Søg
Close this search box.

2018 PUBLIKATIONER – NU MED SECURED BY DESIGN

GLASINDUSTRIEN har opdateret en række af sine tekniske anvisninger, så de følger BR18. En væsentlig tilføjelse handler om en britisk succes til forebyggelse af indbrud

Af Poul Sabroe

BR18, der trådte i kraft ved årets begyndelse, har stillet krav til opdateringer af GLASINDUSTRIENS publikationer.

De har derfor udløst nye udgaver af udgivelser som Glastag,Indeklima og GlasMærkning af BygningsglasGlasbeskrivelserog ikke mindst publikationerne om Indbrudssikring af Privatboligerog Sikringsglas i relation til Hærværk, Terror og Skud.

I opdateringerne spiller begrebet ’Secured by Design’en hovedrolle. Det er første gang det optræder i danske forholdsregler til indbrudssikring. Secured by Design (SBD) er udviklet i Storbritannien som et regeringsinitiativ i samarbejde med politiet og forsikringsselskaberne og som et vigtigt led i bekæmpelsen af indbrudskriminalitet.

Secured by Design(SBD) blev etableret i 1989 og er titlen på en gruppe nationale politiprojekter, der fokuserer på design og sikkerhed i nye såvel som renoverede boliger, erhvervsbyggerier og parkeringsanlæg ved hjælp af sikringsprodukter og forbrydelsesforebyggende tiltag. SBD understøtter principperne om bekæmpelse af kriminalitet gennem fysisk sikkerhed og processer.

Secured by Design arbejder sammen med industrien og testhuse for at skabe sikkerhedsniveauer på højt niveau; systemet reagerer på tendenser i kriminalitetens udvikling og har givet input til en række centrale europæiske standarder. Ordningens principper har vist sig både at reducere risikoen for kriminalitet og frygten for kriminalitet.

Bygninger, der har integreret SBD standarder har 75 pct. mindre risiko for indbrud og udviser en reduktion på 25 pct. i omkostningerne til indbrudsskader. 

Store besparelser

Omkostningerne til Secured by Design standarder i et gennemsnitligt hjem er anslået til beskedne £170 (DKK 1.411). Men sammenslutningen af britiske forsikringsselskaber (ABI, Association of British Insurers) har vurderet, at indførelsen af Secured by Design-standarder i hele Storbritannien vil medføre en besparelse på £3,2 mia. (DKK 26,56 mia.) over 20 år.

GLASINDUSTRIEN anbefaler i sin opdaterede publikation om Indbrudssikring af Private Hjem(august 2018), at Secured by Design følges.

Seneste 7. udgave af SBD er fra 27.3. 2013.  I den kræves døre og vinduer klassificeret efter EN 1627 og iht. den britiske sikringsstandard for døre og vinduer, PAS 24:2016. Vinduer, klassificeret som RC2N skal iht. PAS 24 have glas som P1A  (iht. EN 356). For vinduer gælder sikringsniveau RC2N iht. DS/EN 1627, dvs. konstruktionen skal modstå indbrudsforsøg i min. 3 minutter. For glasset gælder sikringsniveau P2A iht. DS/EN 356, dvs. almindeligt, lamineret glas. Glasmontagen skal ske således, at fals-fuge og topforsegling fastholder rude og glaslister i falsen.

Eksempel på glasbeskrivelse (privathjem):

2-lag energirude med indbrudssikringsglas: 4E-15Ar-P2A. 4 mm energiglas, 15 mm argon, P2A lamineret sikringsglas. Energidata f.eks.: U1,1/LT79/G60.