Søg
Close this search box.

2022: KLIMAHENSYN VEKSLES TIL VÆKST

Glasindustriens næstformand: Optimistisk prognose for glasmarkedet i det kommende år; betingelsen er, at der tages tigerspring i den grønne omstilling: Cirkulær økonomi nu! 

Af Poul Sabroe

Kunne et udbud fra en større offentlig institution i en snarlig fremtid se sådan her ud: ’Projektet udføres med 3-lags energiglas som Climaruder™  og med krav om GS-certificering samt produktion efter cirkulære økonomiske principper.  Max. transportdistance 1000 km.

– Ja, lyder det klare svar fra næstformanden i Glasindustrien, adm. direktør Michael Holme Knudsen, Nordisk Glas A/S i Herning. Ja, for den krise, vi er midt i, er også en gylden mulighed for at bruge kravet om en sundere, renere og sikrere verden til at kickstarte en vækstmotor.

I en markedsprognose for bygningsglas i 2022 siger Michael H. Knudsen, at en forventning om et mere normalt marked i Q2 af 2022 er realistisk, fordi glasfremstillingen i Europa producerer til lager hen over jul og under vinterperioden. Men:

– Lige nu er markedet ekstremt og uforudsigeligt!

Vi er midt i ’den perfekte storm’ med råvaremangel, glasmangel, transportunderskud, energipriser på himmelflugt og udsigt til inflation!

– Priserne på glas er steget med op til 100 pct. – i andre brancher mere, og man skal være udstyret med et godt netværk for overhovedet at få leveret glas i øjeblikket, fortæller Michael H. Knudsen. Situationen er skærpet ved, at Kina har større leveringsudfordringer end Europa.

– Det har til gengæld bragt nogle af de kunder, som har prøvet lykken derude, tilbage; det sker samtidig med, at de klimapolitiske udfordringer internationalt er rykket op i toppen af to-do listen.

– Men er der nogen, der har tid og overskud til at tænke på bæredygtighed i et så stresset miljø ?

– Ja! For med indenlandsk efterspørgsel har vi en enestående chance for at implementere FN’s verdensmål. Vi kan endelig få skiftet fokus fra laveste pris til laveste CO2 belastning og højeste værdi af vores egen produktion, når ruderne eller glaspartierne engang afslutter deres funktion i en bygning, argumenterer Glasindustriens næstformand og kalder byggeriets grønne omstilling for ’uomgængelig’ og ’nødvendig’.

Herunder: Michael H. Knudsen

 Vi skal levere!

– Og det er en omstilling, som vi bare skal levere på; men vi kan ikke gøre det alene. Vi kalder på samarbejde med vækstfonde og lokale erhvervsfonde samt opmærksomhed fra hele den offentlige sektor, der – som jeg ser det – må og skal være drivkraften i erkendelse af opgavens vigtighed, mener Michael H. Knudsen og minder om Glasindustriens tidligere kampagneforslag om et ’Climaruder™’ med afsæt i en dansk, certificeret produktion af ikke bare termoruder, men også glas i alle varianter: – Sikker kvalitet, tryg dialog mellem kunde og leverandør, certificerede klimahensyn med reduceret CO2, cirkulær økonomi, minimeret transport.

Direktøren for Nordisk Glas forklarer, at virksomheden selv har brugt kriseperioden til at opruste på centrale produktområder med forventelig voksende, lokal efterspørgsel: En lamineringslinje, som kan implementere alle folietyperne (PVB, EVA, Sentry m.fl.), og en produktionslinje til brandglas og sikringsglas er blandt nyanskaffelserne, thi: – Der er fortsat en betydelig investeringslyst ind i et aktivt marked; det er en markant forskel til tidligere kriser, at modet og drivkraften bag private vækstinitiativer tilsyneladende ikke bare er uændret, men fremstår stærkere, lyder Michael H. Knudsens udlægning.

 Facadeforskning

Uanset synsvinklen er bundlinjen, at Nordisk Glas ikke bare opfordrer til, men også forventer en markant øget indenlandsk efterspørgsel, som kan tale lige ind i en cirkulær økonomisk strategi.

Af samme grund glæder næstformanden sig også til et kommende facadesamarbejde med den danske byggeforskning på universiteterne i Aarhus og Odense. Her vil en dialog om kravene fra cirkulær økonomi bane en vej i den rigtige retning med deltagelse af byggeriets producenter, udførende, rådgivere og forskere, mener Michael Holme Knudsen:  – Vi har Glasstec i 2022; jeg tør godt allerede nu sige, at også i Düsseldorf vil klimaet og materialegenanvendelsen føre ordet på mange stande.

Og om 2022 som helhed: – Et kommende år med mere normalitet i prisniveauet og knap så høj aktivitet, som vi har set. Årets vigtigste opgave bliver at accelerere den grønne omstilling. Det vil vi arbejde med på i Glasindustrien, lyder det fra næstformanden.

______________________________________________________________________________________________________

Nordisk Glas A/S

Hjemsted: 7400 Herning

Etableret: 2019 (ved opkøb af Rammefabrikken Kig-Ind A/S)

Kompetencer: Lamineret glas, brandglas, hærdet glas, sandblæst glas, bøjet glas, UV limning, alt i spejle, lakeret og folieret glas. Sikkerhed, sikring og komfort er nøgleord.

Ledelse: Partnerne Michael Holme Knudsen, adm. direktør, Ole Engelbreth, salgsdirektør

Antal ansatte:  30

Markeder: Danmark og Norden, stigende eksport