Søg
Close this search box.

FREMTIDSVISION FOR BYGGERI MED GLAS PÅ ÅRSMØDE 2019

Glasindustriens formand, Michael Stappert, bebuder, at den travle brancheforening i fremtiden kun vil øge aktivitetsniveauet , nu også med efteruddannelse og ny håndbog om glas 

Af Poul Sabroe

Nye publikationer om bl.a. fuldglasvægge og laminerede løsninger er færdige. Andre er på vej om fx glasværn samt brand og glas. Til 3-lags ruder udvikles dimensioneringstabeller; der arbejdes på at klargøre et software-baseret værktøj, som kan bistå med geometriens løsninger i 3-lags ruder. Og en ny håndbog om projektering med glas er under forberedelse.

Der er nok at se tillbage på, når Glasindustrien 10. maj er klar med et omfattende program for sit årsmøde 2019. Der er også grund til at glæde sig over gode resultater, politiske så vel som tekniske; samtidig er fundamentet er lagt for en kommende kursus – og uddannelsesvirksomhed indenfor foreningens rammer.

– Men vi skal også rette blikket mod fremtiden, fremhæver Glasindustriens formand, regionschef for Skandinavien i Saint-Gobain Glassolutions A/S Michael Stappert forud for den beretning, som bliver et højdepunkt på årsmødets generalforsamling.

Glasindustrien arbejder i fem spor. Et er forskning og udvikling indenfor glas, hvor foreningen er med til at sætte nye standarder. Et andet er opgaven med at udarbejde og udgive faglige vejledninger, projekteringsværktøj og anvisninger. Markedsføring af glas er det naturlige tredje spor, ligesom det at være et talerør i politiske forsamlinger for at bidrage til at formulere regel – og lovgrundlaget for anvendelsen af glas. Det sidste område, som Glasindustrien nu er ved at se nærmere på, er undervisning og dygtiggørelse indenfor glas og glasbyggeri.

– Det er med afsæt i de ydelser, at vi skal sætte kursen ind i fremtiden og definere den rolle, som vi gerne vil spille, varsler Michael Stappert. Selv om foreningens aktivitetsniveau er både højt og overbevisende, bør vi uophørligt trykprøve, om præstationerne står mål med det, som medlemmerne ønsker.

Vision

Det er også de historiske benchmarks, der har leveret råstoffet til den vision for fremtidens Glasindustrien, som formanden vil introducere som grundlag for generalforsamlingens diskussion om foreningens kurssætning.

– Det nye ved dette årsmøde er, at vi vil bruge mest tid på sammen at drøfte foreningens fremtid i lyset af den ganske skelsættende udvikling, der er sket indenfor bygningsglasset. Hvad betyder det for foreningen og dens arbejde, at glasset spiller så markant en hovedrolle i byggeriet, som tilfældet er i dag, spørger Michael Stappert.

Det er i forlængelse af den erkendelse, at efteruddannelse og kurser i samarbejde med eksterne partnere er rykket op på ønskesedlen. Glasindustrien har ikke selv pædagogiske eller markedsføringsmæssige resurser til at afvikle uddannelsesmoduler. Derfor er foreningen i dialog med partnere, der har de kompetencer.

– Virkeligheden er, at der er mange indsatsområder vi kunne tage fat på; men fordi vi kan, er det ikke sikkert, vi skal; så derfor er prioritering af opgaverne faktisk noget af det vigtigste. Det vil vi drøfte, ikke bare i bestyrelsen, men også på foreningens generalforsamling, bebuder Michael Stappert.  

 Frugtbar diskussion

I Glasindustrien er det opfattelsen, at tidspunktet for en status nærmer sig, ikke mindst fordi det kommer, mens foreningens aktiviteter er i vækst og den daglige drift har et godt momentum.

Ny publikation fra Glasindustrien handler om fuldglasvægge.

Glasindustrien oplever gode muligheder for indflydelse i det politiske arbejde, bl.a. på Christiansborg, hvor foreningen har deltaget i udviklingen af et nyt nationalt energimærke til bygninger, der ventes præsenteret i 2020. Glasindustrien arbejder også sammen med Trafik – Bygge – og Boligstyrelsen om at sikre den mest hensigtsmæssige glasanvendelse via BR18 og de tilknyttede vejledninger.

– Det glæder vi os alt sammen til at forelægge på Glasindustriens årsmøde, hvor vi regner med at samle hovedparten af alle vore medlemmer til en frugtbar diskussion om resultater og målsætning, lyder forventningen fra Michael Stappert.      

Årsmødet finder sted i Den Gamle By i Aarhus.      

Scenen for det kommende årsmøde bliver Den Gamle By i Aarhus.