Søg
Close this search box.

Årsmøde 2023: Grøn vækst gennem samkørsel

Årsmøder er tid at gøre status: På Glasindustriens hos Ressource City i Næstved var enigheden fuldtonet om samarbejde og dialog – til gavn for klima og klode

Af Poul Sabroe

Glasindustriens årsmøde 2023 efterlod ingen tvivl: Byggeriets grønne omstilling skal ske gennem dialog, samarbejde og vidensdeling. 

Med et fokus, der er skiftet fra økonomi til økologi, er det tid til åben erkendelse af, at på rejsen mod den klimasikre og bæredygtige fremtid er den enkelte virksomhed bedst tjent med samkørsel.

Det var der stor enighed om blandt årsmødets talere, som især opfordrede til at forædle klima -og energipolitikkens restriktive krav til frugtbart potentiale.

Det var også anledningen til, at Glasindustriens årsmøde skulle finde sted sted i netop Næstved. Det er kommunen, som har omdøbt sig selv til ‘Ressource City’ med det erklærede mål at være omdrejningspunkt og agere fødselshjælper for de lokale virksomheders stræbsomme vej til en renere og grønnere tilstedeværelse.

Det var derfor også lederen af Ressource City i Næstved, Michael Thorsen Elgaard, som italesatte den rolle, som brancheforeningen kan påtage sig som den, der inspirerer, faciliterer, motiverer og bistår virksomhedernes på deres grønne rejse. 

Michael Elgaard satte en overskrift med ordene: – Glasindustrien kan styrke medlemsvirksomhedernes kompetencer til at håndtere den grønne omstillings krav og muligheder! 

Elgaard pegede også på fundraising, klimaregnskaber, dannelsen af faglige fællesskaber og returordninger for glas som opgaver, der med held ville kunne orkestreres af Glasindustrien.

Sekretariatschef Jim Hansen fra Aluminium Danmark fulgte samme sti i et senere indlæg, hvor sekretariatschefen redegjorde for den høje genanvendelsesgrad i aluminium og formulerede det provokerende spørgsmål: Kan de samme processer gøres gældende for glas?

Det svar kan blive bekræftende med hensigtsmæssige EPD – og LCA-procedurer, take-back ordninger og fremsynede produktionsteknologier.

Sekretariatschef Jim Hansen, Aluminium Danmark (tv) med DI-sekretær Jesper Ræstrup Hald, Alufacadesektionen.

– For bygningsglas og – ruder har altid været blandt de materialer med de længste levetider. Men det forudsætter – som for mange andre produkter – at glas og ruder transporteres, opbevares og monteres rigtigt, for at de kan opfylde forventningerne til både funktion og levetid, hedder hos Glasfakta.

Formanden for Glasindustriens teknikudvalg, Carl Axel Lorentzen, uddybede sin præsentation af årets udvalgsarbejde med flere indspark om klimakrav i det aktuelle BR18 og noterede, at nationale og EU-krav vedr. indfasning af CO2 krav og kommende regulativer om ESG (Environmental Social Governance) o.lign. står på spring.

Årsmødets afslutning fandt sted hos Reiling Glas Recycling, hvis afdelingsleder Kim Lykke viste rundt på det største genvindingsanlæg for glas i Danmark. Kim Lykke var klar i mælet: – Glasvirksomhederne i Danmark står foran et enormt potentiale, hvis de indsamler og sorterer før levering til Reiling Glas Recycling.  Der er plads til forbedring, lød formaningen!

Årsmødet i Ressource City Næstved har igangsat en dynamisk tænding, som den nyvalgte formand i Glasindustrien, direktør i Nordisk Glas A/S, Michael Holme Knudsen, ser fine perspektiver i: – Glasindustrien er en urokkelig tilhænger af samarbejde mellem selvstændige og frie enheder i form af netværk og faglige sammenslutninger. Vi bringer gerne vores samlede viden om rudeproduktion og glasforarbejdning ind i samtalerne for til gengæld at modtage viden om fx indsamling, recycling, levetider og sortering af komponenterne fra en moderne termorudelinje, erklærer Michael Holme Knudsen.

Glasindustriens nye bestyrelse kan ses på hjemmesiden.

Det samme gælder sammensætningen af Glasindustriens Teknikudvalg.

Kim Lykke, Reiling Glas Recycling, på rundvisning med Årsmødets gæster: Jim Hansen, Aluminium Danmark (tv), René Bach Christensen, Vetrotech A/S, Poul Henrik Madelung, Glarmesterlauget i Danmark, Christina Bång, Sin Chrijo og Kim Klejnstrup, Glaspartner Aps.