Søg
Close this search box.

TRYGHED SOM VÆRDISKABELSE

Bo Trygt kampagnen, der er etableret af Tryghedsgruppen og forsikringsselskabet Tryg, sigter på at indføre det indbrudssikre hjem som en ny norm

Af Poul Sabroe

Et stort flertal af boligkøbere spørger, hvad huset koster i opvarmning eller, hvor langt der er til bussen. Men sandsynligvis glemmer de samme købere at forhøre sig om, hvorvidt ejendommen er sikret mod indbrud, når familien tager på juleferie!

Det vil Britt Wendelboe fra Bo Trygt samarbejdet gerne lave om på: – Målet er, at det skal være lige så naturligt at efterspørge husets sikring, som det er at verificere finansiering, tilstandsrapport og energimærke, siger Bo Trygt kampagnens programchef. I sikringstiltagene vil korrekt monterede ruder af sikringsglas være et af instrumenterne i værktøjskassen.

Bo Trygt ved, at vejen til den ønskede adfærd hos forbrugerne handler om at synliggøre fordelene og motivere med ikke mindst økonomiske aspekter; i den fortælling indgår derfor en frivillig vurderingsordning, som vil konstatere fordele ved sikringstiltag sammen med etableringen af boligområder med en særlig tryghedsfaktor. At den type boliger vil kickstarte en øget efterspørgsel og efterfølgende prisstigninger på ejendommene, er bestemt indenfor det realistiske scenarie.

Allermest ønsker Bo Trygt kampagnen sig, at de aktuelle bestræbelser skal føre til en ny norm, måske en standard for de særligt sikrede huse; og en certificeringsordning kan danne grundlaget for en mærkning i lighed med det efterhånden berømte energimærke.

– Om Bygningsreglementet skal inddrages her, ved vi ikke endnu, siger Britt Wendelboe, men kalder det samarbejde for endnu ’en mulighed’.

Der er allerede standarder for sikringsglas som DS/EN 356 om prøvning og klassifikation mod manuelt angreb; DS/EN 1063 om sikringsruder mod skudangreb og endelig DS/EN 13541, der handler om modstandsevne for eksplosionstryk.

Bo Trygt kampagnen er drevet af partnerne Tryghedsgruppen, Det Kriminalpræventive Råd, Realdania og Videncentret Bolius. Imidlertid rækker Bo Trygt også hånden ud til interesseorganisationer og branchesammenslutninger med særlig viden indenfor sikring.  

Glasindustrien er en af organisationer, fordi Bo Trygt partnerne er opmærksomme på den betydelige viden, som netop glasvirksomhederne har om sikring af klimaskærmen i et hus. At det er kendsgerninger kan man forsikre sig om ved at besøge Glasindustriens bibliotek og orientere sig i vejledninger som ’Sikringsglas til privatboliger. Indbrudssikring’ og ’Sikringsglas. Hærværk. Indbrud. Skud.’

Bo Trygt partnerne kigger ikke mindst ud over grænserne til Holland og Storbritannien, der begge er nationer med betydeligt færre indbrud i private hjem, end tilfældet er i Danmark. De danske statistikker udviser dog også bedring, hvilket bl.a. Bo Trygt kampagnens tiltag kan tage en del af æren for.

I både Holland og England (med Wales var indbrudsraten tidligere historisk høj; men en veldokumenteret, systematisk tilgang til at beskytte boliger imod indbrud, der er baseret på krav og standarder for indbrudssikre døre og vinduer har virket.  Hertil kommer omfattende certificeringsprogrammer. I Holland er indbrudsraten halveret og i England er indbrud raten reduceret til en tredjedel, har Boligministeriet oplyst i en rapport.

– Det er der, vi skal hen, pointerer programchef Britt Wendelboe, Bo Trygt, som også håber på at alle relevante aktører på området vil integrere hensynet til tryghed og indbrudssikring som en ligestillet paramenter. Det gælder fx. ikke mindst de danske typehusproducenter.

I praksis sker udbredelsen af budskaberne i 2021 ved at fokusere på vekslende indsatsområder som boligens belysning, beliggenhed og låse ude og inde.

I forsommeren kommer turen til skalsikringens sikringsglas og rude – og vinduesmontage, hvor Glasindustrien kommer til at bidrage.