Søg
Close this search box.

CE MÆRKET BØR KVALIFICERE LAMINERET SIKKERHEDSGLAS

Lamineret glas er et kvalitetsprodukt med lang holdbarhed. Men kravene til materialer, produktion, håndtering og opbevaring skal ikke bare være kendte. De skal efterleves!

Af Poul Erik Bak

FPC Consult

Lamineret sikkerhedsglas til byggeri er omfattet af det fælles europæiske direktiv CPR også kaldet Byggevareforordningen . EN 14449 er standarden for produktet og grundlaget for at producenten kan CE-mærke sit produkt.

CE-mærkningen af en byggevare er ikke en godkendelse og heller ikke et egentligt kvalitetsmærke. CE kan beskrives som en varedeklaration, der fortæller om byggevarens ydeevne.

En ydeevne, der er bestemt ud fra samme metode i hele EU . Producenten er underlagt samme krav til produktionskontrol og tredjeparts overvågning. CE-mærkningen skal være synlig på produktet eller på emballagen og indeholde følgende:

Navn eller identifikationsmærke på producent

Sidste to cifre i det år CE-mærket er anbragt

Standardens nummer (EN 14449)

Beskrivelse af produktet

De fælleseuropæiske standarder stiller imidlertid en række væsentlige dokumenterbare krav til producenterne bl.a. for at minimere reklamationer.

En bygning skal kunne holde i mange år før renovering , derfor må det også kunne forventes at byggematerialerne har en lang levetid. Det gælder også lamineret sikkerhedsglas.

For producenter af lamineret sikkerhedsglas i hht. EN 14449 stilles der derfor en række dokumenterbare krav til sikring af kvaliteten, før et CE-mærke udstedes.

Produktion af lamineret glas er forbundet med en lang række faldgruber, men ved at opfylde standardens krav, er man nået langt.

EN 14449 angiver  hvad der kræves af 3. parts kontrol , i dette  tilfælde kræves en pendultest i hht. EN 12600 , en en-gangs typetest ’ITT’. Der skal udarbejdes en FPC – Factory Production Control manual, der udførligt bl.a. beskriver virksomhedens modtagekontrol , produktionskontrol og produktkontrol. 

Modtagekontrol

Modtagekontrollen kontrollerer bl.a. dimension, hulplacering , kantslibning  og planhed ,hvis glasset er hærdet. Folie absorberer 10% af tykkelsen dvs. 0,76mm folie absorberer 0,076mm , hvilket stiller store krav til glassets planhed og glassene parres korrekt.  Folie emballage kontrolleres for utæthed produktlabel kontrolleres og arkiveres. Sporbarheden er især vigtig mht. folie . kontrolskema udfyldes dagligt og gemmes for uanmeldt inspektion.

Produktionskontrol

Produktionen tilskriver, at glassene før laminering vaskes i vaskemaskine, vandets renhed er et vigtigt parameter for foliens vedhæftning . Vandets renhed i vaskemaskinens sidste zone skal  være ≤20 µS

(hvis muligt ≤5µS) . I lamineringsrum skal temperatur  konstant ligge omkring 18-20⁰ og luftfugtighed

være på 25 til 30% . Hvis laminering foregår i en autoclave programmeres efter folieleverandørens anvisning mht. temperatur , tryk og tid. Kontrolskema  udfyldes dagligt og gemmes for uanmeldt inspektion. 

Produktkontrol

Endelig kontrolleres det færdigt laminerede produkt inden afsendelse for synlige fejl fx luftbobler, kantslibning, udbøjning, kantforskydning m.v.  Kontrolskema udfyldes dagligt og gemmes for uanmeldt inspektion.

For kontrol af foliens vedhæftning skal producenten også foretage en High temperature test som foretages dagligt og en High humidity test som foretages hver anden uge. Protokol føres og fremvises ved uanmeldt inspektion.

Hvorfor kontrol?

En FPC – Factory Production Control – er producentens vejviser for dets ansatte for at minimere produktionsfejl og dermed minimere risikoen for reklamationer , hvilket er dyrt og kan være livstruende for en producent.

90% af lamineret glas er lamineret med pvb folie som har være produceret siden 1938 . Der findes mange producenter af pvb folie , hvorfor producenten af lamineret glas bør vælge deres folieleverandør med omtanke. Folier til lamineret glas er ikke omfattet af nogen standard.

Der findes alternativer til PVB folier , eks. EVA (ethylene vinyl acetate), TPU (polyurethan) og Sentry glas (ionoplast).

CE-mærkningen af lamineret sikkerhedsglas produceret i hht. EN 14449  betyder således mere, end nok de fleste tror.