Søg
Close this search box.

TEMADAG OM ÅBNE VINDUER DER ISOLERER MOD LYD OG STØJ

Dansk Akustisk Selskab indkalder til drøftelse af de udfordringer, der opstår i boliger tæt på trafikårer med et højt støjniveau

 Vinduestyper, der kan åbnes og stadig besidde en lydisolerende effekt, kan have stor betydning for beboere i stærkt støjbelastede områder. Det er ved hjælp af den type vinduer, at beboerne kan lufte ud om dagen eller sove med åbne vinduer om natten uden at blive genereret af trafikstøj. 

Derfor har flere forsøgs – og udviklingsprojekter sat sig for at komme med tilbud på en løsning af denne type udfordringer med støj.

Det sætter Dansk Akustisk Selskab, DAS, fokus på i marts, når der indkaldes til DAS Temamøde i Aarhus. DAS har indkaldt kapaciteter som seniorforsker Birgit Rasmussen, SBi, og Lars Søndergaard fra rådgivervirksomheden med speciale i lyd og støj Delta. Dagens program koncentrerer sig om erfaringer fra projekter, forskningsresultater og rådgivernes syn på krav til konstruktioner, når støjen skal kontrolleres.

Der er opnået mere viden om mulighederne, men også klart en erkendelse af, at gældende regler (fra Miljøstyrelsen) er for stive, så realiseringen i projekter stort set er udeblevet. Dette kan også skyldes, at projekter ofte er flere år undervejs fra projektering til realisering, lyder det fra Dansk Akustisk Selskab.  

Der er etableret kontakt mellem danske myndigheder og byggemyndighederne i Hamborg med henblik på erfaringsudveksling og udbredelse af de gældende regler i Hamburgs HafenCity om lydisolation af åbne vinduer. En sådan dialog vil også være nyttig for videreudvikling af de danske lydbestemmelser og af ventilationsvinduer, påpeger Dansk Akustisk Selskab.

Dansk Akustisk Selskab, Delta, Aarhus N, 1. marts 2017.

-sab