drive innovationen i mere energieffektive materialer, så eksiterer der i dag ingen frivillige aftaler eller krav om energibesparelser i kommunale eller regionale bygninger. Energianalysen anbefaler, at der fastsættes mål og handlingsplaner.

I det private boligbyggeri optræder et misforhold mellem boligejernes opfattelse af boligens energistatus og den faktiske tilstand: 13 pct. af de adspurgte vurderer deres bolig til at være energimæssig dårlig, mens det faktiske antal boliger med energimærker E-G er 37 pct.!

Endelig er kommunikationen om fordelene ved energirenovering delvis slået fejl med det resultat, at interessen for at energirenovere daler i takt med faldende energipriser og usikkerhed om solcelle-aftalerne.       

– Det er derfor et mål at aktivere et effektivt renoveringsmarked, lyder det fra både Energistyrelsen og Dansk Byggeri.

Hvordan det kan gøres, er der flere forslag til. Økologisk Råd anbefaler, at skabe større opmærksomhed om fordelene ved mere dagslys og frisk luft i boligen som et resultat af energirenovering.

– Men især handler det her om italesættelsen, siger flere kilder. Det er vigtigt, hvordan historien fortælles. Med en parallel fra bilernes verden er det sjældent ‘langt-på-literen’, der er indledningen på autoforhandlerens salgstale. På samme måde skal energirenovering fremhæves for at levere en større komfort, mere velvære og en både sundere og nemmere dagligdag. Der spares penge og vises samfundssind, ja, men det er værdierne for livsstilen, som kommunikerer godt.

– Energimærket skal fastholdes og styrkes for at skabe fornøden fremdrift i bygningsrenoveringen, men det er vigtigt at begynde at bruge mærket mere aktivt, fastslår Dansk Byggeris direktør Michael H. Nielsen. Og derfor skal vi fremhæve mærkets yderligere værdier, ‘added value’ i form af komfort og indeklima, siger han.

GLASINDUSTRIEN er enig og støtter en ekspansion af energimærket i retning af et kvalitetsmærke, der i forlængelse af energiforbruget også kvantificerer dagslys, frisk luft og lydisolering.

540.000 bygninger er energimærkede, hvilket er en tilvækst på 130.000 bygninger fra 2014. Af dem er 200.000 energimærke E eller ringere! Der er stadig omkring en mio. bygninger helt uden energimærke.

VLAK-regeringen har bebudet en samlet plan for den forestående renoverings-indsats. Den plan skal udkomme til efteråret og imødeses med forventning.

Dansk Byggeri: – En handlingsplan er central; det samme er, at renoveringstakten sættes i vejret.